Wie verzweeg de misstanden bij Defensie? 

Hans Hillen of Ton Annink

Gaat de minister voor gaas of zijn secretaris-generaal?

Gelezen: Volkskrant

Secretaris-generaal Ton Annink van het ministerie van Defensie, wist al in 2010 van de ernstige integriteitsschendingen bij de marine in Den Helder. In een brief van 29 september 2010 aan de klokkenluider verklaarde de secretaris-generaal alle klachten gegrond en kondigde hij maatregelen aan.

Minister van Defensie Hans Hillen liet deze week de Tweede Kamer weten dat hij niet goed op de hoogte is gesteld van de misstanden op de IT-afdeling CAMS Force Vision in Den Helder die door een klokkenluider en de Volkskrant zo voortreffelijk zijn blootgelegd.

Annink schreef: “Ik ben van oordeel dat uw melding een wezenlijke bijdrage levert aan de verbetering van een sociaal veilige werkomgeving bij CAMS FV. Ik realiseer mij tegelijkertijd dat uw positie van melder niet eenvoudig is geweest.”

“Bij CAMS Force Vision werd misbruik gemaakt van dienstauto’s en telefoons, en zijn computers en apparatuur gestolen. Ook is personeel ongeoorloofd afwezig en zijn er sterke aanwijzingen dat het hoge management zichzelf heeft verrijkt door ten onrechte bonussen en aanblijfpremies te regelen.

De secretaris-generaal liet in september 2010 weten dat ‘passende maatregelen’ moeten worden genomen en dat hij ‘uitvoering’ zal geven ‘aan de aanbevelingen van de commissie’. Vervolgens gebeurde er bijna een half jaar niks, en werd de klokkenluider en medewerkers die de niet-integere cultuur bekritiseerden, het leven zuur gemaakt. Voor hen allen hing zelfs het verdwijnen van hun functie in de lucht.”

Volgens het CDA zou Hillen de misstanden zeker hebben gemeld als hij er weet van had. Echter, Hans Hillen maakte al zijn entree op Leugens.nl vanwege het verzwijgen van werk van de tabakslobby.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen