Klacht voor Raad voor de Journalistiek gegrond 

Schooldirecteur Millingen versus De Gelderlander

Anonieme bronnen met gebrek aan wederhoor

Gelezen: Uitspraak Raad voor de Journalistiek

Directeur basisschool Millingen op non-actief van 30 augustus 2010, en een vervolg.

” De directeur van basisschool Sint-Martinus in Millingen is door het schoolbestuur op non-actief gezet. De bestuursmaatregel is genomen nadat 45 van de 47 personeelsleden van de school, al voor de zomervakantie, een motie van wantrouwen tegen de directeur indienden.”

Samenvatting uitspraak klacht tegen Bas van der Hoeven en De Gelderlander
“De klacht heeft betrekking op berichtgeving over het vertrek van klager als directeur van een basisschool. De Raad overweegt dat door de eerste publicatie de indruk wordt gewekt dat de schorsing van klager te wijten is aan ‘gebrek aan inzet en organisatievermogen’ van klager en diens (financiële) wanbeleid.

Aldus kan worden geconcludeerd dat klager door de berichtgeving in ernstige mate is gediskwalificeerd. Daarbij komt dat verweerders hun gegevens grotendeels hebben gebaseerd op anonieme, althans in de berichtgeving niet genoemde bronnen.
Uit een oogpunt van evenwichtige berichtgeving dient bij voorkeur in een en dezelfde publicatie tot uitdrukking te komen dat met betrekking tot negatieve kwalificaties die de belanghebbende raken, wederhoor is toegepast. Vaststaat dat in de eerste publicatie geen reactie van klager is opgenomen.

Het voorgaande in aanmerking genomen bestaat grond voor het oordeel dat de privacy van klager door de vermelding van zijn volledige naam disproportioneel is geschaad. Aangezien verweerders ervoor hebben gekozen ernstige beschuldigingen aan het adres van klager te publiceren, die vooral zijn gebaseerd op anonieme – voor de lezer niet kenbare – bronnen, zonder daarbij een reactie van klager op te nemen, hadden zij de naam van klager behoren te anonimiseren.

Weliswaar kan klager als directeur van een basisschool in de lokale gemeenschap als min of meer publieke figuur worden aangemerkt, maar de vermelding van zijn naam was in dit geval journalistiek niet noodzakelijk. Bij de lokale gemeenschap zou door het achterwege laten van de naam van klager geen verwarring zijn ontstaan, terwijl anderzijds door het vermelden van zijn naam klager ook buiten die omgeving aan ongewilde publiciteit is blootgesteld. Klager had ook kunnen worden aangeduid als ‘directeur van een basisschool’, zonder dat afbreuk was gedaan aan de inhoud van de berichtgeving…

Door over klager te berichten op de wijze zoals zij hebben gedaan, hebben verweerders grenzen overschreden van hetgeen – gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid – maatschappelijk aanvaardbaar is.”

  • Reacties

  • dekkers | 19/05/11 om 16:33

    Uw artikel gelezen,echter geen woord over het klakkeloos aannemen van dit anonieme valse bericht.Persoon in kwestie is hiermede nog steeds niet gerehabiliteerd en ondervindt nog dagelijks het onrecht dat hem is aangedaan terwijl de anonieme inzender van dit bericht er zonderr kleerscheuren denkt af te komen. Hoe denkt U hierover?
    afz. Mevr. Dekkers van Oostrum.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen