Hospitaal 'runnen als een company' 

Paul Smits van het Maasstad ziekenhuis

Hem schuldig aan doodslag van 25 patiënten noemen gaat te ver, maar heeft mijnheer recht op een enorme bonus en buitensporig hoge beloning?

Gelezen: Volkskrant, Jaarverslag 2010 Maasstad Ziekenhuis

Voorzitter Paul Smits van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam heeft in 2010 een volledige bonus van 90.000 euro gekregen, terwijl hij niet alle interne doelstellingen heeft behaald. Dit valt af te leiden uit de jaarverslagen over 2010 en 2009.

In het jaarverslag staat: “Het variabele deel is vastgesteld op maximaal 40%. Het maximale bedrag wordt uitgekeerd wanneer aan de volgende criteria wordt voldaan:
— stijging van de ‘Netto Promotor Score’ van patienten;
— stijging in de ranking in de AD ziekenhuizen top 100; [Ja, echt!]
— behoud of verhoging van het marktaandeel;
— behalen of verbeteren van het beoogde financiele resultaat;
— de nieuwbouw realiseren binnen scope en budget.

Smits streek de maximale bonus van 35 procent, plus 5 procent voor de kapper, “gezien het totaal van de behaalde resultaten”.

Het ging vooral om de poen, want juist de patiëntenscore kwam uit op 17 procent en had 19 procent moeten zijn. Maar dat doet er natuurlijk niet toe.

De raad van toezicht onder leiding van Ad Scheepbouwer, oud-topman van KPN, beslist over de toekenning van de bonus. Smits is de enige zorgbestuurder van de vijftig grootste Nederlandse zorginstellingen die zo’n hoge bonus ontving.
Smits verdiende met 329 duizend euro aan salaris en bonus in 2010 veruit het hoogste bedrag. Hij denkt er niet over mee te werken aan verlaging.

Paul Smits geeft toe dat hij verantwoordelijk is te stellen voor de uitbraak van de klebsiellabacterie in het Maasstad Ziekenhuis die tenminste 25 patiënten het leven kostte, evenals voor de late ontdekking en slecht uitgevoerde maatregelen daarna.

Opstappen? Nou nee. Hij krijgt dan trouwens slechts één jaar slaris mee, zo is vastgesteld.

 • Reacties

 • ataz | 24/07/11 om 12:49

  1 ASO !

  2 STOP MARKTWERKING in de publieke / maatschappelijke werkterreinen.

 • Wim Hohage | 24/07/11 om 12:51

  Het zou een goede zaak zijn als de nabestaanden van de overleden patienten een schade-claim zouden indienen tegen deze meneer Smits. Het is duidelijk dat het hem alleen om het geld gaat en dat de zorg hem een zorg zal zijn. Pak hem dan waar hij het meest bang voor is: Zijn geldje.

 • Harry | 29/07/11 om 22:28

  Deze meneer verdiende bij het Leyenburg ziekenhuis in Den Haag (nu Haga) één ton per maand, terwijl dat ziekenhuis in de rode cijfers zat. Patiënten interesseren hem niet, poen des te meer.

 • Carola | 10/08/11 om 00:05

  Mijnheer Smits laat overal een spoor van vernielingen achter.
  Wat is het verband tussen Smits en Ad Scheepbouwer?!

  KPN KPN KPN!!!!!!!

 • Richard | 10/08/11 om 12:34

  @ Carola, er zijn meer hondjes die fikkie heten. De Paul Smits die jij bedoelt (van KPN) werkt als voorzitter bij de AVRO. Paul Smits van dit item werkt al heel lang in het ziekenhuis gebeuren.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen