Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 

‘Nurten Albayrak heerst en graait’

Onder haar nicht Nebahat Albayrak (PvdA) als staatssecretaris kon de goed betaalde heerszucht tot bloei komen.

Gezien/gelezen: NOS en NOS follow-up, Volkskrant

Hugo van der Parre en Bas de Vries van de NOS brachten naar buiten dat er onnodig veel gemeenschapsgeld wordt uitgegeven door directeur Nurten Albayrak van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), die zelf een exorbitant slaris van ruim 270.000 euro per jaar, een stijging met bijna 180 procent in vijf jaar tijd.
Ook zou de bedrijfscultuur bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ‘compleet verziekt’, ook een verwijt aan het adres Albayrak, hoewel verteld door anonieme bronnen van wie de belangen niet bekend zijn, te weten ‘verschillende medewerkers en oud-medewerkers’. “Zij wordt een despoot en zonnekoningin genoemd.”

Het COA heeft jaarlijks een half miljard euro te besteden om asielzoekers op te vangen. Het aantal asielzoekers dat een opvangplek nodig heeft, is de afgelopen 10 jaar afgenomen van 83.000 in 2001 naar 18.500 nu. Afslanking van het COA gaat veel te traag en leegstand aanpakken eveneens.

Wederhoor

In de Volkskrant zegt Adjiedj Bakas, tot vorig jaar lid van de raad van toezicht: “Albayrak kan gewoon ontzettend goed onderhandelen…. We kwamen slechts vier keer per jaar bij elkaar; dan was er voor dat soort dingen weinig tijd.”

Staat hier: we vonden het best, we werden er zelf ook niet minder van en gingen na afloop gezellig een hapje eten met mevrouw Albayrak(VVD)? En het ministerie van Justitie, met ook een mevrouw Albayrak (PvdA) aan het bewind, vond het uiteraard ook uitstekend zo?

Bakas probeert het in de Volkskrant nog met de smoes dat het cultuur was om bij zbo’s (zelfstandige bestuursorganen) salarissen op te vijzelen en noemt uitkeringsinstantie UWV. De baas daar kreeg echter minder dan Albayrak en leidt een acht keer zo grote club.

Bestuursvoorzitter Albayrak herkent zich totaal niet in de vermeende angstcultuur binnen het COA, laat zij de NOS schriftelijk weten. Volgens haar heeft het COA “een stevige en een daadkrachtige leiderschapsstijl nodig, die zich laat kenmerken door transparantie, besluitvaardigheid en mensgerichtheid”.

Zij ontkent dat er bij de daartoe ingestelde instanties (klachtencommissies, vertrouwenspersonen, Raad van Toezicht) klachten zijn binnengekomen “die betrekking hebben op de bestuursstijl van de voorzitter en andere zaken die worden beweerd”. Het grote verloop onder de directeuren schrijft het COA toe aan het krimpen van de organisatie. Waar eerst zo’n 5000 mensen bij het COA werkten, zijn dat er nu nog 1700.

De antwoorden van de raad van toezicht op vragen van de NOS:

– herkent u de beschreven bestuursstijl?
“Neen”

– herkent u de geluiden van verontrusting vanuit het COA-personeel?
“Neen”

– wat vindt u daarvan?
“Niet relevant”

– wat gaat u er aan doen?
“Niet relevant”

– afgelopen voorjaar heeft een personeelsdelegatie dit al aangekaart bij de Raad van Toezicht. Wat heeft u daarmee gedaan?

“De vicevoorzitter heeft destijds een gesprek gehad met twee medewerkers van het COA. Zij vroegen dit gesprek aan op persoonlijke titel. Van een delegatie was geen sprake. Volgens de daarvoor geldende procedure is dit gesprek vertrouwelijk gevoerd. De “bestuursstijl” van de bestuursvoorzitter was geen onderwerp van gesprek.”

– Is er voor de Raad van Toezicht los van eventuele klachten aanleiding geweest om met mevrouw Albayrak te spreken over haar bestuursstijl en over de werksfeer binnen het COA? Bijvoorbeeld naar aanleiding van het feit dat er zo’n groot verloop is binnen de directieraad?

“Neen. Het beeld van een groot verloop binnen de directieraad herkennen wij niet. Voor een nadere duiding verwijzen wij u naar de beantwoording die u van het COA heeft mogen ontvangen.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen