Bonje om verzwegen tekort 

Ondertussen te Gennep

Column raadslid in betaalde advertentie van gemeentebestuur gecensureerd.

Gelezen: De Gelderlander

Het college van B &W in het Limburgse Gennep heeft een kritische column van gemeenteraadslid Wiel Timmermans van de lokale partij KERN geweerd uit de lokale krant Maas & Niersbode. De column was bedoeld voor de rubriekje ‘De mening van…’ waarin elke week een gemeenteraadslid mag schrijven binnen de betaalde advertentieruimte.

Timmermans schrijft (zie onder) dat het College van Gennep had moeten opstappen toen bleek dat het een tekort van 1,3 miljoen euro verzwegen had voor de geemeenteraad. Op één wethouder na bleef het college zitten, inclusief burgemeester Marlies de Loo (foto), Ed Vandermeulen, Harry van den Bogaert en Ingrid Voncken-Janssen.

Vanavond is er een debat over in de gemeenteraad te Gennep. Voor de liefhebbers is dat te beluisteren

De column luidt:

De mening van Wiel Timmermans:

Sinds 2002 is het in onze Gemeente hommeles.
Met het vertrek van de toenmalige gemeentesecretaris brak een rommelige tijd aan onder de interim manager Leuftink.

Met harde hand nam hij de organisatie onderhanden. Paste aan, herplaatste en verving medewerkers. De medewerkers en ondernemingsraad in opstand en een aantal raadsleden die de wenkbrauwen fronsten.

Verandering was noodzakelijk. Met name de cultuur. Die moest meer productiegericht, klantvriendelijk en meedenkend worden. Daar stond en sta ik nog steeds achter. Dat er daarbij ook “enkele spaanders” vielen heb ik voor lief genomen. Na 2 woelige jaren kwam er een nieuwe gemeentesecretaris en keerde de rust langzaam terug.

Regelmatig werd gevraagd hoe het stond met het veranderingsproces: “dat was een traag proces, maar het ging goed” en in december 2010 nog: “we liggen op koers”
Dan neem je aan dat de zaak vooruit gaat.

De resultaten hebben we medio maart kunnen waarnemen. De Raad besloot een onderzoek te laten instellen waarvan de resultaten uitgebreid zijn gepubliceerd. De gemeentesecretaris wachtte het rapport en de Raadsvergadering niet af en diende haar ontslag in.

Na het debat werd 7 juli in de raadsvergadering het vertrouwen in wethouder Jansen
opgezegd. Ook andere leden van het College (van 2006 tot eind 2010) kwamen er niet zonder kleerscheuren af.

Geen van de betrokkenen heeft tijdens de Raadsvergadering of daarna zelf de consequenties getrokken en de functie ter beschikking gesteld.

Wethouder Jansen moest afgelopen maandag ontslagen worden uit zijn functie. Dan heb ik meer respect voor Mevrouw Seegers die, uit het rapport en de harde verwijten die in de Raad van 7 juli ook aan haar adres werden gemaakt, de consequentie trok om haar raadszetel ter beschikking stelde.

Ik ben van mening dat anderen dat ook zouden moeten doen. Dan kan Gennep onder een nagenoeg nieuw bestuur de grootse projecten nog eens bezien, de organisatie versterken en weer werken aan haar toekomst.

 • Reacties

 • Robbie | 23/08/11 om 16:58

  Het is werkelijk niet te geloven, B&W Gennep doorstaat motie van wantrouwen n.a.v. columnweigering doordat men kennelijk tijdens een ingelaste raadsvergadering met de wollige omschrijving “onhandig” een nieuw synoniem gevonden heeft voor de door hen tentoongespreide censuur, arrogantie en complete incompetentie !
  Ik woon al jaren in Gennep, een baan in de private sector, dus geen tijd om in de lokale politiek actief te zijn. Dit is de eerste keer dat ik online reageer op één van de vele ergernissen over het falend functioneren van het bestuurlijk apparaat van de Gemeente Gennep omdat m.i. de bekende druppel inmiddels is bereikt (o.a. verkeersbeleid, woningbouw, economisch beleid, milieu en diverse hobbyprojecten zoals de ID-Trofee, Vitale Vesting, extra Niersbrug, Floriade-Venlo).
  Indien men, los van deze “geweigerde column-soap”, objectief en feitelijk kijkt naar het bestuurlijk functioneren sinds de aanstelling van Marlies de Loo als burgemeester van Gennep, kan eenieder met enige realiteitszin niet anders dan concluderen dat dit op zijn zachtst gezegd ver en structureel onder de maat is.
  Dit komt jaar in jaar uit weer aan het licht in de bedroevende financiële huishouding en een volstrekt gebrek aan visie van de Gemeente Gennep . Als antwoord op kritische vragen, wordt telkens weer een nieuw (geldverslindend) rookgordijn opgeworpen in de vorm van talrijke commissies, externe adviseurs, rapporten en beleidsnota’s, waarmee men elke verantwoordelijkheid soepel van zich af laat glijden.
  Het gaat het hierbij allang niet meer om het belang van Gennep noch haar burgers maar om een naar narcisme neigende profilering van B&W, waardoor koste wat kost (incl. ongegeneerd geschuif met kritische poppetjes) de bijbehorende koninkrijkjes en stokpaardjes in stand gehouden worden.
  Het is werkelijk in en in triest om vast te moeten stellen dat een dergelijke B&W-combinatie van incompetent management (=B) en politiek hobbyisme (=W), wordt betaald door de belastingbetaler om ongecontroleerd door te kunnen gaan met het verspillen van door anderen verdiend gemeenschapsgeld.
  Als je er door schade en schande achter komt dat je ergens minder geschikt voor bent (leidinggeven, communicatie, samenwerken), kun je in tegenstelling tot gewone burgers die deze luxe van kiezen (tijd & wachtgeld) vaak niet hebben, beter iets anders gaan doen.
  Derhalve Marlies, is het wellicht een idee om “iets-beleidsmatig-of-zo-achtigs” te gaan doen bij onze provincie (sorry, ‘t Gouvernement). Misschien heeft onze P.W. te G. hier nog goede connecties met bijbehorende OV-chipkaart. Ik wens je welgemeend veel succes in je nieuwe baan.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen