Hardnekkige leugen, onderwijs krijgt juist veel meer 

‘Schaamteloos bezuinigen op onderwijs’

Niets van waar, toont Frank Kalshoven op grond van cijfers van het CBS aan.

Ruud Beekhuize, Huub van Blijswijk en Toine Janssen, bestuursvoorzitter van SKPCPO Delta, bestuursvoorzitter van Lucas Onderwijs en bestuurslid van Conexus, beweerden woensdag in de Volskrant:

“De bekostiging van het primair onderwijs staat al jaren onder druk.”

Vrijdag 11 februari 2011 schreef Jan Blokker jr. (foto) op de opiniepagina van de Volkskrant over het onderwijs als slachtoffer ‘ de onuitroeibare bezuinigingsdrift van de overheid’ en ‘schaamteloze bezuinigingen’.

Frank Kalshoven, columnist van dezelfde krant, kan niet alleen rekenen maar hanteert ook betrouwbare bronnen. Hij pakte het Jaarboek onderwijs in cijfers 2010 van het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) er even bij en stelt vast:
A)

  1998: 28.000 euro per kind per jaar in het primair onderwijs
  2009: 53.000 euro
  Toename: 90 procent
  Inflatie: 25 procent
  Groei onderwijsbudget per kind: 65 procent.

B) “Opmerkelijk is dat het aantal voltijdbanen in het basisonderwijs de afgelopen negen jaar met ruim 17 procent is gestegen, terwijl het aantal leerlingen slechts met 0,1 procent toenam’ (pagina health aid pharmacy 56).”

Conclusie Kalshoven over de heren Blokker, Beekhuize, Van Blijswijk en Janssen: “Deze mannen kunnen dus niet rekenen. Sterker: ze schrijven — ik vermoed uit onwetendheid want slechtigheid kom je in het onderwijs weinig tegen – hun stukken in flagrante schending met de feiten.”

En dus: “Nee, geldgebrek of personeelsgebrek zijn niet de problemen van het basisonderwijs. Het probleem is dat het management, de goede bestuurders en directeuren niet te na gesproken, niet kan rekenen, of, algemener gesteld, niet kan managen.”

 • Reacties

 • Henk | 13/02/11 om 20:13

  Ik denk dat ze juist heel goed kunnen rekenen. Extra managers aannemen betekent zelf minder hoeven doen en zo meer tijd overhouden om de eigen zakken te vullen.

 • Arnold van der Linde | 14/02/11 om 14:36

  Beste Peter Olsthoorn. Heeft u zelf gebruik gemaakt van CBS StatLine om de gegevens te checken? De door u genoemde cijfers kloppen namelijk niet!
  In 1998 hebben we 5,9 miljard besteed aan 1,6 miljoen kinderen in het primair onderwijs: bijna 3700 euro per leerling per jaar. In 2009 besteedden we 111 miljard aan 1,6 miljoen kinderen:bijna 7000 euro per leerling per jaar. Dit is inderdaad een schrikbarende stijging van 88%, na inflatiecorrectie 65%.
  Nu is het bijzondere dat het naast de basisschoolleerlingen en de leerlingen uit het speciaal basisonderwijs ook alle leerlingen uit het speciaal onderwijs tot het primair onderwijs worden gerekend; dus ook de VSO-ers (12-19 jarigen)!
  Los van het feit dat overheidsmaatregelen als klassenverkleining, regeldruk (kwaliteit!) en verbetering van het onderwijzerssalaris de kosten omhoog hebben gestuwd, is het ook het gevolg van de groei van het speciaal onderwijs en dan met name van het aantal leerlingen in de VSO-leeftijd. Speciaal onderwijs is minstens 2x zo duur! Tussen 1998 en 2009 zijn er 26597 leerlingen binnen het (V)SO bij gekomen!
  Sinds 1998 is er de Wet Op het Speciaal Onderwijs. Sindsdien proberen we zoveel mogelijk leerlingen gewoon in het basisonderwijs Weer Samen Naar School te laten gaan. In de afgelopen 10 jaar is de deelname aan het speciaal basisonderwijs met 10.000 leerlingen afgenomen. Helaas redden deze leerlingen het desondanks niet in het voortgezet onderwijs en zijn daardoor aangewezen op speciaal onderwijs (omdat de leerproblemen, gedragsproblemen of een handicap hebben).
  Sinds 1998 is de groep kinderen in de leeftijd van 4 t/m 19 jaar met 159.000 toegenomen. Wanneer we WSNS-kinderen niet meerekenen is 17% van de bevolkingstoename terechtgekomen in het speciaal onderwijs. Wanneer we de 10.000 WSNS-leerlingen, die doorstroomden naar het VSO in de groei van het VSO verdisconteren blijven er 17.000 leerlingen d.w.z. 10% van de bevolkingsgroei toegestroomd naar het (V)SO. En dat scheelt niet zoveel met het huidige deelnemingspercentage aan het (V)SO van 8,4%.
  Misschien kunnen we dan nog een klein effect incalculeren van de individualisering en verharding van de samenleving, de bezuinigingen in de (jeugd)zorg en jeugdbescherming.
  Nederland staat qua bestedingen aan het primair onderwijs op de 9e plek in de Europese Unie. Willen we tot de TOP-5 gaan behoren moet het onderwijs dus gewoon meer doen, met minder geld. Effectiever werken heet dat.
  Wat het rekenen betreft: het is duidelijk dat de jeugd niet kan rekenen op dit kabinet en dat zij de kinderen van de rekening worden.

 • aag | 14/02/11 om 18:31

  Arnold: mooi gezegd !
  Wat fijn dat JIJ gelukkig wel kan rekenen en wat raar dat dhr Frank Kalshoven zelfs op grond van cijfers van het CBS, blijkbaar nog steeds niet kan rekenen.

  http://www.wijzijnverbijsterd.nl

  Ook nu weer !

 • Niquote | 15/02/11 om 14:39

  Wordt het CBS niet voor 100% door de overheid gefinancierd?

 • Pavel | 18/02/11 om 19:35

  LS

  Op de verschillende wijzen van berekenen ga ik niet in, wat mij echter verontrust is het kennisniveau van kamerleden wanneer zij het over het speciaal onderwijs hebben.
  Zo stelt dhr. Elias dat als andere vormen van speciaal onderwijs kunnen bezuinigen(waarop eigenlijk) dat de paar speciale scholen voor kinderen met epilepsie dat ook moeten kunnen.
  Bij een dergelijke opmerking vraag ik mij af of dhr. Elias uberhaubt begrijpt waar hij het over heeft. 10 tot 14 kinderen met epilepsie( en dan niet de goed behandelbare vorm maar de practisch oncontroleerbare vorm) in 1 lokaal stoppen waar vervolgens zich op ieder moment van de dag wel ergens in die klas een kind een absence of insult krijgt.
  Dit soort opmerkingen van dhr. Elias roepen bijna op tot een masaal grandmall insult.
  Laten hij en de staatssecretaris die met dit idee komen, of beter de ambtenaren die het uitgedacht hebben eens een dagje gaan rondkijken op bv de Cruqius.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen