Onverwacht verzet tegen RIVM powerplay 

Griepprik zeer omstreden 3

Vier hoogleraren Huisartsgeneeskunde vinden de rechtszaak van het RIVM tegen Van der Linde onverstandig.

Gelezen: Open brief

In aanvulling op:

Griepprik zeer omstreden
Griepprik zeer omstreden 2 nu een Open Brief van

De belangrijkste citaten:

In de artsenwereld is het al jaren bekend dat belangenverstrengeling bij onderzoekers de toepassing van wetenschap in de praktijk van alledag kan beïnvloeden. De gevolgen daarvan kunnen overdiagnostiek, overbehandeling en nodeloze bijwerkingen zijn. Dit in principe beheersbare fenomeen kan een van de aanjagers zijn van de almaar stijgende productie en kosten van de gezondheidszorg…

Inmiddels is vermelden van en discussie over belangenverstrengeling een normaal onderdeel geworden van het professionele discours van artsen. Tijdschriftenredacties en organisaties die richtlijnen maken vragen aldus aan auteurs en aan deelnemers van richtlijncommissies hun potentiële belangenverstrengelingen te vermelden.

Het doel is tweeledig: Enerzijds hoopt men de auteurs door het principe van ‘de lezer kijkt scherp mee’ aan te sporen tot onpartijdige oordelen en anderzijds worden de lezers aangezet dit ook werkelijk te doen. Dit proces gaat niet zonder slag of stoot; auteurs kunnen meestal zelf beslissen of belangen potentieel conflicteren en om daarvan melding te doen. Daardoor voltrekt het proces van openheid zich soms moeizaam…

De huisarts Hans van der Linde heeft daarbij – zich baserend op een hoofdartikel in het Geneesmiddelenbulletin – de degens gekruist met Ab Osterhaus en Roel Coutinho, twee prominenten die rond dit onderwerp acteren op het kruispunt van wetenschap en beleid. In beide gevallen wees Van der Linde op het bestaan van belangenverstrengeling.

In het eerste geval verliep dit via een tv-debat (Osterhaus – Van der Linde). Dit publieke debat droeg in onze ogen op een zinvolle wijze bij aan het noodzakelijke discours.

Dat kan niet worden gezegd van de reactie van Coutinho en zijn werkgever, het RIVM: de eis aan Van der Linde om zijn bewering van belangenverstrengeling in te trekken, op straffe van juridische sancties. Toen Van der Linde dat weigerde, daagden het RIVM en Coutinho Van der Linde voor de rechter….

Ondergetekenden zijn van mening dat het onjuist is om een lopend professioneel discours over de betekenis van mogelijke belangenverstrengeling via een juridische ingreep te beëindigen en roepen het RIVM daarom op de aanklacht tegen Van der Linde in te trekken.

De discussie over de weging van belangenverstrengeling bij medisch-maatschappelijke besluitvorming kan dan terug naar waar deze behoort te worden gevoerd, de betrokken professionals, hun organisaties en de maatschappij.”

 • Reacties

 • J.Koetsier | 25/11/11 om 17:12

  Indien het geneesmiddelenbulletin op identieke kritische wijze het bewijs voor het nut van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) door uitgebreide literatuur-analyse zou onderzoeken, dan zal ook bij DKT-BMR-Pneu-MenC-hepB kortom het hele RVP de conclusie zijn dat het bewijs voor de werkzaamheid niet goed geleverd is.
  Bovendien zal men dan stuiten op diverse publicaties over ook risico’s van het RVP.
  Eindconclusie moet dan wel worden dat het twijfelachtig is of het nut van het RVP wel opweegt tegen de risico’s.
  Ik verwacht echter niet dat welke reguliere instantie ook in dit land een dergelijk onderzoek aandurft want de belangen van de gevestigde orde zijn hiervoor veel te groot.
  Kijk eens naar Amerika, waar de NVIC reeds jaren vele miljoenen vaccin-schade met succes heeft geclaimd.
  Nederland is het braafste farma-kindje van de klas. Maar ja wat wil je met veel belangrijke vaccin-ontwikkelings-industrie gelieerd aan academische centra, die ook de Gezondheidsraadleden leveren.

  Jannes Koetsier, verontrust regulier arts

 • Niquote | 26/11/11 om 14:05

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3049602/2011/11/25/Onrust-over-zeer-dodelijk-griepvirus.dhtml?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=vknieuwsbrief

  In het licht van het bovenstaande ronduit macaber te noemen.

 • Tinie | 28/11/11 om 16:21

  Onrust-over-zeer-dodelijk-griepvirus.

  “De grootste bio -terrorist is de natuur zelf “; zegt Osterhaus in dit artikel

  Nou Osterhaus….
  Dat is de mens zelf!

  Gedreven door winstbejag en zonder respect voor de aarde, heeft hij het oorspronkelijke, precaire evenwicht voor al het leven daarin, ingrijpend veranderd.

  Desiree Rover

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen