Eerst brullen dan de feiten nagaan 

Fred Teeven

Geeft schuld vrijlating tbs’er aan ander, terwijl hij zelf verantwoordelijk was.

Gelezen: Raad voor de Rechtspraak, PowNews 21 februari 2011, Telegraaf, Volkskrant

Telegraaf, op grond van PowNews: ” De rechtbank in Arnhem heeft afgelopen vrijdag een ‘zeer gevaarlijke’ tbs’er op straat gezet. Daarmee negeerde de rechter een advies van de behandelaars van Cliff S… De Nijmeegse Pompekliniek meent dat de eerder zeer gewelddadige Cliff S. niet genezen is.

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) sprak gisteren van een ”žbizarre situatie”… Zijn behandeling kostte de afgelopen acht jaar bijna twee miljoen euro. Cliff S. kwam vorig jaar nog in het nieuws na een ontsnapping waarover groot alarm werd geslagen.”

De Raad voor de Rechtspraak: “Geachte heer Teeven,

In de televisieuitzending PowNews van 21 februari 2011 is aandacht besteed aan een voormalig TBS-gestelde wiens TBS volgens de uitzending door de rechter contrair het advies van de behandelaren zou zijn beí«indigd. Zo werd gesteld:
“dat afgelopen vrijdag de als zeer gevaarlijk te boek staande Cliff S.1 zonder pardon op straat (werd) gezet, dit tot woede van de Pompekliniek die vond dat meneer nog lang niet toe was aan zijn vrijheid. De rechter besliste echter anders (”¦)”.

In deze uitzending is door u hierop een reactie gegeven, die luidde als volgt:
“Dit is één van de redenen waarom ik veertien dagen geleden al heb aangegeven dat er ogenblikkelijk een eind moet worden gemaakt aan contraire beí«indigingen. Wat we dus niet willen als kabinet is dat klinieken adviseren door te gaan met behandeling en dat rechters er dan í  la minute een eind aan maken.”

Enkele andere media hebben het bericht van PowNews vervolgens overgenomen (o.a. Telegraaf van 22 februari 2011) met de toevoeging dat het zou gaan om een beslissing van de rechtbank Arnhem (2). Ook heeft dit bericht inmiddels geleid tot schriftelijke kamervragen.

Gebleken is dat het bericht tenminste één feitelijke onjuistheid bevat: er is namelijk geen beslissing van de rechtbank Arnhem of een andere rechtbank op grond waarvan de TBS van de betrokken TBS-gestelde zou zijn beí«indigd.

Door deze berichtgeving, in het bijzonder door uw uitspraken in bedoelde uitzending, is een onjuist beeld geschapen van de rechtspraak in Nederland. Het is van essentieel belang dat het publieke debat wordt gevoerd op basis van feiten. Dit geldt te meer voor deelnemers aan dit debat die regeringsverantwoordelijkheid dragen. Ik moge u verzoeken uw hiervoor geciteerde uitspraken publiekelijk te rectificeren.

(2) Gebleken is overigens dat het bericht op de website van de Telegraaf in de loop van 22 februari 2011 (zonder toelichting) is gewijzigd in die zin dat “de rechtbank Arnhem” is vervangen door “het OM in Rotterdam”. In de aanhef bij dit bericht op de website wordt thans nog wel over “rechtbank Arnhem”, en elders in het bericht over “de rechtbank” gesproken.”

Teeven liet volgens de Volkskrant weten dat hij met zijn uitspraak ‘niet heeft gedoeld op dit specifieke geval’ maar ‘meer in het algemeen’ heeft gesproken.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen