Te hard aangepakt 

James Sharpe wint weer zaak

Behalve Pownews ging ook Eindhovens Dagblad te ver met het opknopen van de PVV-politicus.

James Sharpe was onderwerp van hoon vanwege een aantal problemen uit zijn verleden als ondermeer ondernemer in Hongarije. Leugens.nl noemde ook Pownews als bron.

Sharpe diende een klacht in tegen GeenStijl, Pownews en interviewer Rutger Castricum (foto). Het oordeel van de Raad voor de journalistiek over de afleveringen van het televisieprogramma Pownews van 16, 17, 18 en 19 november 2010 was relatief kort:

“In de gewraakte publicaties wordt onder meer gesuggereerd dat klager zich in het verleden bezig hield met het exploiteren van pornografische websites, waarbij hij is aangeduid als ‘pornobaron’. Verder zijn beschuldigingen aan het adres van klager geuit betreffende mishandeling, bedreiging en oplichting. Klagers integriteit wordt hierdoor in ernstige mate aangetast.

Naar het oordeel van de Raad is sprake van zodanig diffamerende beschuldigingen, dat verweerders deze niet zonder deugdelijke grondslag hadden mogen publiceren. Klager heeft de aantijgingen aan zijn adres gemotiveerd betwist, terwijl verweerders niet aannemelijk hebben gemaakt dat voor de berichtgeving voldoende grondslag aanwezig is.

Het voorgaande leidt reeds tot de conclusie dat verweerders de grenzen hebben overschreden van hetgeen gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid maatschappelijk aanvaardbaar is, door over klager te berichten zoals zij hebben gedaan.”

Eindhovens Dagblad

Nu deed de Raad voor de Journalistiek wederom uitspraak die deels in het voordeel was van Sharpe in een zaak aangespannen tegen het Eindhovens Dagblad en redacteur Inge Lepelaars die het artikel PVV’er Sharpe: zwendel en geweld publiceerden.

Fragmenten uit het oordeel van de raad:

“De Raad kan niet vaststellen welk standpunt juist is, maar is van oordeel dat – gezien het voorgaande – onvoldoende grondslag bestaat voor de als feit gepresenteerde bewering dat klager zich schuldig heeft gemaakt aan bedreiging en mishandeling, hetgeen in de kop is samengevat met de term ”˜geweld’.
Een en ander leidt tot de slotsom dat verweerders met de publicatie van de kop en inleiding van het artikel journalistiek onzorgvuldig jegens klager hebben gehandeld…

Voorts heeft klager aangevoerd dat ten onrechte is vermeld dat hij een half jaar zou zijn geschorst door de Atletiekunie. Verweerders hebben erkend dat zij op dit punt onjuist hebben bericht. Deze omissie is van zodanige aard dat verweerders daarmee journalistiek onzorgvuldig jegens klager hebben gehandeld.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen