Leugen in regeerakkoord: 

‘Hogere pensioenleeftijd nodig voor arbeidskracht’

De feiten spreken kabinet-Rutte met minister Donner tegen.

Uit het regeerakkoord VVD-CDA (voor de liefhebbers: het Gedoogakkoord VVD-PVV-CDA):

“De krimp van de beroepsbevolking en de toename van het aantal 65-plussers maken langer doorwerken noodzakelijk. Alleen zo kan het draagvlak onder de AOW voor de toekomst worden veiliggesteld. Alleen zo voorkomen we dat grote personeelstekorten ontstaan in sectoren zoals het onderwijs, de zorg alsmede in de private sector.”

Deze week werd uit het SCP-rapport over tijdsbesteding, waarbij je de nodige vragtekens kunt zetten, in elk geval nog eens duidelijk dat we weinig werken: mannen 7 uur en 50 minuten per werkdag en vrouwen 6 uur en 10 minuten.

Ook werken er al weinig mensen. Uit een recent boeiend artikel van het CBS blijken er 7,4 miljoen mensen te werken op een bevolking van 16,7 miljoen.

Als er meer arbeidskracht nodig is kun je de vaak korte werkweken uitbreiden en meer mensen laten werken die nu aan de kant (moeten) staan, meer herscholen etc. De arbeidsmarkt als argument is een leugen van de regering.

Arendo Joustra (foto) in zijn commentaar in Elsevier deze week: “Terwijl Den Haag heeft verzonnen dat oudere mensen langer moeten doorwerken, heeft vrijwel iedere werknemer, van jong tot oud, nog te maken met arbeidstijd verkorting.

In plaats van een normale werkweek van 40 uur, werken velen immers slechts 36 of 38 uur. Dit is een gevolg van een akkoord dat de overheid in 1982 sloot met werkgevers en vakbonden.

Het is natuurlijk veel logischer om eerst per week langer te werken, voordat we worden gedwongen op oudere leeftijd door te ploeteren. Maar nu komt de aap uit de mouw. Langer doorwerken heeft niets met ‘personeelstekorten’ te maken, zoals politici beweren. Het is puur bedoeld om de AOW en de pensioenen goedkoper en betaalbaar te houden.

Prima, maar zeg dat dan ook eerlijk.”

 • Reacties

 • ing. H. Buikhuizen | 16/10/11 om 17:56

  Klinkt mooi, maar is niet (geheel) waar daarom praat men ook niet over meer uren per week.
  Immers met elke werktijdsverkorting is het BNP steeds gestegen, dus korter werken is meer produktie.
  Komt ook door de grote mechanisering en robotisering welke minder mensen vraagt, punt is wel dat robots en machines geen premies betalen, maar i.p. daarvan (vaak)gesubsidieerd worden. Men zou dus mechanisering en robotisering met sociale premies moeten belasten i.p.v. te subsidieren.

 • gillesa | 17/10/11 om 20:21

  Als iedere burger in Nederland nu eens 45 jaar aan het arbeidsproces deel neemt dan is er geen probleem lijkt mij.
  Dus iemand begint met 16 jaar te werken en gaat dan met 61 jaar met pensioen.En een student die met 26 jaar begint te werken gaat dan met 71jaar. Dit is een eerlijk systeem.

 • Qvic | 17/10/11 om 23:44

  Het probleem van de overheid is dat ze de pensioenen ergens anders voor hebben gebruikt, alleen dat willen ons niet zeggen waaraan. Daarom komen ze met een smoes dat we steeds ouder worden, dus dan ook later pensioen mogen gaan. Terwijl we steeds op jongere leeftijd ouderdomsziektes krijgen, maar dat wordt in de media net andersom verteld.

 • dspaul | 25/10/11 om 10:59

  Zou men mij kunnen garanderen altijd met plezier te werken tegen een goede beloning, dan hoef ik niet met pensioen.

 • sunny | 25/10/11 om 17:20

  Leuk, zou best wel willen werken, graag zelfs.

  Maar ik ben inval leerkracht in Brabnt en er is blijkbar geen werk. Ken verschillende mensen die dit jaar nog niet zijn opgeroepen. Jammer genoeg.

 • Charles Destrée | 30/10/11 om 19:12

  ‘Harry’ van Doorn, de chantabele want voormalig collaborerende Nazi-Duitse Rijksambtenaar en huidcrème handelaar voor de Nazi-Duitse Wehrmacht, moest als (desalniettemin) na-oorlogs wéér Rijksambtenaar het nepproces leiden, waarin de gearresteerde verzetsstrijder Anton van der Waals – Koningin Wilhelmina’s en Hitler’s gezamenlijke Vertrouwensman – moest worden geliquideerd. Wat dan ook op 16 januari 1950 gebeurde.
  Waarom?
  Omdat Van der Waals veel te veel wist over Wilhelmina’s en Bernhard’s collaboratie met de Nazi-Duitse bezetter.
  Hetzelfde lot was al op 6 juni 1945 beschoren aan de wereldbefaamde financieel expert, Meinoud Rost van Tonningen.
  Omdat ook hij veel te veel wist over diezelfde landverraderlijke collaboratie. En dus werd ‘gezelfmoord’ door handlangers van de voormalig SS’er Prins Bernhard.
  Wie de bewijzen wil hebben kan die krijgen via kaa@wanadoo.fr

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen