Hoe heldhaftig zijn de Plastic Heroes werkelijk?

Afgelopen week ontstond veel ophef over de recycling van plastic. Want de percentages van het ingezamelde plastic dat daadwerkelijk gerecycled wordt lopen bij verschillende organisaties nogal uiteen. Een inzichtelijk rapport ontbreekt.

Ruud Sondag, directeur van afvalverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel, startte de discussie over het recyclen van plastic met een uitspraak in het tijdschrift P+. Hierin zei hij op 28 oktober dat vijftig procent van het plastic dat in Nederland wordt ingezameld niet wordt hergebruikt.

Nedvang, een stichting die het scheiden en recyclen van afval coí¶rdineert in Nederland, kwam dezelfde dag nog met een reactie en beweerde hierin dat het percentage gerecycled plastic echter op tachtig procent ligt. Sven Noordhoek van Nedvang: “De feiten zijn heel anders. Binnen onze stichting zijn hele andere cijfers bekend. Van al het plastic dat bij huishoudens verzameld wordt weten wij tachtig procent te recyclen.”

In reactie op Nedvang nuanceerde Van Gansewinkel de eerdere uitspraak van de directeur. Er zou achteraf sprake zijn geweest van een misverstand over de interpretatie van recycling en hergebruik. Sondag zou hebben bedoeld dat vijftig procent echt verwerkt kan worden tot nieuwe grondstoffen. Van de andere helft verdwijnt twintig procent direct in de verbrandingsovens en dertig procent wordt nog verwerkt tot producten die maar een beperkte milieuwaarde hebben, zoals bermpaaltjes.

Robbert van Duin, uitvoerend voorzitter van Recycling Netwerk, een coalitie van milieuorganisaties die lobbyt bij de overheid, zag het gekissebis afgelopen week zonder verbazing aan: “De wereld van afvalverwerking is geen transparante wereld.”

Hij vindt het jammer maar na de vele rapporten die hij heeft gelezen. Is hij van mening dat Nedvang er een ”˜behoorlijk verkleurd’ verhaal van heeft gemaakt en de recycling van plastic iets succesvoller heeft beschreven dan dat het is. De cijfers die Van Gansewinkel gebruikt in haar tweede verklaring komen volgens Van Duin onder andere uit het rapport ”˜Gemeentelijke inzameling kunststof verpakkingen’, in 2008 vervaardigd in opdracht van Nedvang.

Van Duin: “Daarin werd het percentage hoogwaardige recycling van plastic op vijftig procent gesteld. Het kan me niet voorstellen dat het percentage de afgelopen jaren zo sterk is gestegen dat we in Nederland ineens tachtig procent kunnen recyclen. Dit heeft Nedvang ons nooit in haar cijfers laten zien.”

Noordhoek erkent dat Nedvang de afgelopen jaren weinig cijfers inzichtelijk heeft kunnen maken. De 80 procent recycling komt volgens hem uit interne cijfers. “Ingezameld plastic dat recycled kan worden, wordt doorverkocht. In Nederland is dit 80 procent. Wij gaan er van uit dat het plastic na de verkoop gerecycled wordt. Het lijkt me heel onlogisch als bedrijven recyclebaar plastic opkopen om het vervolgens te verbranden.”

Van Gansewinkel is het met Van Duin eens, er moet meer duidelijkheid komen. In een verklaring op de website: “Specifieke cijfers over de Nederlandse situatie zijn nog steeds niet door het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar de Twee Kamer gestuurd. Bij dat onderzoek is het van belang om de hele keten te bekijken. Dus ook wat er met het materiaal gebeurt, na de directe Nedvang-verantwoordelijkheid.”

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft laten weten dat het nog enkele maanden duurt voordat de resultaten van het onderzoek beschikbaar zijn.

  • Reacties

  • Berandal | 09/11/10 om 18:29

    Het lijkt wederom dat deze activiteit gericht is op economische meerwaarde. Het milieu-leugentje wordt alleen gebruikt om de burgers te stimuleren mee te doen.
    Het geeft wederom het gevoel in een omgedraaide wereld te leven. De liefde voor geld is groot. Geld is inderdaad de wortel van het kwaad. Van God los….daar weet mammom wel raad mee.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen