HP/De Tijd gaat ruiterlijk door het stof: 

Excuus aan de heer Derksen en NLEnergie

Hij zegt ‘doen!’


HP/De Tijd rectificatie

“Johan Derksen is een jokkebrok; NEM-berekening klopt van geen kant”, kopte HP/De Tijd in een artikel op grond van deze campagne:

Nu gaat HP/De Tijd door het stof met een rectificatie: “…
Zowel de Nederlandse Energie Maatschappij en de heer Derksen heeft HP/De Tijd hiermee ten onrechte als jokkebrok neergezet.

Er ontstond verwarring door de beloofde kortingen. ‘Na 1e jaar 5%’ en ‘Na 2e jaar 10%’ werd door HP/De Tijd opgevat als 5% korting over het 2e jaar en 10% over het derde jaar. NLEnergie bedoelde: 5% over het eerste jaar en 10% over het tweede jaar. Daardoor klopte onze berekening niet.

HP/De Tijd heeft geconstateerd dat de door haar gemaakte berekening onjuist is en in het geheel niet klopt. De berekening van de Nederlandse Energie Maatschappij is volledig juist…

…HP/De Tijd heeft zonder objectief onderzoek te hebben verricht en zonder dat daaraan enige feiten ten grondslag liggen zowel de Nederlandse Energie Maatschappij als de heer Derksen in een kwaad daglicht gesteld. HP/De Tijd betreurt het ten zeerste dat zij de Nederlandse Energie Maatschappij en de heer Derksen hiermee schade heeft berokkend en heeft daarom deze rectificatie geplaatst.”

  • Reacties

  • Niquote | 15/11/11 om 01:23

    Leuk en prima, HP even een canard aan te wrijven. Collegae onder elkaar, altijd grappen en grollen. Laat onverlet dat bewuste energieleverancier een uiterst discutabele reputatie geniet en niet ten onrechte. Groot geworden door argeloze consumenten te besodemieteren en te misleiden. Kan daar helaas uit eigen ervaring over verhalen. Nee, niet in persoon, maar een zojuist gescheiden buurvrouw die niet tegen de telefoonterreur van betreffend rapaille bleek opgewassen. Indien wenselijk kan ik de complete mailwisseling die daar op volgde nog reproduceren en staven. Het kwam er op neer dat uit de transcriptie van het gevoerde gesprek er inderdaad geen sprake was van een contract, waarvoor excuus. Echter, dat kon niet binnen acht weken hersteld worden door Europese wet- en regelgeving!? Heb die nonsens echt zwart op wit. Vervolgens werd mijn mailadres geblokkeerd, maar wist via het persadres toch door te dringen. De onbeschofte reacties zal ik een ieder besparen, maar een oplossing kwam er niet. Ten einde raad maar gedreigd het profiel van de heer Swinkels op Linkedin te modificeren. Dat hielp, binnen een uur was alles opgelost. Maar daar gaat het nog niet eens om. Als een dergelijke ondernemer binnen een aantal jaar zo ’n slordige 140 miljoen aan vermogen kan opbouwen (in P&W genoemd en niet weersproken) en dus ook zijn mede aandeelhouders wellicht over die middelen beschikken, is er dus iets heel erg mis met de energiemarkt. De zo vermaledijde privatisering zaait wederom haar volstrekt onvruchtbaar zaad. Immers, dit betekent niets meer of minder dat de ontwaakte “slapers” ook nog veel te veel betalen en ze de afgelopen jaren voor pakweg 200 miljoen zijn opgelicht.
    Dan de heer Derksen. Een geval apart. Iemand die een ieder die niet aan zijn tafel zit de maat wenst te nemen. Onder vier ogen met zijn slachtoffers een mak lammetje die graag zijn gedane uitspraken nuanceert. Die man, met een Televizierring om zijn vinger bestaat het om te verloochenen waarvoor hij zei altijd te staan. Elke Nederlander die zich graag publiekelijk met een mening profileert zou zich uit zelfrespect van reclame voor derden dienen te onthouden, maar dit sujet slaat alles. Door de mand kon hij voor de kritische kijker niet vallen, maar zich verkopen aan witte boorden criminelen, dat had ik zelfs niet verwacht.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen