Feiten contra een r.k. opinie 

Bodar maakt karikatuur van zedeloze jaren ’80

Er was dertig jaar geleden geen sprake van een liberaal maatschappelijk klimaat waarin seks met kinderen als iets vanzelfsprekends werd beschouwd zoals Antoine Bodar beweert, integendeel.

‘Mediabisschop’ Antoine Bodar deed vorige week in het programma De Wereld Draait Door een poging om het seksueel misbruik in de kerk in een historische context te plaatsen. Hij liet een fragment zien uit een uizending van Koos Postema uit 1978 (Een groot uur u) waarin toenmalig PvdA-senator Brongersma verklaart dat ‘dat in ieder mens iets van een pedofiel schuilt’, en dat kinderen zelf graag lichamelijk contact zouden willen.

Ook in het interview met de Volkskrant (24 februari) wil Bodar duidelijk maken dat er twintig, dertig jaar geleden in Nederland een andere seksuele moraal heerste, zoals zou blijken uit de oprichting van de pedofielenvereniging Martijn in 1982 en de invoering van de nieuwe zedenwet uit 1991 die seks met kinderen zou toestaan. Volgens Bodar draagt ‘de maatschappij’ daarom ‘ook een collectieve schuld: want in die tijd, de tijd van Brongersma, zijn wij veranderd. Het is goed om ons historische geheugen op te frissen.’

Hij probeert daarmee de indruk te wekken dat pedofilie of seks met kinderen in de jaren tachtig en negentig een maatschappelijk geaccepteerd verschijnsel vormden. Maar dat was helemaal niet het geval: dat een pedofiel een keer de kans kreeg om zijn mening te uiten in een praatprogramma dat gericht was op het zogenaamde ‘bespreekbaar maken van taboes’ wil nog helemaal niet zeggen dat seks met kinderen ‘normaal’ werd gevonden.

Ook wat betreft de nieuwe zedenwet uit 1991 slaat Bodar de plank volledig mis: hij suggereert dat volgens die nieuwe wet seks met kinderen onder de 16 jaar alleen tot vervolging zou leiden als er aangifte werd gedaan, het zogenaamde klacht-vereiste. In 2002 is dat volgens Bodar weer teruggedraaid.

Misschien is het instructief om de CDA-minister te citeren die in 1991 verantwoordelijk was voor de nieuwe zedenwet, namelijk Ernst Hirsch Ballin. Op 24 september 1996 schreef hij in Trouw onder de kop: ‘Wetgeving inzake kinderseks in 1991 juist aangescherpt’: “Er is geen sprake van dat de wetgeving uit 1991 een versoepeling inhield ten opzichte van de periode daarvoor. Het klachtvereiste is niet in 1991 ingevoerd als liberalisering, maar bestond al vanaf 1936. In de nieuwe wet is deze regeling versterkt en geldt deze voor meisjes én jongens tot 16 jaar.”

Bovendien ging het niet om kinderen in het algemeen zoals Bodar suggereert maar om minderjarigen van 12 tot 16 jaar. In dezelfde zedenwet werden de bepalingen over kinderporno en kinderprostitutie ook aanzienlijk aangescherpt. Bij de gedeeltelijke herziening van de wet in 2002 is het klachtvereiste vervangen door een hoorrecht voor – het verplicht horen van – slachtoffers.

Ook als we even terugdenken aan de jaren tachtig en negentig en de affaires die toen in het nieuws zijn gekomen, dan is duidelijk dat seksueel misbruik van kinderen vanaf begin jaren tachtig een groot issue is geweest. Denk aan de:

 • oprichting van de Vereniging tegen seksuele kindermishandeling in 1982;
 • de talloze uitzendingen en artikelen over incest, seksueel geweld en ongewenste intimiteiten begin jaren tachtig;
 • Oude Pekela in 1987;
 • de Bolderkar affaire in 1988;
 • de Maurikse incestzaak in 1988
 • de zaak Finkensieper in 1990;
 • het instellen van het Project Preventie Seksuele Intimidatie op scholen in 1990;
 • de oprichting van de Interkerkelijke Stichting tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties in 1991;
 • de Eper incestzaak van Jolanda in 1992
 • misbruik van verstandelijk gehandicapten (1995)
 • seksuele intimidatie in de sport (1996)
 • ontuchtzaken op scholen (1996)
 • misbruik van jongens (1996)
 • de affaire Dutroux (1996)
 • misbruik in gezagsverhoudingen (therapeuten, artsen en geestelijken) 1996, enzovoorts.

In 1996 zijn er volgens de Volkskrant maar liefst 400 meldingen van misbruik door priesters en dominees binnengekomen sinds het instellen van het meldpunt door de Interkerkelijke Stichting tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties in 1992.

Jarenlang was seksueel misbruik dus een groot nieuwsonderwerp en zeker vanaf begin jaren tachtig moeten de dienaren van de rooms-katholieke kerk ervan doordrongen zijn geweest dat misbruik van kinderen een ernstig misdrijf was. Er was in ieder geval geen sprake van een liberaal maatschappelijke klimaat waarin seks met kinderen als iets vanzelfsprekends werd beschouwd, integendeel.

Het is eerder een raadsel waarom het nu pas tot zo’n groot schandaal is uitgegroeid, want ook in de jaren tachtig en negentig zijn er talloze meldingen geweest van misbruik binnen de kerk.

 • Reacties

 • Gepke de Leef | 28/02/11 om 18:57

  Van de zaak Finkensieper was politie/OM al in 1970
  0p de hoogte. Incl JAC en BM.
  En de rechters hebben ook van kindermisbruik genoten.
  Zie oprichter meld misdaad anoniem nu IOC lid
  Jaren huisvriend van kinderverkrachter moordenaar die
  hij ook nog jaren beschermde.

 • Gepke de Leef | 28/02/11 om 19:00

  En waarom is er niemand strafrechtelijk vervolgd
  voor de kindermisbruik video’s en foto’s colectie
  Edward Brongersma.Dito Zandvoort affaire deksel op de put
  door politie Kennmerland

 • vanhetgoor | 03/03/11 om 15:06

  Ieder kind heeft van nature een soort nieuwsgierigheid naar erotisch contact, maar . . . . , dat is alleen gericht op andere kinderen! Ik weet nog dat ik zelf kind was, en dat wij speelden in de schuur en dat dan soms het wel eens voor gekomen is dat we elkaars plassertjes bekeken (meer niet). Dat was spannend. Maar ik heb nooit gehoord dat iemand bij mij op school vroeger dat zelfde ooit met een ander had gedaan die bijvoorbeeld een klas hoger zat, of zelfs nog ouder was.

  Kinderen willen ontdekken, maar een ontdekking is alleen spannend als je het zelf ontdekt.

  Ik weet dat er in bepaalde vrijgevochten kringen destijds werd gesuggereerd dat ook PvdA senator Brongersma trachtte te doen laten geloven, namelijk dat het ook uit de kinderen voort zou komen. Ik denk dat dit niet waar is.

  En wat de Rooms Katholieke kerk betreft, ik denk niet dat er ook maar een kind geí¯nteresseerd is geweest in een erotisch ontdekkingstocht door de onderbroek van meneer pastoor. Bodar brabbelt maar wat om de RK-kerk vrij te pleiten, maar dat gaat niet lukken. Hij moet met de billen bloot. Kijken we allemaal de andere kant op.

  Overigens een inter-kerkelijke stichting tegen misbruik en dan 400 meldingen, ik vraag mij af hoeveel meldingen betrekking hadden op priesters en hoeveel meldingen er betrekking hadden op dominees. Ik vermoed 399 celibatair levende priesters en 1 dominee.

 • ida | 11/03/11 om 20:23

  Is hij zelf wel zuiver op de graat,mijn vader vertelde al en die was katholiek van huis uit.DE kapelaans lagen in limburg aan de dijk te……,heeft hij zelf gezien.

 • Wim Hohage | 13/03/11 om 14:49

  Volgens de huichelachtige Bodar draagt de maatschappij een collectieve schuld. Dus een ranzig clubje denkt hun misdrijven, misdaden collectief te kunnen verantwoorden. Het zou het beste zijn als deze gluiperige Bodar eens een beetje ging nadenken. Ik weet dat hij bijzonder intelligent is maar het is jammer dat hij zijn evolutionaire hersens zo slecht gebruikt.

 • Anna | 27/01/13 om 06:17

  Het is onzin. In de jaren 80 was het niet oke. Misschien dat laat op de avond in praatprogrammas wel eens een tolerant geluid te horen was (ik was te jong om zo laat TV te kijken). Op school was het duidelijk dat kinderlokkers niet ok zijn en dat we daarbij uit de buurt moesten blijven. etc.

 • M.Smeets | 04/03/14 om 15:56

  BODAR HEEFT GELIJK. En het toegeeflijke klimaat in de jaren 70 en 80 t.o.v. pedoseksualiteit is niet alleen hem maar ook vele anderen opgevallen. Een kleine selectie. De Commissie Samson (2012) spreekt over een “ruimhartiger houding t.o.v. pedofilie” in de jaren 70. De Groene Amsterdammer publiceerde in 2006 een nummer getiteld: “Hoe Den Haag de pedo’s vertroetelde”. Daarin o.a. het artikel: “Toen pedofilie nog heel gewoon was”. De Duitse feministe Alice Schwarzer ageert tegen de “Verharmlosung von Kindesmisbrauch in den 70er und 80er Jaren”, als ook tegen de Groene hulp aan pedofielen, als bijv. de studentenleider Cohn-Bendit. In de media wordt uiteraard het katholieke misbruik hard tegemoet getreden, het linkse wordt gebagatelliseerd.
  Etc. etc.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen