Biechten en beschadigd maar opgelucht verder 

Schrobbering voor Roos Vonk

‘Vonk heeft de wetenschap, de sociale psychologie en de Radboud Universiteit in diskrediet gebracht.’

Gelezen: Mededeling Radboud Universiteit en Verklaring professor Vonk

Zoals verwacht heeft professor Roos Vonk een reprimande gekregen voor haar publiciteit over het ‘vleeshufteronderzoek’ en kan ze doorgaan met haar wetenschappelijk werk. Ze wist niet van de fraude door Stapel en of ze argwaan had komen we niet meer te weten.

Snel nadat het bedrog van Stapel bekend werd,
schreef leugens.nl dat Roos Vonk zich met haar verklaring om afstand te nemen er erg gemakkelijk van afmaakte. Er kwam onderzoek naar haar rol (met veel discussie) in de publiciteit, onder meer in een radiouitzending en in een groot artikel in de Volkskrant. we hebben steeds benadrukt dat roos Vonk niet was veroordeeld. Nu is ze dat wel maar zonder formele consequenties. Iedereen gaat wel eens in de fout, ofschoon dit wel een forse was.

Vonk zegt overigens het met de schrobbering maar gedeeltelijk eens te zijn: “Ik heb moeite met sommige conclusies van de commissie, maar verder gekissebis daarover is niet productief.”

Belang bio-industrie noopt tot kritiek

Enkele citaten uit de verklaring van het College van Bestuur van de Radboud universiteit:
“Mw. prof. dr. R. Vonk heeft onzorgvuldig professioneel gehandeld bij een wetenschappelijk onderzoek naar de psychologische effecten van het denken aan vlees… Daarvoor geeft het college van bestuur haar een berisping en maakt deze openbaar. Professor Vonk heeft zich niet schuldig gemaakt aan fraude.

De bemoeienis van mevrouw Vonk met de opzet en uitvoering van het onderzoek was zeer gering. Desalniettemin is zij als co-auteur (mede-onderzoeker) en woordvoerder naar buiten getreden en heeft zij daarmee de medeverantwoordelijkheid voor het onderzoek aanvaard. Zij heeft voorbarig conclusies verbonden aan data die ze niet zelf had verzameld en ook niet gecontroleerd.

Deze conclusies werden prematuur naar buiten gebracht in een persbericht van de universiteit. De opzet van het ‘vleesonderzoek’ voldeed onvoldoende aan wetenschappelijke normen. Verder had professor Vonk gelet op haar positie in de discussie over de vee-industrie (bio-industrie) volgens het college extra kritisch moeten zijn op haar eigen werkwijze.”

“Het college hecht eraan te benadrukken dat professor Vonk, die een goede staat van dienst heeft op het terrein van onderwijs en onderzoek, zich niet schuldig heeft gemaakt aan fraude. Evenmin is vastgesteld dat sprake is van willens en wetens onzorgvuldig professioneel handelen.

Het college van bestuur stelt ook vast dat de wetenschapsredactie van de universiteit geen medewerking had mogen geven aan het persbericht. Daarbij is de zorgvuldigheid onvoldoende in het oog gehouden. Het college heeft hierover een aantal keer met de redactie gesproken.”

‘Grote blunder’

Het rapport is niet openbaar wat we onjuist vinden. Uit de verklaring van Roos Vonk behalve eerder genoemd citaat:

“Ik had geen aandeel in het opzetten en uitvoeren van de studies, zo is gebleken. Ik ben het eens met de commissie en het college van bestuur dat het onzorgvuldig en onprofessioneel was om desondanks als medeonderzoeker en woordvoerder van dit onderzoek al zo snel een persbericht over de resultaten uit te brengen. Zoals ik eerder heb aangegeven, zie ik dat als een grote blunder.

De resultaten die ik te zien kreeg, leken heel duidelijk en waren in lijn met wat we hadden verwacht op grond van eerder, buitenlands onderzoek. In mijn enthousiasme hierover en mijn vertrouwen op een gerenommeerde collega heb ik geen seconde getwijfeld aan de betrouwbaarheid, en me laten verleiden tot het naar buiten brengen van voorbarige conclusies.

Deze kwestie heeft mij er weer aan herinnerd dat een wetenschapper altíjd moet twijfelen. Het publiek moet erop kunnen vertrouwen dat wetenschappers goed gecontroleerde feiten naar buiten brengen.”

Loutering

Drie elementen: onzorgvuldigheid, blij met het onderzoeksresultaat en (dus) gebrek aan argwaan deden haar de das om.

En nog een aardig citaat van Roos dat aansluit bij de katholieke cultuur van de universiteit Nijmegen en haar eigen werk, samen te vatten onder de term ‘loutering’:

“Ik heb mijn eigen ‘menselijke gebreken’ pijnlijk in beeld gekregen. Het was een harde les, maar dat is soms nodig om tot ontwikkeling en zelfverbetering komen.”

 • Reacties

 • BASinnic | 24/11/11 om 09:11

  “Op wie lijkt ze nou?” dacht ik eerst. En toen wist ik het:

  Op de clown Pennywise uit Stephen King’s It

 • Peter | 24/11/11 om 15:12

  Roos Vonk, dat is wetenschap op Libelle niveau. Dat de universiteit van Nijmegen haar aanzien als universiteit op een dergelijke manier laat schaden is opmerkelijk.

 • Caesar Lion Cachet | 25/11/11 om 13:36

  LS…

  Zou Roosje op de Vrije School hebben gezeten van Rudolf Steiner. In mijn tijd vertelde ze je dat je van rood vlees dierlijk en hufterig werd… HAHA Vandaar dus !

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen