Voor de Raad van de Journalistiek 

Mariko Peters tegen HP/De Tijd

Zaak komt nu al voor. Het gaat om berichtgeving over ontvoering.

Gelezen: Aankondiging Raad voor de Journalistiek

Zie eerder:

* Mariko Peters op hare majesteits ambassade;

* Mariko Peters op hare majesteits ambassade 2

* Een-tweetje BuZa en GroenLinks redt Peters

* Mariko Peters, Volkskrant, HP/de Tijd en VN

“Vrijdag 2 september 2011

13.30 uur

Klacht van M. Peters en R. Kluijver tegen HP/De Tijd en L. Witteman betreffende een publicatie onder de kop ‘Het Kamerlid, de liefde & de ontvoering’ op 5 augustus 2011. De publicatie heeft betrekking op de ontvoering van minderjarige dochters van Kluijver.

Klagers stellen dat er sprake is van eenzijdige en tendentieuze berichtgeving waarbij zij lichtvaardig verdacht zijn gemaakt. Volgens hen hebben verweerders geen deugdelijk onderzoek gedaan naar de juistheid van de beschuldigingen.

Zij menen dat extra zorgvuldigheid was geboden nu de beschuldigingen in de berichtgeving afkomstig zijn van de ex-vrouw van Kluijver. Deze bron had volgens klagers een bijzonder belang bij een publicatie waarin klagers in een kwaad daglicht worden gesteld.

Verder menen klagers dat in de publicatie welbewust informatie is weglaten die voor hen ontlastend is. Zij menen dat verweerders hun werk niet objectief hebben verricht en er geen deugdelijke wederhoor is toegepast. Er is volgens hen sprake van een ongerechtvaardigde inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer.”

Er staat: de ontvoering van minderjarige dochters, zonder aanhalingstekens.

  • Reacties

  • niet belangrijk | 30/08/11 om 17:48

    Hoe kunnen zij eigenlijk zeggen dat de bron de ex-vrouw was. Ik weet immers dat dat niet het geval was…

  • Nijhof | 01/09/11 om 17:18

    De brieven van Kluijver waarin hij vergiffenis vraagt voor het toetakelen van zijn vrouw, zijn toch hoe dan ook een tweede bron?

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen