Ook familiebanden Witteman in het spel 

Mariko Peters, HP/de Tijd, Volkskrant en VN

Vrij Nederland wilde al in 2007 publiceren, maar zag ervan af.

Wat voorafging op Leugens.nl;

* Mariko Peters op hare majesteits ambassade;

* Mariko Peters op hare majesteits ambassade 2

* Een-tweetje BuZa en GroenLinks redt Peters

Afgelopen week publiceerde Vrij Nederland nog uitgebreid over Mariko Peters en Robert Kluiver in Afghanistan met het omslag en coververhaal met de kop ‘Liefde en Wraak in Kabul’, inclusief een foto waaruit onderstaand deel is genomen met de hoofdrolspelers Ana Rodrigues (links), Peters (midden) en Kluijver (rechts, met stropdas).

De foto is genomen op 1 december 2004 bij een bijeenkomst op de ambassade. Harm Ede Botje van Vrij Nederland kreeg deze van Rodrigues als onderdeel van een pakket informatie bedoeld om over haar ex en Peters te schrijven. Ede Botje zag ervan af, om de volgende samenhangende redenen:

– De e-mails had Rodrigues ontvreemd uit de pc’s van Peters en/of Kluijver;
– Het maatschappelijk belang was niet groot genoeg
– Peters, Kluijver en Buitenlandse Zaken zelf ontkenden dat er sprake was van belangenverstrengeling

Ede Botje stelt nu vast zowel Peters en in elk geval BuZa na onderzoek tot een andere conclusie komen: er zijn fouten gemaakt. “Een woordvoerder van datzelfde ministerie meldde in 2007 nog dat Peters niets te verwijten viel.”

Femke zelf

Voilà, dat was een leugen namens Buitenlandse Zaken, maar moet een journalist een woordvoerder van een instantie met een belang en een beschuldigde geloven? Ook Femke Halsema deed een duit in het zakje, nadat VN al had besloten om niet te publiceren:

“GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema bleef ongerust. In juni 2007 meldde ze de hoofdredactie bezorgd te zijn over de schade die haar fractiegenoot zou kunnen oplopen door verhalen over haar privéleven die in Den Haag de ronde zouden doen.” Kan VN die episode nog even verhelderen? Immers, Halsema betoonde zich in de Tweede Kamer vooral zorgelijk over het morele gehalte van de politiek en politici.

De vraag is eveneens of VN wel gepubliceerd zou hebben als het blad zich niet het bos had laten insturen voor Peters en BuZa. De scheidingskwestie zocht VN ook uit, maar wilde die sowieso laten rusten, heel verstandig gezien de privéschade en leugens over en weer die er standaard zijn in echtelijke ruzies.

Niettemin lopen de zaken qua leugens wel door elkaar Kinderen waren en zijn de dupe van de bonje, ook al spreekt Peters van ‘zielsverwantschap’ die haar met de vader in bed deed belanden. Het ging om de twee zo vaak sturende zaken in het leven, ook te Kabul, namens hare Majesteit en haar overleden echtgenoot en naamgever van het fonds dat de centen verdeelde: geld en geilheid.

De Wittemannetjes

Dan schrijft VN dat de schrijfster van het verhaal Lise Witteman bij de Volkskrant stage liep en daarom na haar publicatie in HP de Tijd doorging bij de krant met publiceren over de zaak, te meer daar ze een halfzus is van Sylvia Witteman, columniste aldaar en partner van de hoofdredacteur.

En dan nog over Lise Witteman: “Als studente werkte zij een aantal zomers als kamermeisje in het Franse pension van de moeder van Robert Kluijver. Ook haar ouders en de Kluijvers kennen elkaar al jaren…via dit netwerk kwam Witteman ook in contact met Ana Rodrigues.”

Witteman verantwoordde zich voor haar stuk op haar weblog en schreef ook over NRC Handelsblad dat de kant van Mariko Peters koos en haar interviewde. Daarin “…zei Peters dat Ana haar en Robert zou hebben gestalkt in Kabul door in hun straat te gaan wonen. Maar volgens Afghanen uit die straat woonde juist Ana daar eerder. Ze hield zich wel enkele weken schuil toen ze tot haar schrik merkte dat Robert daar ook kwam wonen. Stom toeval. Zou voor NRC een kwestie van nabellen zijn geweest. Hoe dan ook, zoals NRC Peters in het interview citeerde over Ana, heb ik niet, en zou ik ook nooit, Ana hebben geciteerd over Peters.

…NRC schreef eveneens over de zaak. Zo vroegen ze mij op een bepaald moment de citaten die de Volkskrant eerder had gepubliceerd over ‘appeltjesgroene velden’ etcetera. Blijkbaar leek het GroenLinks in ieder geval het beste als die krant Peters uiteindelijk het interview zou afnemen waarin ze haar verhaal doet…

Bovendien citeerden we oud minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot, gewetensvol. Maar de volgende dag schrok Bot van zijn eigen woorden en NRC was daar om zijn schrik te noteren. Meteen daarop hebben Jan Hoedeman en Bot nogmaals contact gehad, en bleek er uiteindelijk niets aan de hand.”

Ook Robert Kluijver publiceerde over de kwestie op zijn weblog, maar schrapte die bijdrage weer. Wel had hij eerder contacten met NRC.

VN-commentaar

Elma Drayer schreef in VN een commentaar over de mediastrijd. Ze merkt op dat Witteman in HP de Tijd uitgebreid schreef over de scheidingsruzies en minder over de vermeende belangenverstrengeling van Peters, met als conclusie: “Interessant aan deze kwestie is eigenlijk alleen dat beide partijen, de boodschapper én de aangeklaagde, knulligheid op knulligheid stapelden… Het was, al met al, weinig verheffend.”

In de reacties op dit stuk staat dat het ook inhoudelijk van belang was, onder meer van Gea van de Pol: “Voor iedereen die in die situatie komt moet het een automatisme zijn dat je niet adviseert of oordeelt over subsidieaanvragen van vrienden, familie of bekenden, laat staan van een geliefde. Dat bij Peters dit automatisme blijkbaar ontbreekt is haar kwalijk te nemen. Dat gebeurt ook in het rapport van buitenlandse zaken, ze wordt daarin bepaald niet vrijgesproken van alle blaam.”

 • Reacties

 • Hans Parcival | 27/08/11 om 20:33

  Terwijl onze jongens en meisjes hun leven op het spel zetten in Uruzgan is Mariko Peters als plaatsvervangend ambassadeur Sinterklaas aan het spelen en aan het rommelen op de Kaboelse matras. En een paar jaar later ook nog in het parlement anderen de morele maat nemen op het bekende hoge Groene Links toontje met de verkrampte kaakspieren wat we ook van Femke H. kennen. Groen Links valt volledig door de mand als ze deze vrouw blijven steunen.

 • Jan | 27/08/11 om 20:53

  Links is goed vertegenwoordigd in de ministeries.
  Links verraders her en der houden elkaar wel het handje boven het hoofd.
  Word het niet tijd voor een opstand in Nederland? Om de linkerkant van deze maatschappij voor eens en altijd duidelijk te maken dat wij hen zat zijn!?

 • Drs. Bakker | 28/08/11 om 02:30

  @Jan
  En wie zijn “wij” dan wel helemaal en allemaal? Je bedoelt misschien iedereen die net zo slecht op de hoogte is als jij en maar een beetje napraat wat andere onderbuikers ook beweren? Het zijn juist de confessionele partijen en met name het CDA wat binnen het ambtelijk apparaat de dienst uitmaakt. Sinds jaar en dag. In de top van het bedrijfsleven vind je opvallend veel SGP en CU. Dat zijn mensen die elke zondag weer door een opperwezen van hun zonden worden bevrijdt en voorkomen dat jij op die dag gezellig boodschappen mag gaan doen. Vindt hun opperwezen niet goed denken ze. Nou ja, feitelijk gunnen ze jou de lol niet als zij in die kutkerk moeten zitten, maar ja dat kun je weer niet zeggen natuurlijk.Tenslotte, het zijn weer de confessionele partijen, onder leiding van de toenmalige schoothond van Bush, die er voor hebben gezorgd dat “onze jongens en meisjes” in Afghanistan vechten.

 • Bruynzeel | 28/08/11 om 12:01

  Bevreemdend in het hele geval is dat er met geen letter meer gesproken wordt over het aan de ouderlijke macht onttrekken van de kinderen van Kluyver.
  Hier is Mariko Peters medeplichtig aan, en los van het feit dat toen de zaak aan het rollen kwam de kinderen weer naar de moeder teruggestuurd werden, was daar dus wel degelijk een misdrijf aan vooraf gegaan.

 • Arnold | 01/09/11 om 19:10

  Drs. Bakker, vreemde reacties heb je; “het zijn juist de confessionele partijen …… die de dienst uitmaken”
  Ik heb een jaar geleden een onderzoekje gedaan naar de korpsleiding >60% is links, hele ministeries zijn rood uitgeslagen en dan kom jij met een dergelijk statement. Misschien moet je er eens wat meer werk van maken in plaats van een Pavlov reactie hier neer te zetten

 • Drs. Bakker | 01/09/11 om 22:49

  @Arnold

  Ik zie je volledige onderzoekje met belangstelling tegemoet. Korpsleiding, hele ministeries, ben uitermate benieuwd.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen