Klacht voor Raad voor de Journalistiek gegrond 

ICCO versus De Telegraaf

Artikel Martijn Koolhoven ‘onjuiste, tendentieuze berichtgeving’.

Gelezen: Uitspraak Raad voor de Journalistiek

Hulporganisatie neemt asielzoekers mee terug:

“Medewerkers van de interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, het ICCO, hebben jarenlang vanuit derdewereldlanden asielzoekers mee teruggenomen naar Nederland. Bij aankomst in Nederland vroeg.”

“Klaagster maakt bezwaar tegen het artikel “Hulporganisatie neemt asielzoekers mee terug” met het chapeau “‘Gasten’ van ICCO hier meteen procedure in”. Kern van de klacht is dat verweerders onjuist en tendentieus over klaagster hebben bericht, zonder behoorlijk wederhoor toe te passen. Verweerders hebben niet op de klacht gereageerd.

De Raad overweegt dat de vormgeving van het artikel de lezer weinig ruimte laat voor een andere conclusie dan dat de handelwijze van klaagster niet deugt. Aldus is sprake van een zodanige diskwalificatie van klaagster dat verweerders deze niet zonder deugdelijke grondslag en behoorlijke toepassing van wederhoor hadden mogen publiceren…

Niet is gebleken dat voor de publicatie voldoende grondslag aanwezig was, terwijl klaagster voorts onbetwist heeft aangevoerd dat zij niet op deugdelijke wijze in de gelegenheid is gesteld op de aantijgingen aan haar adres te reageren. Klaagster heeft aannemelijk gemaakt dat Koolhoven aan haar voorlichter niet heeft kunnen duidelijk maken op welke periode en welke landen het gerucht betrekking had, zodat het voor klaagster feitelijk onmogelijk was het gerucht te verifiëren.

Voorts heeft klaagster gemotiveerd aangevoerd dat verweerders betreffende de aan haar toegeschreven reactie niet waarheidsgetrouw hebben bericht. In het artikel is vermeld dat ‘een woordvoerder van ICCO benadrukt dat het verzorgen van een reis van asielzoekers naar Nederland beslist geen onderdeel uitmaakt van het standaardbeleid van de interkerkelijke hulporganisatie’ en dat ‘klaagster het erop houdt dat het om individuele acties van medewerkers of vrijwilligers gaat, die niet met instemming van het ICCO hebben plaatsgevonden’.

Door deze woorden ten onrechte aan (de voorlichter van) klaagster toe te dichten en niet expliciet te vermelden dat klaagster de juistheid van het gerucht betwist, hebben verweerders op onjuiste wijze de reactie van klaagster in het artikel verwerkt.

Verder heeft klaagster voldoende aannemelijk gemaakt dat zij, in tegenstelling tot hetgeen in het artikel is vermeld, niet met vrijwilligers werkt.

Verweerders hebben derhalve journalistiek ontoelaatbaar gehandeld.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen