De nette weg wordt afgesneden 

Joris Demmink, roddel en pedofilie – deel 4

Geen wederhoor van Joris Demmink.

Het is eenvoudig: er verschijnen wederom zware beschuldigingen aan het adres van de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie (& Veiligheid). We vinden het een rechtsstaat onwaardig dat de heer Demmink nu al jaren van kindermisbruik wordt beschuldigd zonder dat er een veroordeling is. Welk leven moet je dan leiden? Zoals we schreven: er moet justitieel onderzoek komen en Demmink moet zich kunnen verweren.

Dus we bellen eenvoudig het ministerie met een verzoek om de heer Demmink te mogen interviewen met het oog op de meest recente publicatie van video’s. Dat was niet mogelijk, aldus zijn voorlichter.

Op de vraag wat daar de reden voor is, werd deze direct korzelig om niet te zeggen een boos.

“We zijn geen verantwoording schuldig.”

Volgens mij wel…

“Daar hoeven we niet op in te gaan.”

Waarom slaat u zo’n toon aan als we om milde toon in nette bewoordingen vragen om een interview en naar de reden dat de heer Demmink er niet over wil spreken?

“Ik heb er weinig behoefte aan om met u deze discussie te voeren.”

Jammer, jammer. Dit is niet goed. Het betekent echter niet dat we nu gaan meehuilen in het koor van verongelijkte complotdenkers die de verschillende websites sieren met zo ver mogelijk gaande verdenkingen als vaststaande feiten te presenteren. Integendeel, daar nemen we nog meer afstand van.

We gaan de zaak wel proberen te onderzoeken, voor zover mogelijk. En vragen de heer Demmink daar gewoon aan mee te werken. Heel veel verliezen kan toch niet meer?

 • Reacties

 • Paul | 07/12/11 om 17:02

  Dit is wat Bas Paternotte erover schreef op geenstijl.nl:

  “De eerste keer dat ik met Demmink in aanraking kwam, was toen ik nog schreef voor het gerenommeerde opinieblad Panorama. In 2003 kwam het tijdschrift met harde aantijgingen: Joris Demmink zou zich ophouden in het Anne Frank-plantsoen in Eindhoven. Alras werden de beschuldigingen scherper; Demmink zou onderdeel uitmaken van een kinderporno-netwerk, jongens in Tsjechië en Turkije misbruikt hebben en – als hoogtepunt – een minderjarige vermoord hebben met een dildo. Sommige van mijn Panorama-collega’s werden vervolgens afgeluisterd en gevolgd door Justitie, het was bijkans intimidatie. Panorama had een beerput opengetrokken en daar waren bepaalde mensen zeker niet blij mee. Demmink zit nog steeds op zijn post.”
  (…)
  “In 2009 schreef ik een groot verhaal over Demmink voor HP/De Tijd. Ik had daarom per mail wat vragen gesteld aan Harro Knijf, de advocaat van Demmink. Een dag later kregen we een boze mail en aangetekend schrijven terug. Boos is niet het goede woord. Paternotte, hoofdredacteur Jan Dijkgraaf en uitgever Audax zouden in een shitstorm terecht komen. Beslaglegging, rechtszaak, Knijff haalde alles van stal wat juridisch mogelijk was. Die shitstorm kwam er echter niet, het was een overzichtsverhaal. Geen nieuwe feiten, wel weer even de kwestie op de agenda zetten. De juridische jachthond trok zich terug. Daarna werden Dijkgraaf en ik uitgenodigd, of we op de koffie wilden komen bij Demmink thuis. Over de kwestie praten. Maar het ministerie had daar niets mee te maken, werd er niet bij betrokken.In 2009 schreef ik een groot verhaal over Demmink voor HP/De Tijd. Ik had daarom per mail wat vragen gesteld aan Harro Knijf, de advocaat van Demmink. Een dag later kregen we een boze mail en aangetekend schrijven terug. Boos is niet het goede woord. Paternotte, hoofdredacteur Jan Dijkgraaf en uitgever Audax zouden in een shitstorm terecht komen. Beslaglegging, rechtszaak, Knijff haalde alles van stal wat juridisch mogelijk was. Die shitstorm kwam er echter niet, het was een overzichtsverhaal. Geen nieuwe feiten, wel weer even de kwestie op de agenda zetten. De juridische jachthond trok zich terug. Daarna werden Dijkgraaf en ik uitgenodigd, of we op de koffie wilden komen bij Demmink thuis. Over de kwestie praten. Maar het ministerie had daar niets mee te maken, werd er niet bij betrokken. En dat gaf mij een raar gevoel, waarom het ministerie er buiten houden? Dijkgraaf vond het ook vaag en we zijn dus niet op de koffie gegaan.”
  Bron: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/11/de_kwestie_joris_demmink.html

  Of je het nou intimidatie, druk uitoefenen, chantage, in de doofpot houden of ‘monddood maken’ noemt…

 • Paul | 07/12/11 om 17:11

  En zelfs een oud-medewerker van de BVD, (de binnenlandse inlichtingendienst) vertelde dat ze geen ‘onderzoek naar een mogelijk pedofielennetwerk waar hoge justitieambtenaren bij betrokken zouden zijn’ mochten doen!
  Bron: http://www.depers.nl/binnenland/598858/Onthulling-doofpotstrategie.html

 • Pieter | 07/12/11 om 19:58

  @Peter
  Waarom werkt de link naar jullie deel 3 “Zware beschuldigingen” niet?

 • Anthony | 08/12/11 om 11:46

  Ik vind dat wel een goeie vraag van Micha.

  Zeker, hij stelt dingen vrij direct en, hoewel dat niet voor mij geldt, ik kan me voorstellen dat sommigen dat wat lastig te verteren vinden.

  Maar over het algemeen vind ik dat Micha vrij duidelijk aangeeft wat speculatie is en wat echte feiten zijn.

  En zijn speculaties zijn helemaal niet zo gek, als je meedenkt in zijn paradigma’s.

  Kortom: ik vind het een goede vraag en zou graag de niet specifieke opmerking genuanceerd zien met duidelijke voorbeelden.

  het punt is namelijk, dat deze algemene kreet
  ‘Het betekent echter niet dat we nu gaan meehuilen in het koor van verongelijkte complotdenkers die de verschillende websites sieren met zo ver mogelijk gaande verdenkingen als vaststaande feiten te presenteren.’

  ongelofelijk aanmatigend klinkt. Het is namelijk niet zo dat de schrijver van bovenstaand een dermate hoogstaand, informatief, correct, baanbrekend, iconoclastisch of in welk opzicht dan ook onderscheidend of extra waarde toevoegende staat van dienst heeft om zich op deze wijze uit te kunnen laten over mensen die weliswaar niet altijd gelijk hebben, maar in ieder geval wel verder durven te kijken dan hun neus lang is.

 • Opdevic | 08/12/11 om 13:36

  Een SG mag volgens artikel 7 van het rijksambtenarenreglement maximaal 7 jaar zijn functie behouden. In bijzondere gevallen kan dit verlengt worden. Wat is bij Demmink het uitzonderlijke geval? Ik weet het wel denk ik, hij is de deksel van een beerput en die mag niet open. Andere verklaringen hoor ik graag!

  Artikel 7

  1. De aanstelling van de ambtenaar vindt plaats door Onze Minister. Indien het een ambtenaar betreft als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onder b of c, vindt de aanstelling plaats in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  2. Voor zover de aanstelling betrekking heeft op een functie bij de Algemene Rekenkamer, de Hoge Raad van Adel, het Kabinet der Koningin, de Kanselarij der Nederlandse Orden, de Nationale ombudsman of de Raad van State, wordt in het eerste lid voor Onze Minister respectievelijk gelezen: het College van de Algemene Rekenkamer respectievelijk de voorzitter van de Hoge Raad van Adel, de directeur van het Kabinet der Koningin, de kanselier der Nederlandse Orden, de Nationale ombudsman of de vicepresident van de Raad van State.

  3. De aanstelling als lid van de topmanagementgroep, bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onder a, vindt plaats bij Koninklijk Besluit op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  4. De ambtenaar die is aangesteld tot lid van de topmanagementgroep wordt door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming met Onze Minister voor een periode van maximaal zeven jaar benoemd in een van de volgende functies:

  • secretaris-generaal

  • directeur-generaal

  • inspecteur-generaal

  • thesaurier-generaal

  • directeur van het Centraal Planbureau

  • directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau

  • hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

  • directeur Planbureau van de Leefomgeving

  • Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.

  5. In bijzondere gevallen kan de periode van zeven jaar, genoemd in het vierde lid, worden verlengd dan wel voortijdig worden beëindigd. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt regels ten aanzien van de wijze waarop tot verlenging respectievelijk voortijdige beëindiging wordt gekomen, alsmede over de gevolgen voor de rechtspositie van de ambtenaar.

 • Robert M. Stockmann | 08/12/11 om 23:37

  @Opdevic | 08/12/11 om 13:36
  Q.E.D.

  Demmink had in 2009 al zijn functie moeten
  verlaten hebben. Niet gebeurd. De omstandigheden
  die Hare Majesteit er toen hebben doen besluiten
  om de termijn van Joris Demmink in de positie van S.G.
  van Justitie te verlengen, zijn mij niet bekend. Er is
  ook geen pers coverage geweest over deze verlenging.
  Normaal gesproken is zo’n verlenging duidelijk in het
  nieuws, en niet alleen op vage klokkeluider websites ;)

  BREAKING: TERMIJN DEMMINK [opnieuw?] VERLENGD
  Door: Micha Kat op 28 september, 2011 in Algemeen, 7 Comments
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9792/breaking-termijn-joris-demmink-verlengd.html

  Dit kan dus alleen de tweede verlengings termijn zijn,
  want in 2009 heb ik geen bericht hierover gehoord.
  Misschien kan een WOB verzoek hierover duidelijk geven.

 • Marieke | 11/12/11 om 02:14

  @Micha/Peter

  Jullie zijn niet mekaars vijanden. In feite heb je mekaar nu nodig, om ervoor te zorgen dat journalisten niet aangepakt worden (je kan 1 journalist aanpakken, maar niet 10 tegelijk). Mijn ongevaagde visie: haak positief in op de berichten van de ander, das dubbele winst. :)

 • Marieke | 11/12/11 om 02:16

  Ik betwijfel of Demmink echt de leider is van het netwerk. Als ie de leider zou zijn, da was ie nu wel weg. Leiders liggen niet lang onder vuur zonder van zich af te bijten. Een wetmatigheid die voor velerlei organisaties werkt. De man is dus hoog in de boom, maar niet de top. En kennelijk wordt het wel prima gevonden Demmink als bliksemafleider in te zetten.

 • Niquote | 11/12/11 om 13:49

  Marieke heeft natuurlijk groot gelijk, elkaar vliegen afvangen speelt de “oude media” geweldig in de kaart. Verdeel en heers. Dat het nog immer zo is dat onthullende artikelen in die oude media wel tot vragen in de Tweede Kamer kunnen leiden en die van de nieuwe niet is u zelf aan te rekenen dames en heren.
  U wordt blijkbaar niet serieus genomen en zou daar dus eens aan gaan werken. Het gekijf alhier is daartoe zeker geen bijdrage. Wel zeer goede journalistiek, met hoor en wederhoor en een taalgebruik waar die continu aanwezige zweem van suggestie eens uit verdwijnt. Enige zelfspot en humor zou overigens ook geen kwaad kunnen meneer Kat!
  Zou tenslotte uit mijn verschanste bastion stappen en voorzichtig contacten leggen met die oude media om uiteindelijk dat doel te bereiken wat zo amechtig wordt nagestreefd, erkenning en gehoord (gelezen) worden.

Helaas, het is niet (meer) mogelijk om te reageren.