TV-maker kan er niet om lachen 

CCCP fopt Harry Mens

Voor 14.500 zendtijd gekocht om onzin uit te kramen. Dat viel niet op.

[Aangevuld op 28 augustus met reactie Harry Mens]

Gelezen: Telegraaf, Volkskrant

‘Ondernemer’ Oscar van der Laan kwam op zondag 19 juni 2011 in de uitzending zijn ‘bedrijf’ CAXZA, gespecialiseerd in het ‘maken van kleding uit koeienmest’ promoten. CAXZA was op zoek naar investeerders.

De zendtijd werd door ‘mediabureau’ CCCP voor 14.500 euro ingekocht bij Business Class. Maar CCCP blijkt een kleine tv-producent die voor de VARA-serie ’TV-lab’ het programma RamBam aan het maken was. De hele actie zou zijn opgezet om te kijken of men tegen betaling een nepproduct kon promoten in zijn programma.

Zie ook Caxza.nl, de website die natuurlijk even werd gemaakt omdat Harry Mens daar zou checken. Hij is boos: “Actie beschadiging Harry Mens, had ik dan naar de TU in Delft moeten gaan om te kijken of je kleding uit koeienstront kunt maken?””

Video van de uitzending:

 • Reacties

 • nathan | 26/08/11 om 22:01

  Doet Burgemeester Van der Laan het beter. Hij verkoopt zichzelf een reisje China, http://www.parool.nl/parool/nl/5/POLITIEK/article/detail/2870600/2011/08/26/Van-der-Laan-morgen-op-handelsmissie-naar-China.dhtml
  Die Chinezen stappen er natuurlijk niet in.
  Wethouder Marniz Norder deed dat als voorzitter Hoogbouw Nederland naar Dubai.
  Kort daarop kwam hij tot de ontdekking dat die hoogbouw jet M-gebouw van Koolhaas, toch niet doorging http://www.architectenweb.nl/n23986. De gemeenteraad trapte niet in de huurgarantie van de PvdA-er drs M. Norder. Nu staat er 8 vierkante km kantoor leeg, http://www.profnews.nl/906640/kantoorleegstand-groeit
  Dus de PvdA kan er wat van.

  Tussen twee haakjes. Waar staat die M toch voor is dat de M van Marnix Norder? Dat hij megalomaan is is wel duidelijk. Maar of het zo erg is?
  Een klein onderzoekje waard voor Peter?

  Dat de VARA Harry Mens op de korrel neemt is begrijpelijk. Soms loopt het faliekant mis. Willem Endstra moest het de volgende dag met de dood bekopen. Eens kijken hoe dat afloopt met de geïnterviewde. Het zal wel een slappe scheet zijn.

 • Niquote | 27/08/11 om 09:40

  Beste Nathan, wat dat Mens doet is helemaal geen interviewen maar voor hem opgeschreven vragen stellen, veelal door de betaler van die zendtijd zelf geformuleerd, zodat hij de antwoorden reeds kon instuderen. Het gaat dan ook soms vreselijk (maar hilarisch) mis als hij verkeerde papiertje voor zich heeft of meent andere betaler voor zich te hebben. Mens is volstrekt wereldvreemd en heeft slechts een missie en dat is geld. Maar om daar nu Endstra bij te betrekken gaat wel wat ver, zoals je ook al in een ietwat rommelig betoog allerhande andere zaken erbij haalt. Kijk, dat er sukkels in onze maatschappij rondlopen en dus ook in de politiek weten we allemaal. Echter, die beperken zich echt niet tot een partij of stroming. Je vindt ze in het hele spectrum, dus slechts een kant op tieren getuigt niet van inzicht, maar juist van kokerdenken en het o zo gevaarlijke adoreren van de eigen bedding. Juist die eigen comfort zone kritisch beschouwen om ze daarmee in stand te houden zou van inzicht getuigen. Nu wij komende prinsendag gaan horen hoe schandalig Zalm ons de euro heeft in gerommeld, het begrotingstekort torenhoog is (hetgeen immer onder rechtse kabinetten, met name Lubbers, is opgelopen en dus beslist niet onder de linkse zoals altijd maar wordt beweerd, lees je geschiedenis) en wij allemaal heel erg de broekriem moeten gaan aanhalen, verwacht ik uit totaal onverwachte hoek een prachtige geste; het is maar een idee dus houd het onder ons graag, Wilders staat op en zegt de historische woorden; “Het is in deze barre tijd niet meer aannemelijk te maken dat de belastingbetaler opdraait voor mijn veiligheid, ik sta voor wie ik ben en ben bereid te sterven voor mijn idealen, dus per direct schenk ik enkele miljoenen aan de staatskas en ben vanaf nu vrij man, hef per direct mijn beveiliging op.” Ik ben nu al ontroerd en hij moet het nog gaan zeggen, kun je nagaan.

 • nathan | 27/08/11 om 10:58

  @Niquote, het lijkt inderdaad rommelig. Echter er loopt een grote rode lijn en dat is de megalomane politiek. Als er wat gebeurt dan zijn ze uiterst bang. We kennen toch wel Srebrenica? Nou om het een beetje hilarisch te maken is Endstra erbij gehaald, die toen ook zijn zegje mocht doen. Eens kijken of ze dan bang worden. Je weet maar nooit. Willem Holleeder werd veroordeeld op alleen de getuigenis van deze Endstra. Ook niet het voorbeeld van betrouwbaarheid. Stanley Hillis werd vermoord onder het toeziend oog van de politie. Het kan letterlijk niet anders gezegd worden. Hoe dat nou?

  En dan hebben we nog wat vastgoed jongens die het niet overleefd hebben, waarbij het bewijsmateriaal van de veroordeelde nogal dubieus was, zoals Victor ’t Hooft.
  Laat nu deze Harry Mens nou ook in vastgoed handelen.
  Een zeer dubieus wereldje, incluis de vastgoed op de wallen die de Gemeente Amsterdam probeert te claimen voor haar Red Light Fashion project, met daarbij het nepotisme.
  Wat had je gedacht van het M-gebouw van wethouder de PvdA-drs Marnix Norder?
  En dan hebben we Palm-Invest, die bij Harry Mens haar gebakken lucht verkoopt.
  De Romeinen wisten het al. Ze hadden één G’d voor de handelaren en de dieven. Dat is Mercurius. Laten politici gewoon handelaren zijn, maar dan in burgerlijke belangen.
  Hun eigen belang staat zoals bij alle handelaren voorop.
  Dus het is een schimmig zooitje. Incluis de VARA. In ieder geval leuk dat zij de boel een beetje opschudde.

  De grootste roof door de politici is de inwisseling van de gulden in de Euro, waardoor pensioenen en spaargelden opeens de helft waard werden. Denk aan het duurder worden van het kopje koffie of het brood.

 • Niquote | 27/08/11 om 12:29

  @Nathan
  Het zal niet toevallig zijn dat de “hitlijst” van Quote voornamelijk wordt bevolkt door onroerend goed handelaren en beurs beffers. Dat vele politici graag tegen deze randfiguren aanschurken is verklaarbaar als je bedenkt waarom iemand op een kwade dag besluit om politicus te worden. De integere niet te na gesproken, maar die houden het meestal niet lang vol, zoals een Claus al snel ziek werd toen hij zich realiseerde in welk een slangenkuil hij terecht was gekomen. Macht en geld, beide begrippen zijn uitwisselbaar, maakt mensen nu eenmaal dronken op een wijze waar alcohol niet tegenop kan. Immers, de kater komt niet en evenmin heeft de lever te lijden al hebben ze er nog zoveel op. Daarom verdient elke politicus een gezond wantrouwen en kritische benadering en mag daarin geen onderscheid gemaakt worden in hun politieke kleur.
  Het probleem is dat ze dat inmiddels zelf ook wel weten en zich van alle machtsmiddelen bedienen om een geloofwaardig mens neer te zetten. Een karikatuur van henzelf wat niet bestaat, maar door zorgvuldige media benadering en manipulatie, in stand wordt gehouden. Goede en scherpe journalisten en sites als deze zijn daarom ook bittere noodzaak en zeker geen luxe van een vrij land. Desondanks merk je echter vaak dat de scherpe ondervrager wordt verkettert in plaats van de karikatuur die hij aan het doorprikken is, gewoon omdat de lezer, kijker, of wel het electoraat, niet wil of kan accepteren dat wat hij voor waar hield, wordt ontmaskert. Zijn comfort gevoel wordt aangetast en dat is een te ingrijpende gebeurtenis.
  Niet in de laatste plaats omdat het eigen bestaan grotendeels is gebaseerd op de comfort gevoelens die de machthebbers uitzenden. Wilders heeft dat goed begrepen en doet dan ook niet anders dan veiligheid bieden aan een grote groep van de bevolking. Althans, dat denkt die groep nu. Dat dit volstrekt schijn is en hij ook niet in hem niet welgevallige programma’s wil optreden is een geslepen strategie om het gevoel van zijn electoraat niet te verstoren. Het is dan ook helaas vaak wachten op het moment dat de karikatuur zelf door de mand valt. Zoals onlangs Rutte, die toch een kek, leuk ventje had neergezet met een vlotte babbel en nog ideale schoonzoon ook. En dan opeens gaat het echt ergens over en hij valt door de mand. Dit mechaniek is natuurlijk al zo oud als laten we zeggen de kerk, die wist en weet ook al precies wat goed voor de medemens is ter verrijking en alle genoegens des levens voor hen zelf.
  Het was een gedachte van De Gaulle, maar Nixon voerde het uit, het loslaten van de goudvoorraad als tegenwaarde voor de munteenheid. Vanaf dat moment is het natuurlijk al misgegaan. Het ongebreideld drukken van geld deed haar intrede met inflatie als gevolg. De komst van de euro heeft daar slechts nog een flinke schep bovenop gedaan door een door Zalm bewust verzwegen volstrekt verkeerde omrekenkoers.

 • Bruynzeel | 28/08/11 om 11:16

  @niquote.U maakt een paar veelgemaakte vergissingen.1) Ook “rechtse” kabinetten nemen vaak linkse beslissingen.2)Het CDA ervan betichten rechts te zijn is onterecht en volledig uit de lucht gegrepen.3) De kabinetten Lubbers rechts noemen gaat volledig voorbij aan het zgn. poldermodel waarin links (dwz.Pvda, D’66,GL) zeer dominant aanwezig was.
  Overigens was ieder redelijk denkend mens er wel van overtuigd dat het programma van Harry Mens bestond dankzij donaties van de mensen die erin voorkomen.
  Daar hadden wij de Vara! niet voor nodig.
  De manier waarop zij ervoor kozen om dit aan de kaak te stellen is een PUBLIEKE omroep onwaardig.

 • Niquote | 28/08/11 om 13:11

  @Bruynzeel.
  Alvorens mij vrijwillig te voegen in de rij van blijkbaar velen, zou ik gaarne van u vernemen wat u onder een links of rechts besluit verstaat.
  Met de wetenschap van nu en alle aanwezige kennis nog steeds ijzerenheinig in een opperwezen geloven en op die basis bovendien nog eens belangrijke politieke beslissingen nemen, acht ik uiterst rechts. Bovendien drukken die beslissingen vaak nog een stempel op het gedrag van de samenleving dan wel hebben ze gevolg voor de gemeenschap, hetgeen in een seculiere staat van de zotte zou moeten zijn.
  Het begrip poldermodel zoals wij dat nu hanteren is ontstaan in het kabinet Paars1 en zeker niet onder de kabinetten van Lubbers. De door u (terecht) elders zo vermaledijde ingreep in de WAO is gedaan door Lubbers3, wat Kok bijna de kop kostte en op een grote verkiezingsnederlaag kwam te staan.
  Wat een publieke omroep waardig of onwaardig zou moeten zijn staat niet als zodanig in de omroepwet. U maakt als zovelen de vergissing dat met publiek geld slechts de mening van de meerderheid mag worden geventileerd. In dat geval zou Nederland naar ik vrees niet groter zijn dan Volendam en de slaapkamer van een Gordon.
  Tenslotte, past u op met de term weldenkend. Menig parvenu vindt dat van zichzelf immers ook.

 • vanhetgoor | 30/08/11 om 12:23

  Het is natuurlijk wel leuk om een grapje te maken met Harry Mens, maar het is weg gegooid geld. Het is algemeen bekend dat men bij Harry Mens mag aanschuiven als men betaalt. Dat was al bekend, dat is nu alleen nog maar weer eens onderschreven. Het is geen onthulling, het is alleen schandalig dat men 14.500 Euro aan gemeenschapsgeld besteed heeft om iets bewijzen waaraan nog nooit iemand heeft getwijfeld. Namelijk: Harry Mens is géén journalist, Harry Mens heeft een praatprogramma op TV waar men tegen betaling te gast mag zijn. Dat is ook nooit onder stoelen of banken geschoven. Hij werkt voor de commerciële omroep, dat moet toch duidelijk zijn! Het enige dat nu bewezen is ligt in het feit dat de Vara niet met geld om kan gaan.

  Wat zal er vervolgens gebeuren? De Vara laat reclamefolders maken om bij De Telegraaf te laten op zaterdag, en dan tot de conclusie komen dat De Telegraaf reclame maakt voor een product dat zij niet eerst onderzocht hebben . . . . ,

  Mijn moeder vertelde dat in haar jeugd er een domme jongen was die wilde weten of kwartjes ook konden drijven. Hij gooide een kwartje in de haven en hij leerde er van dat kwartjes niet konden drijven, hij was zijn kwartje kwijt. Mensen die geen verstandige moeders hebben gehad die moeten niet denken dat ze journalist zijn, onderzoeksjournalist of nog erger. Harry Mens pakt geld aan, kwartjes kunnen niet drijven. Dat weet ik ook wel zonder het geld er aan uit te geven voor dat zogenaamde onderzoek. Stelletje nietsnutten zijn het.

 • Niquote | 30/08/11 om 14:37

  @vanhetgoor.

  Het is inmiddels genoegzaam bekend dat de VARA niet heeft betaald, maar dat dit uit particulier initiatief is gefinancierd. De VARA stond en staat achter het idee, maar heeft direct aangegeven daar geen geld aan te kunnen besteden. Daarnaast is bovenal duidelijk gemaakt dat als je betaalt, Mens bereid is shit aan te prijzen. Dat was meer de issue.

 • Drs. Bakker | 31/08/11 om 23:26

  @vanhetgoor

  Los van het feit dat de VARA niet betaald heeft, acht ik de verontwaardiging uiterst selectief en lees ik wederom de Wilders retoriek die blindelings wordt na gekraaid. Wij betalen in een democratie nu eenmaal allemaal belasting (althans) en daarvan wordt nu eenmaal niet alles uitgegeven aan zaken waar een ieder het mee eens is. Kan niet anders. Om bij de publieke omroep te blijven; ik erger mij mateloos aan een avondje Tros, alwaar zichzelf mateloos verrijkende BNers met de gemiddelde geestelijke vermogens van een vierjarig kind, elkaar maar de bal blijven toeschuiven om nog weer rijker te worden. Schande van gemeenschapsgeld om over de E.O. nog maar te zwijgen. Daar hoor ik echter niemand over en terecht. Is nu eenmaal de consequentie van ons bestel. Punt uit en ik kan dan gewoon weer eens een boek gaan lezen. Volgens een grote onderwijsinstelling word je daar slimmer van. Grote nonsens natuurlijk, hooguit vergaar je meer kennis, maar is nooit weg. Slimmer worden kun je niet leren dames/heren van het LOI!

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen