Onder het mom van zogenaamde 'professionalisering' 

Kapitalen in portemonnees van publieke bestuurders

In Opinie & Debat van de Volkskrant van 14 februari 2011 wijst Marcel Gerritse op de geldverslindende bestuurders in het onderwijs en de gekte van de – soms uit één persoon bestaande – Colleges van Bestuur en Raden van Toezicht.

Helaas vindt dezelfde geldverspilling ook plaats in het bibliotheekwezen, de kinderopvang, de jeugdzorg en ga zo maar door. Kapitalen komen terecht in de portemonnees van bestuurders onder het mom van professionalisering.

Alsof maatschappelijke vraagstukken, zoals goed onderwijs of een goede bibliotheek, niet kunnen worden opgelost door intelligente personen die de helft minder verdienen.

Een mooi voorbeeld van deze idioterie stond in de zaterdageditie van de Volkskrant. Gezocht: een directeur/bestuurder voor de kinderopvang. Jaarsalaris ca. 115.000 euro – er valt nog iets te onderhandelen kennelijk.

Benodigde kwaliteiten: scherp oog voor veranderingen aan de vraagzijde…. weet kansen te creí«ren en te verzilveren …. veranderingsprocessen rondom profilering, portfolio en cultuur (bént u daar nog?) … weet nieuwe doelgroepen (?) te lokaliseren … heeft een heldere visie op de markt … veel potentií«le partners én concurrenten.

Het ergste is nog dat door deze zogenaamde professionalisering, schaalvergroting en marktwerking noch ‘de klant’ noch ‘het product’ erop vooruit is gegaan.

Onpersoonlijk, afstandelijk, niet meer weten waar het werkelijk over gaat, geen betrokkenheid voelen, dát zijn de kernwoorden die je hoort als je je oor te luisteren legt in de betreffende werkvelden.

Glinsterende folders, flitsende websites en wat dies meer zij, maar wat schiet de burger die gewoon een boek wil lenen, ermee op?

Is de kwaliteit van het onderwijs verbeterd door al die professionele bestuurders?
Ans Bouter is publicist en liedjesvertaler

 • Reacties

 • Raoul Teeuwen | 23/02/11 om 16:27

  Maar: hoe veranderen we die situatie dan? Ik snap niet dat dat zo lang kan door woekeren. Vriendjespolitiek?

 • niquote | 23/02/11 om 22:36

  Slechts topje van de ijsberg. Een volkje wat zich al eeuwen bezighoudt met het inpikken van de graantjes en pareltjes overal ter wereld, kan onmogelijk de weelde van de privatisering aan. Als dat al weelde zou zijn. Overheidstaken overdragen aan de markt is een ingeslopen ideaal van wat luie politici die de klok hebben horen luiden maar nergens rechtvaardiging hebben kunnen vinden, laat staan bewijzen dat een samenleving daardoor beter zou functioneren. Integendeel, de vriendjes van, de souteneurs van de straat en de patjepeeí«rs kruipen uit hun krochten en goten om naar hartenlust uit de ruif te graaien. Liever een tevreden varken, dan een ontevreden mens.

  Niquote

 • niquote | 24/02/11 om 11:47

  Een goede vriend attendeerde mij op John Stuart Mill, die reeds in 1861 schreef; “Het is beter een ontevreden mens te zijn dan een tevreden varken, beter een ontevreden Socrates dan een tevreden gek.” Excuses dus voor mijn onbedoelde plagiaat, je kan niet voorzichtig genoeg zijn. Er is al zoveel gezegd en geschreven en dus aan de vergetelheid toevertrouwd blijkbaar. Of dus toch weer niet?

  Overigens ook de opmerking dat betreffend artikel weliswaar niet over geprivatiseerde instellingen gaat, maar mijn opmerkingen acht ik een direct gevolg daarvan. Een overheid die zich als zakenman moet gaan gedragen, dat niet kan maar moet omdat ze zelf die zakenlieden in het zadel heeft gezet.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen