Wetenschap in lobby en parlement 

Ritueel slachten 2

Pijn bij mensen en dieren.


Gelezen: De Pers, Volkskrant

We schreven uitgebreid over ritueel slachten, claims en wetenschap. Den worden harder en (dus) minder gefundeerd.
Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: “Er is geen wetenschapper te vinden die zegt dat onverdoofd slachten beter is voor dieren.”
Tenminste drie professoren zeggen dat ritueel slachten niet pijnlijker is dan onverdoofd slachten:
Joe Regenstein, voedselwetenschapper

Temple Grandin

Stuart Rosen met Physiological insights into Shechita
Thieme’s bewering is dus onjuist. Er zijn wel wetenschappers die onverdoofd slachten verdedigen, afgezien van het gehalte van hun onderzoek dat we niet kunnen bepalen.

In een hoorzitting in de Tweede Kamer zei Herman Loonstein (foto), advocaat:
‘Het wetsvoorstel veroorzaakt ernstige stress bij joden. Sommigen denken: ‘Zo is het toen ook begonnen.’

Dit is teruggrijpen op de Holocaust en angst voor een nieuwe golf van jodenhaat en slachting onder mensen. De angst was er afgelopen jaren door groeiend antisemitisme van groepen moslims. Die strijden nu met joden voor het behoud van ritueel slachten.

 • Reacties

 • Ano Niem | 17/06/11 om 12:58

  Thieme stelt dat er geen wetenschapper te vinden is die zegt dat onverdoofd slachten *beter* is voor dieren.

  De eerste 2 wetenschappers doen daar geen uitspraak over, ze onderzochten alleen de voor- en nadelen, risico’s van verschillende slachtmethoden. Rosen stelt dat onverdoofd slachten *mits op de juiste wijze uitgevoerd* een pijnloze en humane slachtwijze is. Hij stelt niet dat het beter is dan onverdoofd slachten.

  Thiemes bewering is dus juist, als je afgaat op bovenstaande wetenschappers.

 • Nescio | 22/06/11 om 20:12

  Laten we voor het gemak nog eens de zaken op een rij zetten:
  ! Het is in NL niet toegestaan onverdoofd te slachten,
  2 Om politieke redenen is religieus NL toegestaan zich niet aan de wet te houden, dit heet uitzonderingspositie,
  3 Het voorstel is niet anders dan het formaliseren van de gedachte dat iedereen voor de wet gelijk is, en dus dat iedereen zich aan de wet dient te houden,
  4 Het voorstel betekent dat religie niet langer kan worden gebruikt als vrijbrief om de wet te overtreden, dit is niet hetzelfde als inperking van het recht op ….

  Nescio

 • Niquote | 22/06/11 om 23:13

  Grondwet, artikel 23 lid 2

  “Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, één en ander bij de wet te regelen.”

  Voor de goede lezer betekent dit dat het onderwijzen van godsdienst op bijzondere scholen een overtreding is van godsdienstvrijheid. Met name indien wij inderdaad in de beloofde seculiere staat zouden leven. Door kinderen op jonge leeftijd op school reeds te confronteren met het geloof dat de ouders belijden worden zij op kwetsbare leeftijd al in dezelfde geloofsrichting gedwongen, hetgeen gelijk gesteld zou kunnen worden aan wel strafbare feiten als incest of gedwongen prostitutie. In ieder geval de volstrekt idiote regels en riten als besnijdenis of ritueel slachten kunnen wij daar met een gerust hart toe rekenen.

 • info@god.he | 22/06/11 om 23:51

  Als God is de enige reden dat ik mensen heb geschapen dat er iets moest bestaan wat mij kon bedenken. Niets ergers dan dat die wrede natuur onopgemerkt zou blijven. Nog een creatuur, nog wreder, die kon niet anders dan in mij geloven om zijn eigen zijn te verlichten.

  God. en verder graag niet zeuren, enig idee wat het betekent om in 202 talen gebeden aan te horen ja?

 • info@god.he | 23/06/11 om 00:24

  Ja, God hier nog even. Houd toch op met dat gezever over ritueel slachten. Het slaat nergens op, overigens ik heb daar nimmer iets over gezegd, maar al eens gekeken hoe ik de Orka geschapen heb? Die doet er een halfuurtje over om een zeehond te doden, om dan nog maar niet te spreken over het insect in het web van de spin of de strapatsen van de sluipwesp of de bacterien en virussen die ik geschapen heb. Jullie doen mij geen groter genoegen dan weer eens een flinke oorlog op touw te zetten. In jullie uiterst discutabele bijbel heb ik meer dan 1.2 miljoen mensen over de kling gelaagd, de duivel is met 11 dus maar een watje. Dus kom op, moord, verkracht, hak af en martel, daar heb ik jullie de vermogens toe gegeven, stel mij niet zo teleur door wat in een parlement te zeveren. Bloed wil ik zien, en wel vlug.

  Groet
  God.

 • Niquote | 26/06/11 om 11:33

  Goed beschouwd is er niet zo gek veel verschil tussen een baardige Taliban die een zieltje onder het mom van religie een bomgordel omdoet met als doel het schepsel zelf en zoveel mogelijk anderen te vermoorden en een van keppel voorziene advocaat die beweert dat een verbod op ritueel slachten betekent dat wat in WOII niet helemaal gelukt is, daarmee wordt afgemaakt. Beide gebruiken hun godsdienstvrijheid om hem voorgoed om zeep te helpen. Zal die dag prijzen voor het avond is.

 • E.Moorman | 04/11/11 om 20:29

  Ritueel slachten is echt een wet waard

  Als de argumenten die emeritus hoogleraar Abram de Swaan in het artikel op bladzijde 7 van de NRC van 30.10.2011 hanteert, dan is aanname van de wet op het verbieden van ritueel slachten absoluut gerechtvaardigd.
  Wat werkelijk een gotspe is, is dat een ex-universitair docent, die onze jeugd universitair heeft trachten te beinvloeden, zoveel oneigenlijke argumenten bij elkaar heeft durven te harken.
  Hij begint zijn artikel met te stellen, dat de massal slachtende dierverwerkende industrie voorkomt, dat we anders elkaar zouden opeten en volgens hem dus als kanibalen tekeer zouden gaan.
  Mijnheer de Swaan mag mij uitleggen, wat dit met ritueel slachten te maken heeft.
  Dat we van geluk mogen spreken, dat onze bodem door de varkensstront net zo hard stijgt als de zee en dat de lucht wordt verpest door de veescheten, zal ik maar als een grapje in een overigens serieus artikel beschouwen.
  Dat ons slachtvee massal wordt afgeslacht zonder dat ze van zich kunnen laten horen zou minder humaan zijn dan het gespartel en gekrijs van dieren op de slachtbank voor de rituele slacht om over de daarbij ontstane stress-hormonen maar niet te spreken.
  Het vergassen van overvliegende ganzen gebeurt niet omdat ze te hoog vliegen of te hard gakken, maar om de simpele reden, dat ze door hun grote aantal ons milieu te zwaar belasten,
  het benodigde gras voor ons vee wegvreten en het vliegverkeer in gevaar brengen
  Het lijkt me voor een jood ook niet verstandig om in een artikel de woorden “vergassen, Hitler en zijn krachtdadig tenietdoen van de voortschrijdende judaisering” te noemen. De Swaan kan zich dan wel verschuilen, dat dit slechts een herinnering en geen argument is, maar het is overduidelijk, dat hij hierbij doelt op de holocaust om daarmee aan te tonen hoe slecht het de joodse gemeenschap in Nederland vergaan is en dat het verbod op ritueel slachten door ons toedoen daar nu bovenop komt. Het lijkt erop, dat hij probeert de niet-joodse Nederlanders een soort schuldgevooel aan te praten in de hoop daarmee zijn gelijk te halen.
  Het is echter veel tenhemelschreinender, dat de houding van het merendeel van de niet-joodse Nederlanders met het wetsvoorstel van Marianne Thieme door de rabijnen wordt neergezet als een vorm van antisemitisme 1).
  Het voorvadergeloof van de joodse gemeenschap is gebassserd op de Thora en de Tenach.
  In de Tenach wordt de rituele slacht neergezet als superieur boven de toenmalige andere slachtmethoden met knotsen en speren. Die superioriteit was gebaseerd op 2 principes:
  1) Een zo snel mogelijk doden van het dier, waarbij het zo kort mogelijk lijdt.
  2) Te zorgen, dat zo min mogelijk bloed in het dierenlichaam achterblijft, omdat het nuttigen van bloed in de Thora wordt verboden 1).
  Het eerste principe is niet meer van toepassing, omdat er tegenwoordig veel diervriendelijker methoden zijn.
  Het tweede principe is eveneens niet van toepassing, zolang niet kan worden aangetoond, dat het bloedverlies van een ritueel geslacht dier groter is dan van een dier, dat vooraf wordt gedood/verdoofd. Zolang dit verschil in bloedverlies niet is aangetoond, maakt het dus voor een gelovige jood niet uit of hij/zij al dan niet koosjer geslacht vlees eet.
  Verder is volstrekt onduidelijk wat er honds is aan het prefereren van een diervriendelijker slacht boven een dieronvriendelijk ritueel slachten.
  Wat ook een gotspe is, is dat hij ons uitmaakt voor betweters, huichelaars, onverbeterlijke gelijkschakelaars, die niets beters te doen hebben dan de andersgelovige medemens te treiteren.
  Als dat zijn manier van denken over ons is, dan is het onbegrijpelijk, dat hij niet al lang ons vaderland voor Israel heeft verruild. Het moet hem als intellectueel toch duidelijk zijn, dat hij door dergelijke kwalificaties de politieke opstelling van Thieme en Wilders in de kaart speelt en daarmee ook nog de joodse gemeenschap in gevaar brengt.
  Met het begrip proportionalteit tracht de schrijver de dieronvriendelijke rituele slacht te bagtelliseren met het argument, dat deze methode maar zo weinig voorkomt ten opzichte van andere slachtmethoden. Het dierenleed is echter niet gebaseerd op proportionaliteit maar op het welbevinden van het individuele dier.
  Dat de schrijver een door onze volksvertegenwoodiging aangenomen wetsvoorstel neerzet als wangedrocht, toont aan hoe het gesteld is met zijn opvatting over onze democratie.
  Kortom, de aangehaalde argumenten zijn niet relevant en kwetsend voor de Nederlandse samenleving.
  1) Professor Dr. B.Smalhout, Artikel in de Telefraaf van 18 juni 2011.

  Drs Ing E.Moorman, een verwoed niet-koosjere vleeseter.
  Leiderdorp

  Noot voor de redactie :
  De NRC durfde dit artikel niet te plaatsen en beriep zich daarbij op plaatsgebrek.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen