Opzienbare herziening van beschuldigingen van oorlogsmisdaden 

Goldstone Rapport

Zuid-Afrikaanse rechter herroept beschuldigingen aan het adres van Israël en levert veel meer kritiek op Hamas.

Gelezen: Washington Post

Onderzoek naar de strijd tussen Hamas en Israël van december 2008 en januari 2009 is neergelegd in het Goldstone-rapport van de Verenigde Naties. Wat bleef hangen: oorlogsmisdaden van Israël.

Het is gemaakt onder regie van Richard Goldstone, ex-rechter bij het Zuid-Afrikaanse Constitutionele Hof en eerder hoofdaanklager bij de Verenigde Naties-tribunalen voor het voormalige Joegoslavië en Rwanda.

Twee jaar later komt Richard Goldstone terug op zijn rapport, onder de titel ‘Reconsidering the Goldstone Report on Israel and war crimes’. Enkele passages (vertaling uit NRC):

“Als ik toen had geweten wat ik nu weet, zou het rapport-Goldstone een ander stuk zijn geworden…

Ons rapport heeft aanwijzingen gevonden van mogelijke oorlogsmisdaden en „mogelijke misdaden tegen de menselijkheid” door zowel Israël als Hamas. Dat de misdaden die Hamas zou hebben gepleegd opzettelijk waren, spreekt vanzelf. Die raketten waren welbewust en zonder aanzien des persoons gericht op burgerdoelen.

De beschuldigingen van doelbewust handelen door Israël berustten op de doden en gewonden onder burgers in situaties waarin onze onderzoekscommissie geen aanwijzingen had om enige andere redelijke conclusie te trekken. Uit Israëlisch legeronderzoek blijkt weliswaar dat sommige van deze conclusies terecht waren, maar dat burgers niet beleidsmatig bewust tot doelwit dienden.

Zo richtte de ernstigste aanval in het rapport-Goldstone zich op de dood van 29 leden van de familie Al-Simouni in hun huis. De beschieting van dat huis bleek het gevolg van een verkeerde uitleg door een Israëlische commandant van een droneopname. Naar de Israëlische officier die het bevel tot de aanval heeft gegeven, wordt op het ogenblik een onderzoek ingesteld.

Ook al duurt dit onderzoek teleurstellend lang, Israël lijkt wel correct te handelen. Ik ben ervan overtuigd dat Israël passend zal reageren als blijkt dat de officier nalatig is geweest.

Ik ben blij met het Israëlische onderzoek naar de beschuldigingen. Wel deel ik de zorg die spreekt uit het rapport-McGowan Davis dat maar weinig van het Israëlische onderzoek is afgerond. Ook vind ik dat de procedure in een openbare vorm had moeten plaatsvinden. Het Israëlische materiaal dat sinds de verschijning van ons rapport naar voren is gekomen, doet weliswaar niets af aan het tragische verlies aan burgerlevens, maar ik betreur dat onze onderzoekscommissie niet beschikte over zulk materiaal. Dat was waarschijnlijk van invloed geweest op onze bevindingen.

…Ik had gehoopt dat ons onderzoek naar de gebeurtenissen in Gaza het begin zou zijn van een nieuw tijdperk van neutraliteit bij de VN-Mensenrechtenraad, waarvan de geschiedenis van partijdigheid tegen Israël buiten kijf staat.

…Onze belangrijkste aanbeveling was dat elke partij transparant en te goeder trouw de incidenten zou onderzoeken waarvan ons rapport melding maakte. McGowan Davis heeft geconstateerd dat Israël dit in aanzienlijke mate heeft gedaan. Hamas heeft niets gedaan.

Hier en daar is beweerd dat het onzinnig was om te verwachten dat Hamas, een organisatie die streeft naar vernietiging van de staat Israël, onderzoek zou doen naar iets wat wij ernstige oorlogsmisdaden hadden genoemd. Ik had de hoop, hoe onrealistisch misschien ook, dat Hamas dit wel zou doen, vooral als Israël zijn eigen onderzoek zou uitvoeren.

Ten minste hoopte ik dat Hamas na een duidelijke vaststelling dat zijn leden ernstige oorlogsmisdaden begingen, zijn aanvallen zou inperken. Dat was helaas niet het geval. Nog weer eens honderden raketten en mortiergranaten zijn afgevuurd op burgerdoelen in Zuid- Israël.

Mensenrechtenraad dient deze gruweldaden in de krachtigste bewoordingen te veroordelen.

Uiteindelijk was het misschien een vergissing om Hamas te vragen om onderzoek te doen. Ook dient de Mensenrechtenraad de recente, onvergeeflijke en koelbloedige slachtpartij te veroordelen van een jong Israëlisch echtpaar en drie van hun kleine kinderen in hun bed.

…Helaas heeft Hamas in Gaza niet de moeite genomen om de beschuldigingen van oorlogsmisdaden en mogelijke misdaden tegen de menselijkheid te onderzoeken.
Eenvoudig gesteld gelden de wetten van het gewapende conflict evenzeer voor groeperingen als Hamas als voor nationale legers.”

 • Reacties

 • Likoed Nederland | 05/04/11 om 18:43

  Israel had dus gelijk en Hamas loog. Wat een verrassing!
  Wie is nou zo stom (of kwaadaardig) om een terroristenorganisatie te geloven die in haar handvest heeft staan dat de Joden uitgeroeid moeten worden?

 • collateral | 09/04/11 om 05:44

  O, die 1.400 doden was dus niet opzettelijk?

  Gewoon gevalletje collateral damage dus.

  Gelukkig maar weer.

  Ik dacht al: Israël is zo’n vredelievend land.

  Houdt zich ook altijd zo keurig aan VN-resoluties over teruggeven van gepikt land bijvoorbeeld…

  En maar goed dat er een Likud Nederland bestaat!

  Die prikt anti-Israël leugens van die terroristische Palestijnen gelukkig direct door, en zorgt ervoor dat de wereld kennis van nemen van de objectieve waarheid in het Midden-Oosten!

  Want Wilders kan het niet alléén af…

 • Likoed Nederland | 11/04/11 om 23:37

  Die 1400 waren meest strijders, zoals Hamas zelf ook al heeft toegegeven:
  http://www.likud.nl/artik45.html

  De burgerdoden vielen door het cynisch gebruik van burgers als menselijke schilden:
  http://www.likud.nl/schild.html

  Israel houdt zich aan de bindende VN resoluties:
  http://www.likud.nl/resoluties.html

 • Niquote | 12/04/11 om 08:35

  Godzijdank ben ik om ethische redenen atheïst.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen