Rechtbank Amsterdam stelt vast 

Adverteerders misleid over Schoolmagazine

Apprentice uitgevers haalt een oude truc uit de kast

Gelezen: Schoolkrantonderzoek.nl

Apprentice uitgevers heeft voor haar blad Schoolmagazine misleidende mededelingen gepubliceerd over de verspreiding en het bereik van de titel. Het kort geding was aangespannen door concurrent De Schoolkrantdrukkerij.

Apprentice schreef op de tariefkaart van Schoolmagazine dat deze titel een bereik zou hebben van 730.000 lezers in de doelgroep van middelbare scholieren. De rechter oordeelde dat Apprentice daarvan geen bewijs heeft kunnen leveren. Volgens het onderzoek door marktonderzoeksbureau De Vos & Jansen, betaald door De Schoolkrantdrukkerij, is het bereik van Schoolmagazine slechts 131.000.

Apprentice is per direct verboden om deze reclame-uitingen verder te verspreiden. Ook moet er een rectificatie geplaatst worden op de website en in het communicatie-vakblad Adformatie (nummer 19, 13 mei 2011).

Op Apprenticeuitgevers.nl/ staat nu:

“Rectificatie
Wij hebben de afgelopen periode via verschillende uitingen meegedeeld dat Schoolmagazine wordt verspreid op 95% van de scholen in het voortgezet onderwijs in Nederland en dat deze uitgave een bereik heeft van 730.000 lezers. Daarnaast hebben wij meegedeeld dat 80% van alle schoolkranten in het voortgezet onderwijs wordt gemaakt via Schoolmagazine.
De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat de juistheid van de hiervoor genoemde getallen niet kan worden aangetoond en dat deze mededelingen daarom misleidend zijn. Genoemde getallen zijn lager.

Apprentice Uitgevers.”

De Schoolkrantdrukkerij is een bodemprocedure gestart om de vermeende schade te verhalen, en hoopt dat adverteerders claims indienen.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen