Het lekkere rijgevoel van onze minister bij: 

‘Die paar doden’

De passende term van minister Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.

Gelezen: De Pers, Documenten Rijkswaterstaat

Minister Schultz gaat per 1 september 2012 de maximum snelheidslimiet op driekwart van de snelwegen 130 kilometer per uur verhogen. Op 900 kilometer snelweg permanent naar 130 kan, op 500 kilometer tussen 19.00 en 06.00 uur; en voor 450 kilometer langs natuurgebieden wellicht ook. Vier van de vijf 80-kilometerzones worden opgeheven.

Effectief wordt de maximum snelheid 136 kilometer, want dat wordt de boetegrens. De tijdwinst voor automobilisten wordt geschat op ongeveer 20 duizend werkuren per dag, een winst van 1 procent. Dat weegt op tegen extra brandstofgebruik, die Schultz overigens extra inkomsten uit accijnzen oplevert.

Zonder extra maatregelen zou de hogere snelheid jaarlijks tot 3 tot 7 verkeersdoden en 17 tot 34 ernstig gewonden leiden, zegt de minsiter. Langere in- en uitvoegstroken etc. moeten volgens Schultz “7 tot 11 doden en 47 tot 78 gewonden per jaar op het hoofdwegennet” voorkomen.
Schultz: “We doen dus meer dan die paar doden compenseren.” “Die paar doden”, mevrouw Schultz, bent u daar trots op? Het zijn drie woorden maar. War, children, it’s just a shot away. (Gimme shelter)

Cijfers vallen misschien wel hartstikke gunstig uit straks, wie zal het zeggen. Dan kunt u jubelen, mevrouw Schultz, ik hoop het met u. Zo niet, kan het wel rechtgepraat worden. Hoe dan ook: “Die paar doden.” En een paar verzwegen stukken van Rijkswaterstaat, just a shot away. Of:

“Volgens Infrastructuur en Milieu zijn de aantallen ‘statistisch gezien niet groot genoeg om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over het effect van de snelheidsverhoging op de verkeersveiligheid.” Cijfers, ‘een paar doden’, just a shot away.

De Pers vandaag:

“Uit de relatieve risicocijfers van het ministerie blijkt nu dat de kans dat je op een 130-weg bij een ernstig ongeval betrokken raakt 23 procent hoger is, dan het landelijk gemiddelde voor hetzelfde type autosnelwegen….

Wat opvalt zijn de relatief hoge ongevalsrisico’s van de A7, A17 en A58’, zegt Rijkswaterstaat in een tot nu toe vertrouwelijke memo. Op zes van de acht snelwegen waar je nu 130 mag, is het risico op een ongeval hoger dan het landelijk gemiddelde op vergelijkbare wegen.

De A7 richting de Afsluitdijk staat op de derde plaats in de gevarenlijst…Op de vraag hoe het aantal ongelukken op de A7 zich verhoudt tot dezelfde periode vorig jaar, wil het ministerie geen antwoord geven. Volgens Infrastructuur en Milieu zijn de aantallen ‘statistisch gezien niet groot genoeg om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over het effect van de snelheidsverhoging op de verkeersveiligheid’.

Het ministerie wijt de verkeersonveiligheid onder meer aan ‘kort op elkaar liggende afritten’. Het ministerie wil de extra doden die dreigen door de nieuwe maximumsnelheid tegengaan door bijvoorbeeld extra lange invoegstroken. Het is echter nog maar de vraag wanneer de werkzaamheden daarvoor klaar zijn. Verkeersminister Melanie Schultz van Haegen trekt daar tussen 2012 en 2018 in totaal 139 miljoen euro voor uit.

Maar als het aan de VVD-bewindsvrouw ligt gaat de maximumsnelheid al per 1 september volgend jaar op bijna 60 procent van de wegen naar 130. In totaal gaat dit om zo’n 1.400 kilometer autosnelweg. Bovendien mogen de automobilisten op de proeftrajecten met een totale lengte van zo’n 300 kilometer ook 130 blijven rijden. Als ze tenminste het risico aandurven.”

  • Reacties

  • Jacqueline | 01/12/11 om 13:38

    Een auto rijdt het zuinigst op 80 km per uur. Met een maximale snelheid van 130 wordt de hoeveelheid fijnstof en CO2 in de lucht weer lekker verhoogd. De luchtkwaliteit in Nederland, met name in de Randstad behoort tot de slechtste van Europa. Zijn de extra astma en COPD-doden ook meeberekend bij die paar doden extra? Ik denk het niet. Maar we gaan wel met zijn allen tijdwinst boeken en de economie is ermee gebaat!

  • Ruud | 17/12/11 om 18:49

    Als je minder dodelijke ongelukken wilt hebben moet je het motorrijden verbieden.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen