Oordeel Raad voor de Journalistiek 

Gelijkspel Storms-Kelder?

Jort Kelder verloor wel degelijk processen en had Storms online niet anoniem mogen aanpakken, maar gaat vrijuit met andere klachten van Pieter Storms.

Gelezen: Oordeel Raad voor de Journalistiek

Pieter Storms (‘mijnheer Brink’) te Monaco sleepte Jort Kelder voor de Raad voor de Journalistiek met een brief met zeven bijlagen. Kelder schreef geen verweer en kwam bij de zitting van 29 april niet opdagen. De uitspraak volgt precies negen maanden na de spraakmakende uitzending op 14 september 2011 van ‘De Wereld Draait Door’ (DWDD):

Presentator Matthijs van Nieuwkerk heeft Storms als volgt aangekondigd: “Hij schrijft op dit moment aan een essay waarin hij de noodklok zal luiden over de bedroevende staat van de Nederlandse journalistiek. En daarin gaat het, vindt hij, niet langer om de feiten, maar draait het steeds meer om amusement. Een exponent van die verloedering is volgens hem Jort Kelder. Pieter Storms, welkom.”

En even later zegt Van Nieuwkerk: “Tegenover jou: Jort Kelder. Een van de oorzaken, heb ik begrepen, van de verloedering in de Nederlandse journalistiek.”

Storms: “Jort heeft er in zijn carrière, die ooit zo mooi begon bij het blad Quote, inmiddels een handje van om anoniem mensen te laten praten en dat op te schrijven. En dat dan ook als een waarheid te verkondigen. Zo heeft hij in het verleden, is hij een van de promotors geweest van een afschuwelijk verhaal over mijn vrouw, Nina, waarin hij haar van SM-gedrag betichtte en dat heel groot uitdroeg.(…)”

Kelder: “Pieter duidelijk punt, maar ik heb nu een moment van weerwoord. Dit verhaal is begonnen, jouw geliefde, wellicht aanstaande ex, heeft een bedrijf geleid (…)”

Vervolgens ontspint zich een felle discussie tussen Storms en Kelder over journalistiek handelen waarbij echtgenote Nina Storms, voorheen Nina Brink, herhaaldelijk in beeld gebracht.

Storms: “Waar het jou om te doen is, beste Jort, is toch niet om de feiten en daar gaat het in de journalistiek toevallig wel om. Waar het jou om gaat (…) Het gaat erom dat ik denk dat jij het interessanter vindt om te amuseren, vooral jezelf en je portemonnee, dan dat je op de feiten afgaat. Een journalist, beste Jort, een journalist wordt niet rijk. Een journalist kan geen maatpakken kopen van 3000 euro of een Maserati rijden. Een journalist is als een ambtenaar, beste Jort. Een journalist is als een dorpsdokter, beste Jort. Een journalist, die kan nou eenmaal niet veel centjes verdienen. En dat is wel jouw ambitie, daar ben jij mee bezig.(…)”

Kelder: “Prutser, ik heb nog nooit een rechtszaak verloren en zeker niet van jou.”

Kelder kondigt aan dat zuijn site 925.nl een nieuwe rubriek ‘Off the record’ begint, volgens Storms ‘NSB-tv’. Kelder: “Waar het om gaat is dit. Deze man is betrekkelijk gewetenloos hier aan tafel geschoven. En wat er nou eens moet gebeuren, jij moet eens uit je slachtofferschap weg. Je hebt het begrip ‘golddigger’ in Nederland een totaal nieuwe lading gegeven. Ga nou eens het volgende doen. (…) Jij eet van de creditcard van je geliefde, dat mag, dat is niet verboden. Maar doe nou eens het volgende. (…) Ja, jij bent een ‘golddigger’.”

Kelder wendt zich tot Nina en vraagt haar om excuses aan te bieden, een gebaar te maken tegenover de ‘honderdduizend gedupeerden van World Online’.

Voortzetting vendetta online

Op 18 september 2010 heeft Kelder op 925.nl in de rubriek “Off the record” een artikel geplaatst met de kop “Anonieme bron onthult Nina Storms’ duistere intimidatietechnieken”:

“Het goede nieuws van het tv-treffen met meneer en mevrouw Storms is niet alleen dat de natie ziet van welke intimidatietechnieken dit demonische duo zich bedient, maar beter nog: verse bronnen melden zich met nieuwe verhalen. Lees snel verder…”

En ook: “Zo ontvingen wij vandaag een schrijven van een bron die van nabij – om niet te zeggen: aan den lijve – heeft ervaren hoe mensen kapot gemaakt worden die zakelijk of privé in aanvaring komen met Nina Aka/Brink//Storms-Vleeschrager. De bron is bij de 925-redactie bekend en deugt.

Hij stelt over de methode-Nina: ‘Geen middel wordt geschuwd, kort gedingen, repeterende beslagleggingen, bodemprocedures, strafrechtelijke aangiften, inbrengen van valse verklaringen, als ook het ‘bewerken’ van je privéomgeving en het gebruiken van niet-gerechtelijke middelen zoals het inzetten van privé-detectives, observanten, intimidatie, bedreiging, en andere ernstige inbreuken op de privacy (mobiele telefoon).’”

En ook: “In het verleden heeft Pieter Storms in de pers al de ‘ernstige’ bedreiging geuit dat iedereen die nog iets over Nina zou uiten snoeihard zou worden aangepakt. Overigens geen wijziging van beleid van het duo, in ieder geval niet van het vrouwelijke deel daarvan.

“Het echtpaar terroriseert ook journalisten en hoofdredacteuren zodra een hen niet welgevallig stukje in de pers verschijnt. Nina en haar grote geld denken te regeren en Nina denkt zich voortdurend boven de wet te kunnen plaatsen. Nina procedeert iedereen die ook maar enige kritiek op haar heeft letterlijk kapot. (…)”

Ondertekend met “A.A. (Another Anonymous, bekend bij de redactie. U weet nu waarom!)”

“P.S. Bericht van de redactie. Als gezegd, 925 weet wie deze briefschrijver is en beschermt diens anonimiteit. De reden daarvoor wordt hierboven genoegzaam omschreven. In weerwil van alle juridische quatsch die P. Storms te berde brengt, genieten anonieme bronnen wel degelijk bescherming. (…)
Andere feiten over het zakelijke doen en laten van het echtpaar Storms? 925 houdt een voorkeur voor openlijk opstaan tegen onrecht, maar als het echt niet anders kan…klokkenluiders aller landen, weescht welkom in onze rubriek Off the record.”

De klacht is vierledig:
1. Kelder heeft journalistieke grenzen overschreden door zich in de uitzending van DWDD rechtstreeks tot klagers echtgenote te richten;
2. Kelder heeft in de uitzending van DWDD niet waarheidsgetrouw bericht;
3. Kelder heeft zich in de uitzending van DWDD onnodig grievend uitgelaten jegens Storms
4. Kelder heeft met de plaatsing van de anonieme reactie op zijn website 925.nl journalistiek onjuist gehandeld.

De Raad:

Ad 1.:

Storms heeft aannemelijk gemaakt dat hij afspraken heeft gemaakt met de (hoofd)redactie van DWDD, maar er is geen bewijs daarvan, noch dat Kelder op de hoogte was. Dus geen oordeel.

Ad 2:

Storms noemt drie feitelijk onjuiste opmerkingen van Kelder:

a. dat Quote de rectificatie inzake het SM-artikel over Nina Brink zou heroverwegen en terugtrekken;

b. dat een rechter in de Verenigde Staten een uitspraak heeft gedaan waarin sprake is van een amoureuze verhouding tussen Nina en compagnon Schulhoff en dit zou hebben geleid tot de hoogste ontslagvergoeding in de Nederlandse geschiedenis;

c dat Kelder nooit een rechtszaak heeft verloren.

De kwesties a. en b. wil de Raad niet onderzoeken, en onthoudt zich daarom van een oordeel. Met c. heeft Storms gelijk want hij bracht vonnissen in van zaken die Kelder verloor.

Ad 3.:

‘Jouw geliefde, wellicht aanstaande ex’ en ‘golddigger’ zijn mogelijk pijnlijk voor Storms, maar daar moet hij in zijn positie niet over zeuren, temeer daar hij zelf de confrontatie aanging. Deze klacht is ongegrond.

Ad 4.:

925.nl had de brievenschrijver met de beschuldigingen niet klakkeloos moeten laten publiceren zonder daarbij ten minste Storms de mogelijkheid te bieden van een weerwoord. Klacht gegrond.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen