Niks te fraaie voorstelling van zaken 

Zure melk voor Amerikaanse prof in Wageningen

De Wageningen Universiteit voldoet niet aan de wens van Walter Willett om het persbericht in te trekken. Deze eist dat ook niet meer.

“Er is goed overleg geweest tussen onze onderzoekers en Willett. Ze waren het eens over de uitkomsten van het onderzoek en blijven het eens. Ook onze berichtgeving is verder niet in het geding. De wetenschappers komen nog eens met een uitleg van hun bevindingen om het te verhelderen.”

Dat zegt de woordvoerder van Wageningen University & Research (WUR). Willett eiste intrekking van het persbericht met de mededeling dat melk drinken goed zou kunnen zijn tegen hart- en vaatziekten. Dat was te vlot geconcludeerd volgens hem. Wageningen had na protesten het persbericht al aangepast, dat wil zeggen kop en onderkop: dat melk ‘goed is’ tegen hart- en vaatziekten werd ‘lijkt goed’. Gisteren al liet Wageningen weten niet op de eis van Willett te zullen ingaan. “Darmee gaan wij het overleg in.”

Wageningen verwijt Leugens.nl er te hard in gegaan en feitelijk onjuist te hebben bericht. Dat is verwijt is niet gegrond. De woordvoerder verwijst daarbij naar een artikel in de Volkskrant van gisteren. Daarin stelt Hans van Maanen, de beste wetenschapsjournalist in Nederland, dat er op het melkonderzoek van Wageningen niets valt aan te merken.

Het is een volgens hem integere meta-analyse van eerder gepleegd onderzoek naar de invloed van melk op diverse kwalen en op sterfte. Uit ruim 5.000 onderzoeken werden er 17 geselecteerd, met in totaal ruim 600.000 proefpersonen die gemiddeld vier jaar werden gevolg met melkinname.

Melk drinken leek een licht gunstige invloed (6 procent per dag per beker) te hebben op het al dan niet krijgen van hart- en vaatziekten. Die conclusie noteerde Leugens.nl ook al, zonder kritiek. Wij noch Van Maanen kunnen de selectie van onderzoeken echter valideren. Willett bekritiseert de conclusie van het persbericht maar zette wel zijn handtekening onder de onderzoeksuitkomst.

Volgens Van Maanen Willett hij dat nogal vaak: alleen al 70 keer in 2010, met de suggestie dat het niet waarschijnlijk is dat Willett die allemaal heeft goed gecontroleerd heeft. Maar moet hij dan nu niet zeuren? Bovendien is zijn uitspraak dat melk drinken tot prostaatkanker kan leiden ook nergens op gebaseerd volgens Van Maanen. Dat suggereerde ook Leugens.nl.

Sponsoruniversiteit?

Dan verweet Wageningen ons het gebruik van het woord ‘leugenuniversiteit’. Foutje, was niet geberuikt, wel ‘sponsoruniversiteit’. Hoeveel krijgt Wageningen gesponsord en door wie? De voorlichter verwijst naar het jaarverslag.

Daar vinden we onder ‘financiering’ dat er in 2010 bijna 160 miljoen euro OCW-subsidie van het Rijk kwam en bijna 21 miljoen uit de ‘tweede geldstroom’ (NWO etc.), een stijging met 17 procent. Uit de ‘derde geldstroom’ kwam ruim 75 miljoen euro, een toename met 4 procent. Dat laatste kwam vooral uit meer opdrachten van het Rijk en ministeries. Dus wat er aan subsidie af gaat komt er met opdrachten weer bij.

Ofwel: 95 miljoen directe betalingen versus 160 miljoen subsidie. In de specificatie staat dat er 11,4 miljoen van het bedrijfsleven kwam in 2010 en 14,4 miljoen van de Europese Commissie plus 29 miljoen van Nederlandse overheden. De post ‘overig’ is met 13 miljoen vrij groot. We vragen Wageningen nog een exacte lijst met sponsorschappen en onderzoek voor derden. Ook is het belangrijk inzicht te krijgen in geld van de universiteit dat sponsors ten goede komt door gezamenlijke financiering.

Selectie mede bepalen

“Maar sponsors hebben nooit en te nimmer invloed op het resultaat van onderzoek. Daar hebben we goede procedures voor”, aldus de voorlichter van Wageningen.

En op de selectie van onderzoeksonderwerpen wel? “Ja, de agenda setting is altijd het resultaat van samenspraak die je intern hebt en met de samenleving.”Dat wil zeggen met betalende partijen, dus sponsors? “Niet alleen met sponsors. We leggen verantwoording af aan de overheid en dus aan de politiek, aan het NWO, lagere overheden, de Europese Commissie en dus ook bedrijven. Dat is heel normaal.”

 • Reacties

 • Jan Geertsema | 04/01/12 om 20:05

  Toch kan niet ontkend worden dat er in/rond Wageningen van alles mis is.
  Te beginnen met de zelfverrijking aan de top (de voorzitter vind zichzelf een ton meer waard dan zijn collega’s).
  De budgetten worden afgekneld, onderzoekers hebben zich maar te schikken in de onderzoeksopdrachten en wat daarover gepubliceerd mag worden – dat begint al duidelijk te knellen. (ref. noodkreet 3 hoogleraren in NRC http://weblogs.nrc.nl/expertdiscussies/landbouwlobby-te-dominant-op-universiteit-wageningen/
  Ook de 2 Zembla afleveringen tonen een en ander aan. De een over het ontkennen van de giftigheid van fungiciden in de bollenteelt, de ander over het – itt. (o.a.) UvUtrecht, Franse collega’s, de Franse wetgever – ontkennen van giftigheid van bepaalde pesticiden voor bijenvolken.
  De misleiding door de (ex-)directeur van het Wageningse PRI van de toenmalige minister; dat ggo-gewassen helemaal geen nadelen hebben – wat hij klakkeloos had overgenomen uit bronnen die de lobby had aangereikt.
  Los daarvan: WUR communiceert louter de (vermeende) voordelen van ggo-gewassen en verzwijgt zorgvuldig alle nadelen – wat uiteraard wél de maatschappelijke taak is van de Universiteit.
  Dat gaat parallel met de opvallende verzwijging in de media in Nederland.
  (op al deze terreinen zie ik de media in andere EU landen deze zaken wél berichten, en de politiek derhalve anders beslissen: oorlogen voeren – aan de leiband van de VS/UK; genetisch knoeien met ons voedsel; kernenergie; de corruptie in de financiele wereld; ).
  (o.a.) Duitsland, Belgie, Oostenrijk: doen aan die eerste 3 misstanden heel bewust niet mee. Belgie behoort ook tot de EU landen die alvast het speculeren hebben ingedamd.

  Verder vallen ook de afwijkende berichtgeving, en democratische keuzes, op in: Ierland, Malta, Hongarije, Italie, Spanje, e.a..

  In dit bestek in het helaas niet mogelijk de overweldigende bronnen waarop bovenstaande is gebaseerd te vermelden.
  Er moet dan ook geconcludeerd worden dat onze media er veel werk van maken zoveel nieuws te verzwijgen.

  De WUR valt de laatste 10 jaar op met een waar communicatie-offensief. En wel zo: de wereld op z’n kop. Niet alleen mbt. ggo’s, ook tot voedingsmiddelen. Kortom, meer techniek, industrialisatie, afstand tot de natuur/het pure/onbewerkte. Kortom, veel halve waarheden en hele leugens. De WUR bombardeert onze media met persberichten; het patroon is duidelijk herkenbaar voor de insider. Genoemde voorbeelden zijn ‘het topje van de ijsberg’.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen