Waarheid bron Dorine Hermans betwijfeld 

Volkskrant schrapt pagina over Beatrix en Claus

Overstag voor RVD en/of te weinig onderbouwde primeur.

[Om 14.30 uur aangevuld met commentaar van Philippe Remarque van de Volksrkrant]

Gelezen: Villamedia

De Volkskrant heeft een beoogd paginagroot artikel geschrapt over vermeende huwelijksperikelens van koningin Beatrix en prins Claus, vlak voor de inhuldiging van Beatrix als koningin. Het artikel had moeten verschijnen in op 23 september 2011. Een dag later verscheen er wel een artikel, beginnend met de reactie van Beatrix.

Het artikel bevatte de primeur die Dorine Hermans publiceert in haar boek ‘Wie ben ik dat ik dit doen mag’ op grond van gesprekken die oud-hoofdredacteur van Scouting Magazine Huub van ’t Hek zegt gehad te hebben met Claus, destijds beschermheer van Scouting Nederland.

“Toen de RVD in felle bewoordingen afstand nam van het boek – de nagedachtenis van Claus zou zijn ‘verminkt’ – besloot de hoofdredactie de pagina te schrappen. Hoofdredacteur Philippe Remarque vond de bewering bij nader inzien ‘te weinig onderbouwd’ om groot als primeur te brengen.” Hij vond dit een ‘normale journalistieke afweging’ en heeft geen contact gehad met de RVD, zo schrijft Villamedia.

Hermans vindt het vreemd dat de Volkskrant de tekst van het boek in eerste instantie en ruim voor publicatie geschikt vond voor een artikel en op het laatste moment begon te bibberen.

Claus zou tegenover Van ’t Hek hebben beweerd dat hij Willem-Alexander zei dat de kans klein was dat hij koning zou worden en beter een goede studie kon kiezen. Claus vond Beatrix te traditioneel inzake het Koninklijk Huis. Ook zou hij liever in Baarn zijn blijven wonen dan naar Den Haag te verhuizen. Beatrix liet via de RVD weten dat het allemaal onzin was.

Toelichting Philippe Remarque

Het was een artikel van de Koninklijk Huis-verslaggevers Jan Hoedeman en Remco Meijer, met het boek van Hermans als bron. Philippe Remarque: “Zij hadden al maanden contact met Dorien Hermans die overeenkwam dat ze haar boek kon pluggen met het weggeven van een primeurtje. Dat gebeurt wel vaker. Met die jongens heeft ze dat voorbereid. Er is wederhoor gevraagd en die is vermeld.”

Remarque benadrukt dat het tegenhouden van het artikel een journalistiek besluit was, in de laatste fase voor publicatie genomen. “Het wekte de verbazing van de avondchef dat het artikel geheel was gebouwd op stellige beweringen met als bron twee gesprekken die één man dertig jaar geleden had gevoerd met Claus, waarvan verder helemaal niets was vastgelegd en elk bewijs ontbrak.”

Hermans is teleurgesteld dat de Volkskrant op het laatste moment niet publiceerde en probeert nu de indruk te wekken dat de krant onder druk van de RVD censuur heeft gepleegd. Dat is onzin volgens Remarque: “Wij hebben geen contact met de RVD gehad. Dit verhaal voldeed gewoon niet aan de eisen die wij aan een primeur stellen. Je moet zulke boude beweringen inkleden, bijvoorbeeld door de bewering voor te leggen aan deskundigen en degenen die de betrokkene hebben gekend.

Zo krijg je een genuanceerde inschatting van het waarheidsgehalte, in plaats van vage beweringen zo prominent aan je lezers te presenteren als de waarheid. Een dag later hebben we in een kleiner artikel een evenwichtiger vermelding gemaakt, die was opgeschreven vanuit de controverse die was ontstaan.”

Probleem met distantie

Het Koninklijk Huis is bij de Volkskrant al lang een gevoelig onderwerp. Hoedeman was voorzitter van de Vereniging Verslaggevers Koninklijk Huis, de club die volgens critici aan de leiband van de Rijksvoorlichtingsdienst loopt. Hij kreeg ook in de eigen krant kritiek. Anderzijds bracht de krant onthullingen over de villa in Mozambique en De Horsten in Wassenaar en kreeg het daarover aan de stok met de RVD.

De relatie is al problematisch sinds de sterke banden tussen ex-hoofdredacteur Pieter Broertjes en wijlen prins Bernhard. Hij nam in een postuum gepubliceerd interview met Broertjes en Jan Tromp afscheid van het volk met wat bekentenissen, verzwijgingen en leugens. De krant beperkte zich daarbij tot de zienswijze van de prins. De verhalen zijn niet nader gecheckt of rechtgezet. De interviews zijn in boekvorm uitgebracht.

 • Reacties

 • Ton Biesemaat | 09/10/11 om 18:36

  Er zijn heel wat bronnen te vinden die het sympathieke beeld van Claus afbreken. Zoals waarom de in de IRT-affaire genoemde en aanrander van schandknapen mr Frits Salomonson huisvriend en advocaat van Trix en Claus was?

 • Niquote | 13/10/11 om 14:59

  Dames/heren parlementariers

  Het verbaast mij bijzonder, dat onderscheid tussen staat en privé aangaande de heer Kopzorg. Zou namelijk dat heerschap ook beslist privé niet over de vloer willen hebben. Dat het vorstenhuis en het parlement daar blijkbaar geen moeite mee heeft noch consequenties uit trekt, is mij een gruwel. Immers, door zijn vrijelijk rondlopen binnen onze landsgrenzen, ontvangen wij hem allemaal in zekere zin persoonlijk. Het zegt zo ontzettend veel over de mentaliteit, dat verhuftering van onze samenleving slechts een puzzelwoordje is waarmee op de iPhone gescrabbled kan worden. Als uw kind met de zoon of dochter van laten we zeggen Holleeder thuis zou komen, een kruimel vergeleken bij, zou schoonpa welkom zijn op de verjaardagen in huiselijke kring? Neem aan dat u dat voorkomen had door bij aanvang van de relatie een duidelijk statement af te geven. Maxima is gold-digger genoeg om een dergelijke voorwaarde te begrijpen en te accepteren. Het vorstenhuis is blijkbaar magneet voor rapaille, maar kan de heer Biesemaat ongetwijfeld meer over zeggen.

 • joseph demeyer | 23/10/11 om 02:06

  Claus is depressief geworden onder de tyrannie van Beatrix (tijdens z’n verlovingsfeest in de Grote Kerk, noemde hij haar al: “Diese Grune Drache”- ze had een groene jurk aan…) Vervolgens onder zware medicijnen gesteld (ipv diepte psychotherapie) die zeer waarschijnlijk bijgedragen hebben tot Parkinson’s als side effect. Hij moest de mond gesnoerd worden; werd te populair ivm Beatrix en Prins Pils; en zo de das omgedaan : Oranjes doen alles om hun troon te beschermen ! Ander voorbeeld: een paar weken na het Fortis onderzoek verslag wordt Drion aangesteld tot de Hoge Raad. Immers: schuld geschoven in de Belgische schoenen, ipv ABN/AMRO; DNB; Bos en Zalm… En de bank geheimen van de Oranjes blijven veilig: bedankt Coen!

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen