Aftellen en optrekken in Den Haag 

Meer blauw op straat 2

De 3.000 extra agenten die het nieuwe kabinet beloofde, komen er niet. Er is wel geld, maar om 3.000 agenten te bezuinigen. Toch vindt het kabinet dat zij haar belofte niet heeft verbroken.

Het leek zo mooi: de operationele sterkte van de politie zou volgens het regeerakkoord VVD-CDA1 worden uitgebreid met 3.000 agenten, waaronder 500 animal cops.

Leugens.nl berichtte vier weken geleden al dat het een ratjetoe is met beloftes over meer blauw op straat. Tijdens het Kamerdebat van 18 november 2010 is definitief duidelijk geworden dat ook de nieuwe belofte niet kan worden waargemaakt, al ziet de VVD dat anders.

”˜Financieel lijk’

Volgens kamerlid Harbers (VVD) kwam er bij het aantreden van het kabinet ”˜een financieel lijk’ uit de kast. Het geld voor 3.000 extra agenten is daarmee gaan zitten in het behoud van datzelfde aantal agenten. De VVD vindt dat de belofte gewoon wordt nagekomen, omdat er nog altijd 3.000 agenten meer zullen zijn dan wanneer er niets zou gebeuren. De oppositie ziet dat anders: er komen nul agenten bij en dus wordt de belofte niet waargemaakt.

Opnieuw gesteggel over cijfers dus. De vraag is: ten opzichte van welk aantal agenten zijn er 3.000 extra beloofd? De oppositie zegt: het huidige aantal agenten, maar het kabinet wijst nu op de voorgenomen bezuinigingen van het vorige kabinet.

In een interview in de Volkskrant zaterdag verklaart minister Opstelten de uitbreiding als volgt: “Om wat voor een reden dan ook zijn er nu 49.500 agenten. ”˜Maar er is geld voor slechts 46.500. Vervolgens zeg ik: wij hebben geld vrijgemaakt voor drieduizend extra dienders ten opzichte van waar nu geld voor is.

Als dit kabinet er niet had gezeten, moesten er per 1 januari drieduizend agenten worden ontslagen. Dus constateer ik: met dit kabinet krijgt u drieduizend agenten die er anders niet geweest waren. Dat ga ik spijkerhard overeind houden.”

Het belang van de nulmeting

Al in juni bleek uit het normkostenonderzoek dat de politie met grote tekorten kampt. Kamerlid Berndsen (D66) heeft op 22 oktober in zijn Kamervragen aan de minister van Veiligheid en Justitie gewezen op de resultaten van dit normkostenonderzoek. Berndsen vroeg bovendien naar het huidige aantal agenten en een rekenmethode waarmee de minister kan bepalen of de agenten er op termijn bij zijn gekomen. De beantwoording van deze vragen is uitgesteld.

Tijdens het Kamerdebat van donderdag vroeg de oppositie opnieuw naar het startpunt of de nulmeting. Gaat het kabinet uit van 3.000 extra agenten ten opzichte van de politiesterkte in bijvoorbeeld 2009, 2010, 2011 of 2012? Dat maakt een verschil. Als het startpunt niet bekend is, hoe kan de belofte dan worden getoetst?

Minister-president Rutte liet weten dat de discussie over de nulmeting van het aantal agenten volop aan de gang is. Hij hield vol dat met 3.000 minder ontslagen bij de politie de belofte van 3.000 extra agenten wordt nagekomen.

Andere zorgen

In het regeerakkoord werd nog een andere harde toezegging gedaan. Er zouden 12.000 extra verzorgers komen. Los van de eerdere discussie of er wel genoeg mankracht is om deze belofte waar te maken, bleek tijdens het debat dat er ook voor deze belofte nog geen startpunt of nulmeting bekend is.

Emile Roemer (SP) heeft tijdens het debat een motie ingediend waarin hij de regering heeft verzocht om 3.000 extra agenten mogelijk te maken ”˜boven op het huidige basispad’.

Alxander Pechtold (D66) diende nog een bredere motie in. Hij pleit ervoor om alle doelstellingen uit het regeerakkoord concreet uit te werken en inzichtelijk te maken, door onder meer de nulmeting en het tijdspad te vermelden.

Uit een populaire tweet bleek donderdagavond dat lang niet iedereen vertrouwen meer heeft in de beloftes van het nieuwe kabinet: Kent u de mop van die 3.000 extra agenten”¦?

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen