Open brief tegen procedure RIVM 

Griepprik zeer omstreden 4

Eerdere onderlinge opponenten Schwaab en Draaisma broederlijk tegen rechtszaak. Kom er nu maar in, minister Edith Schippers.

Gelezen: Open Brief

In aanvulling op:

Griepprik zeer omstreden
Griepprik zeer omstreden 2
Griepprik zeer omstreden 3

Staak bodemprocedure tegen Capelse huisarts

RIVM moet open gesprek aangaan met publiek over mogelijke
belangenverstrengeling bij bestrijding van infectieziekten

Ondergetekenden verklaren dat huisarts H. van der Linde uit Capelle aan den IJssel het recht heeft om publiekelijk te wijzen op de mogelijke belangenverstrengeling van de heer Roel Coutinho.

Coutinho is directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Millieuhygiëne (RIVM) en als zodanig een invloedrijke gezondheidsautoriteit die een leidende rol speelt van overheidswege bij de bestrijding van
infectieziekten, waaronder de jaarlijkse griepvaccinatie.

Daarnaast kreeg hij eerder dit jaar een dubbele benoeming als hoogleraar voor Utrecht Life Sciences, een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, publieke instanties en het bedrijfsleven.

De heer Coutinho geeft als deeltijdhoogleraar leiding, en neemt deel, aan samenwerkingsverbanden waaraan ook de twee grootste farmaceutische bedrijven van Nederland, Glaxo-SmithKline en MSD deelnemen.

Van der Linde wijst op deze twee kanten van Coutinho’s bezigheden als een voorbeeld van belangenverstrengeling in de zin waarin deze term internationaal wordt gebezigd binnen de medische wereld.

Wij vinden het beschamend dat Van der Linde’s commentaar wordt beantwoord met een gang naar de rechter door Coutinho en het RIVM. Wij roepen hen op, hun gerechtelijke stap terug te nemen en een open gesprek aan te gaan, niet alleen met van der Linde, maar met het Nederlandse publiek, over de al dan niet aanwezige belangenverstrengeling bij de heer Coutinho.

Dat is de koninklijke weg waarlangs de integriteit en de onafhankelijkheid van het RIVM gehandhaafd kan blijven. Wij achten de juridische weg een even grove als vruchteloze wijze om een discussie te smoren die in alle openheid gevoerd moet kunnen worden.”

Prof dr D. Swaab, hoogleraar neurowetenschappen
Prof dr D. Draaisma, hoogleraar geschiedenis van de psychologie
Prof dr A. Lagro-Janssen, hoogleraar huisartsgeneeskunde
Prof dr T. Dehue, hoogleraar wetenschapsgeschiedenis
Prof dr R. Vermeulen, hoogleraar neurologie

E. Lemaire, A. Bos, P. Meuwese, W. van Oyen, huisartsen.

S. Ritmeester, B. Keizer, J. Hornstra, G. Onderwater, G. Becker, A. Krommenhoek,
E. Luning, M. Nio, H. Reedijk, specialisten ouderengeneeskunde
Dr C. Renckens, gynaecoloog
Dr L. Bonneux, epidemioloog

 • Reacties

 • nico roosnek | 30/11/11 om 18:57

  Het RIVM is ook betrokken bij een grote fraude, sabotage en uitsluiting over het meten van vliegtuiggeluid. De algemeen directeur van het RIVM is daarvan op de hoogte gesteld. De betreffende ambtenaren, w.o. de ir. Jan Jabben is daar zowel persoonlijk als als functionaris bij betrokken. Er is door mij aangifte gedaan bij de politie Haaglanden. Het OM, die ook in de zaak Lucia de Berk een niet-magistratelijke rol speelde, doet dat ook in deze zaak en heeft de zaak geseponeerd.
  Ook de klaagkamer van het gerechtshof in Den Haag, wederom Den Haag en Lucia de Berk, vond dat het OM, ondanks dat er één of meerdere verdachten waren, juist had gehandeld.
  Geluidsoverlast kan volgens een aantal publicaties tot hartfalen leiden. Dus ook hier weer het karpet gebruikt ten faveure van de Cerfontaines, ondanks mevrouw Pia Dijkstra, de echtgenote van .., die gezondheid doet voor D66 oin de Tweede Kamer.
  Wat de varkensgriep in Engeland betreft – anders dan de gewone griep – waren door het hype-gedrag van de farmaceutische industrie, verkeerde diagnoses gesteld, griep i.p.v. hersenvliesontsteking, waardoor een aantal mensen is overleden en wat ook gerapporteerd is in een of meerdere Engelse kranten. Deze rapportage heeft zich in Nederland niet voorgedaan. Zouden er in Nederland toch doden gevallen zijn als gevolg van de hype van Ab Osterhaus? We zullen dat niet weten, zolang de statistiek over hersenvliesontsteking en in het bijzonder de individuele gevallen niet onderzocht zijn.

  O ja, mr. Boele Staal, toen CvK van Utrecht, speelde ook daarin een merkwaardige rol, een rol van niet weten.
  Nu wast hij als vz van de vereniging van de banken zijn handen in het kapitaal van de banken, dus in onschuld.
  Ich habe es nicht gewusst.

  Ps. Peter, ik heb deze bijdrage bewaard. Verbeeld je, je schrapt deze ook, dat zou deze ook voor niets zijn geschreven.
  Pps. De andere rits, waarin je mij beschuldigt, zoals die Lodewijk Asscher in een brief aan mij deed waar het ook feiten betreffen, heb ik ook bewaard.

 • Peter Olsthoorn | 01/12/11 om 20:03

  @Nico Roosnek
  Het siert je dat je onder eigen naam wilt schrijven.
  Nu nog graag bij het onderwerp blijven. Dit is off-topic zoals je weet. Je mag nog steeds artikelen schrijven als je wilt maar conform journalistieke regels.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen