Wim van den Bosch in zijn proefschrift: 

Vertekend beeld met sterftecijfers ziekenhuizen

Het maakt namelijk nogal uit of je meer gebroken benen binnenkrijgt of hartaanvallen.


Gelezen: Proefschrift: De HSMR beproefd: Aard en invloed van meetfouten bij het bepalen van het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer (Nederlandse samenvatting)

Het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer, de HSMR (hospital standardised mortality ratio), heeft in het afgelopen decennium, zowel in binnen- als in buitenland, opgang gemaakt als indicator voor de kwaliteit van zorg van ziekenhuizen.

Hiermee worden ziekenhuissterftecijfers onderling vergeleken. Weliswaar vindt er correctie plaats voor en daarna nog geavanceerde statistische techniek toegepast, maar betrouwbaar was het niet.

Dus is deze HSMR vooralsnog niet geschikt als meetinstrument om kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen te bepalen.

Dat concludeert Wim van den Bosch in zijn onderzoek, waarop hij vandaag promoveert bij het VU medisch centrum in Amsterdam. Uit het onderzoek blijkt dat niet de kwaliteit van zorg, maar vooral meetfouten de HSMR-scores beïnvloeden.

Van den Bosch vond dat variaties in ziekenhuisregistraties, verrichtingen voor hartaandoeningen, heropnames en aandoeningzwaarte aanmerkelijke verschillen in HSMR-scores veroorzaakten.

Echter deze factoren, waarvoor niet gecorrigeerd wordt, hangen samen met andere zaken dan kwaliteit. Correcties schieten te kort dus is verbetering noodzakelijk.

In 2010 zijn de ongecorrigeerde ziekenhuissterftecijfers over registratiejaar 2009 gepubliceerd in Nederland. Er was hiervoor veel belangstelling vanuit de politiek, de inspectie, de media en de zorgconsument. Op grond van deze cijfers is de kwaliteit van ziekenhuizen onderling echter niet te vergelijken, omdat geen rekening wordt gehouden met verschillen in aandoening.

Een ziekenhuis met uitsluitend kankerpatiënten zal hogere sterftecijfers vertonen dan een regulier ziekenhuis. Ook andere patiëntkenmerken, zoals leeftijd, kunnen tot verschillen leiden in het ziekenhuissterftecijfer.

Eind 2011 zullen de HSMR-scores over het jaar 2010 van een groot aantal ziekenhuizen in Nederland openbaar worden gemaakt. Deze cijfers corrigeren wel, maar nog onvoldoende om als betrouwbaar meetinstrument voor kwaliteit van zorg te dienen, zo waarschuwt Van den Bosch alvast. Worden die dan toch gepubliceerd?

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen