Onze rechterlijke macht 

Pieter Kalbfleisch?

NMa-baas in voetspoor van Westenberg voorlopig onderuit in Chipshol-zaak.

Gelezen: PieterKalbfleisch.com, Vastgoedmarkt, Nu.nl, Quotenet, Volkskrant

De voorzitter van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), Pieter Kalbfleisch, wordt verdacht van meineed in de civiele procedure tussen Chipshol en de Staat. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) bekendgemaakt.

“De voorzitter van de NMa wordt verdacht van meineed in de civiele procedure tussen Chipshol en de Staat der Nederlanden. De Rijksrecherche doet onderzoek naar deze verdenking onder leiding van de officier van justitie te Utrecht. In het belang van het onderzoek worden geen verdere mededelingen gedaan.”

Chipshol doet aangifte tegen de oud-rechter bij de president van de rechtbank in Den Haag, waar Kalbfleisch voorheen werkzaam was. Voor de aangifte heeft Chipshol bij de rechtbank alle vonnissen opgevraagd die door de oud-rechters Hans Westenberg en Kalbfleisch zijn gewezen. Westenberg viel al. Tegen hem loopt een strafrechtelijk onderzoek wegens meineed en valsheid in geschrifte.

De zaak tegen Kalbfleisch is een succes voor de voorheen door Chipshol gesponsorde website Klokkenluideronline.nl die Kalbfleisch al enige tijd op de korrel nam. In de Volkskrant van afgelopen zaterdag benaderen vrienden van Kalbfleisch zijn goede reputatie. “Arthur Docters van Leeuwen, vriend en jarenlang collega bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM): ‘Ik heb hem nog nooit op een onwaarheid kunnen betrappen.’ Ferdinand Grapperhaus, advocaat bij Allen & Overy, lid van de Sociaal-Economische Raad (SER) en dispuutgenoot: ‘De man heeft een geweldige reputatie. Ik wil grote vraagtekens plaatsen bij wat hier gebeurt.'”

Een inmiddels eveneens 64-jarige ex-minnares en griffier van de Haagse rechtbank legde 6 april een belastende verklaring over Kalbfleisch af. Eind 1987, toen hij in scheiding lag hadden ze op 40-jarige leeftijd 1,5 jaar een liefdesrelatie.

(Wie bij Google Nieuws zoekt naar Kalbfleisch krijgt de naam in beeld van de griffier die tot nu toe anoniem kon blijven. Ze werd genoemd in een artikel op Telegraaf.nl dat, zoals de krant zo vaak doet, zonder opgaaf van redenen is verwijderd. – zie ook deze veroordeling)

Onder ede verklaarde ze op 6 april: “Op een gegeven moment kwam Kalbfleisch op het werk mijn kamer binnen. Hij was opgewonden. Hij had een telefoontje van Van Andel gekregen dat hij grote ruzie had gekregen. Hij kon Westenberg niet vinden en vroeg of ik wist waar hij was. Een of twee dagen later heb ik Kalbfleisch gevraagd of hij Westenberg nog had gesproken. Kalbfleisch zei dat dat zo was. Hij zei dat hij Westenberg had gevraagd, als er een zaak van zou komen, om deze te doen.”

Kalbfleisch heeft op 24 november 2010 onder ede het tegendeel beweerd, dat hij nimmer met Westenberg over Chipshol en Van Andel had gesproken: “Wij zijn goede collega’s geweest, maar er was geen speciale vriendschap.”
Waar ging het over?

Jan Poot (84 nu) en zoon Peter Poot kocht met Chipshol Holding van 1984 landbouwgrond rondom Schiphol, en richten voor meer grondaankoop in 1991 Chipshol Forward en Landinvest op waar ook derden in kunnen investeren. De gronden van Landinvest worden na bestemmingswijziging exclusief aangeboden aan Chipshol Forward, zo wordt vastgeelgd in een ‘Samenwerkingsovereenkomst’.
Harry van Andel (overleden in 2007) en Joel Wyler kopen samen kopen samen tweederde van Landinvest, in Chipshol Forward steken de familie Brenninkmeijer, pompexploitant Han van der Heijden en supermarktbouwer Cees Zwanenburg hun geld.

Echter, de laatste versie van de samenwerkingsovereenkomst tussen Chipshol Forward en Landinvest blijkt niet te zijn getekend, wat Chipshol Forward waardeloos zou maken. Chipshol Forward vraagt de overeenkomst te bekrachtigen, bij de rechtbank Haarlem. Rechter Hans Westenberg vonnist het tegendeel. Wyler en Van Andel verkopen honderden hectaren aan Schiphol NV (staat) nog vóór in beroep de overeenkomst alsnog rechtsgeldig wordt verklaard.

Westenberg blijkt voor de eerste rechtszaak met Van Andel te hebben overlegd, en moest gaan. Van Andel zou volgens de griffier ook Kalbfleisch, eveneens een vriend, te hebben benaderd.
Heeft Kalbfleisch als commissaris van Vomar (van Zwanenburg) en deelnemer aan vergaderingen van Chipshol Forward ook Zwanenburg een loer gedraaid? Kalbfleisch was ook bestuurslid van Stichting Hoorne Administratiekantoor, aandeelhouder van Hoorne Holding van Zwanenburg. Kalbfleisch verzeeg dit in zijn c.v.

Kalbfleish zou op 30 juni zijn loopbaan beëindigen en deze bekronen met het feestje van de kartelwaakhonden in Den Haag, het International Competition Network 2011

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen