Om bezuiniging te rechtvaardigen 

Van Bijsterveldt en Onderwijsinspectie jokken over zorgleerlingen

Geen groei met 65 procent maar met 15 procent.

Gelezen: NRC,
Volkskrant,

Minister Marja van Bijsterveldt (CDA) van Onderwijs de groei van het aantal ‘zorgleerlingen’, kinddeen met een indicatie voor problemen, verkeerd gemeld aan de Tweede Kamer en in persberichten.

Dit aantal kinderen zou tussen 2003 en 2009 met 65 procent zijn gestegen, zo zei de minister, maar nu blijkt dat 15 procent te zijn. Het cijfer van 65 procent is mede gebruikt als argument voor bezuiniging met 300 miljoen euro op het aangepast onderwijs.

Nog preciezer: het aantal leerlingen dat lichte zorg nodig heeft, daalde met 4 procent sinds 2003; het aantal leerlingen voor zware zorg steeg met 64 procent. Het gewogen gemiddelde komt uit op 15 procent stijging.

De minister heeft ook andere cijfers verkeerd weergegeven. Zo meldde zij oorspronkelijk dat 9,0 procent van de kinderen in het basisonderwijs een indicatie heeft en 19,6 procent van de kinderen in het voortgezet onderwijs. De juiste cijfers zijn 8,8 en 17,2 procent.

Zoals lezers van Leugens.nl weten volgt op de eerste leugen meestal een tweede om het geval te verergeren. Zo sprak de minister bij de bekendmaking van haar fout van “een onvolkomenheid”. Vervolgens kreeg de Inspectie voor het Onderwijs en cheffin Annette Roeters de schuld.

De 65 procent is het cijfer voor de groei van het aantal kinderen met een ‘indicatie voor zware zorg’, verstrekt bij ernstige gedragsproblemen of handicaps.

De eerste die na herberekening op heel andere getallen uitkwam, was jongerenmagazine 7Days in maart. Naar aanleiding daarvan stelde de SP Kamervragen. In antwoord daarop gaf de minister toe een verkeerd cijfer te hebben genoemd.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen