'De schijn van...' staat niet op zichzelf 

Potjes verdelen

Columnist Peter Middendorp weet er behalve die van Mariko Peters nog een met Buitenlandse Zaken.

Zomaar Mariko Peters veroordelen vanwege een positief advies voor subsidie uit het Prins Clausfonds vindt Peter Middendorp wat ver gaan.

Hij oppert dat in het labyrint van subsidieland er veel aan onze ogen wordt onttrokken en je al snel de ‘schijn van belangenverstrengeling’ hebt. En Peter voegt er een vette beschuldiging aan toe:

“…Het zegt niets over Peters, maar het zou kunnen dat het Prins Clausfonds sowieso van plan was dat bedrijf zoveel mogelijk subsidie te geven. Om te voorkomen dat zij in volgende perioden minder geld te verdelen krijgen, zouden instellingen vlak voor peildata soms nog vlug al hun centen wegwegen.

Deze vorm van morele fraude zou vaker voorkomen. In juni vertelde mij een betrouwbare bron dat het ministerie van Buitenlandse Zaken een bevriend bedrijf had gevraagd voor de peildatum van 1 juli nog even snel wat facturen voor niet-geleverde diensten te sturen, anders kregen zij hun potjes niet tijdig leeg…Volgens mijn bron vond het bedrijf het een alledaags verzoek.”

En Ben Bot, die nu Peter openlijk al veroordeelde, was toch zelf de baas van BuZa?

  • Reacties

  • Niquote | 11/08/11 om 10:06

    Kom op Peter, dit is echt een open deurtje. Je bent toch naar ik mag aannemen sinds WOII wel eens buiten gaan spelen? Elke overheid of subsidieafhankelijke entiteit dient haar budget volledig op te maken dan wel iets te overschrijden om niet het volgend jaar gekort te worden. Dat is al sinds jaar en dag zo. Ooit, heel lang geleden bestond nog het Rijks Inkoopbureau. Elke ondernemer had een kalender hangen waarop de vervaldagen van de diverse budgetten stonden genoteerd om ter elfder ure met passende aanbiedingen te kunnen komen. Van potloodventer tot asfaltmachineleverancier hield dat nauwlettend in de gaten. Ook ik heb destijds goederen geleverd. Overigens vroeg ik mij wel altijd wel af waar die terecht zouden komen als je begrijpt wat ik bedoel. Een van de redenen waarom het is afgeschaft.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen