Verdenking verduistering onjuist, zegt ex-directeur ChildRight 

Het goede doel ChildRight

Liet het bestuur van ChildRight directeur Raymond Chevalier ”˜miljoenen’ ontvreemden? “Er gaan hier niet eens miljoenen om.”

Gelezen/gezien: Telegraaf 13 april 2010, Netwerk

Het Openbaar ministerie van Amsterdam-Amstelland doet onderzoek doet naar vermeende fraude bij HREF=”http://www.childright.nl/” target=_blank”>Stichting ChildRight. D krant sprak over een verduisterd ”˜miljoenenbedrag’, wellicht opgebrand in het casino door voormalig directeur Raymond Chevalier. Hij zou een ”˜gokverslaving’ hebben.

Raymond Chevalier zegt desgevraagd: “Ik zou vanaf oktober 2004 een salaris van 5.000 euro per maand ontvangen. Dat heb ik niet gelijk opgenomen, vanwege de zwakke financií«le positie van de organisatie.”

Hij kreeg af en toe wel een voorschot, dat later verrekend zou worden met zijn tegoeden. “In feite heb ik dus nog een vrij groot bedrag aan salaris tegoed van ChildRight. Het huidige bestuur van CR en ik waren daar nog niet helemaal uit. Maar het is altijd gedaan in alle openheid en goede wil en we waren er in principe eigenlijk uit.”

Hij ontkent gokverslaafd te zijn, maar wel het casino te bezoeken. De goede-doelen-directeur had slechts een interesse: “Ik wilde leren pokeren. Ik vind dit een intrigerend spel. “Als ik verslaafd zou zijn, zou het denk ik ook wel opgemerkt zijn door het casino.”

Een medewerkster van Childright Fund – die anoniem wil blijven – zegt echter dat het ontvreemden van ‘miljoenen’ onmogelijk is: “Er gaat hier niet eens zoveel geld om. We zijn maar een klein fonds.”

Netwerk berichtte dat Chevalier ruzie heeft met het bestuur van het fonds vanwege onduidelijk uitgaven ter hoogte van 20.000 euro. Miljoenen?

ChildRight Fund zegt ook dat het politieonderzoek onbekend was. De publiciteit leidde tot een verklaring op de website. Er zou niets mis zijn.

ChildRight verwijst naar accountantsverklaringen. Daaruit blijkt dat er het gaat om ChildRight en het aanverwante Nobel Prizewinners Children’s Fund.

De verklaringen ontbreken heden over 2004 en 2005. Over 2006 staat louter een verklaring van accountant BDO dat de cijfers in orde zijn. Over 2007 biedt ChildRight ook balans: het balanstotaal verdubbelde ruim tot 400.000 euro door een grote toename van de vorderingen met bijna 200.000 euro.

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), de toezichthouder van de Goede Doelen, publiceerde op 23 augustus 2007 administratieve verdenkingen aan het adres van ChildRight. Er volgde a overleg met het bestuur (L. Mulders en R.P. Brochard) een openbare waarschuwing, het ontraden van geven aan ChildRight en in februari 2008 aangifte tegen bestuur en directie.

Volgens de directeur Adri Kemps van het CBF werd hij geholpen door een ‘klokkenluider’.

Het bestuur van ChildRight Fund vermeldt dat Raymond Chevalier eind 2006 de organisatie heeft verlaten om ‘ persoonlijke redenen en het feit dat het door hem gevoerde beleid niet paste binnen de doelstellingen van het ChildRight Fund’ .

Chevalier werkte voor de stichting vanaf de oprichting in 2004 tot en met november 2006, en is dus al 3,5 jaar weg. Chevalier zegt desgevraagd dat er inderdaad een dispuut is over 28.000 euro. “Dat is een bedrag aan voorschotten en onkostenvergoedingen dat ik heb opgenomen. Het totale bedrag dat ik tegoed heb aan salaris is 145.000 in die 2,5 jaar.”

Chevalier zegt dat hij weg is gegaan, omdat zijn huwelijk onder druk stond. Hij zegt niets over zijn beleid dat niet bij de stichting zou passen. Eind 2007 Chevalier naar eigen zeggen na geruchten zelf naar het CBF gestapt. “Het enige wat ik hoorde van de huidige directeur van het CBF was dat ze er alles aan wilde doen om ChildRight als organisatie op te heffen, omdat ze de heer Brochard als voorzitter niet geschikt vonden.”

We stellen vragen per e-mail aan voorzitter Brochard, die in het dagelijks leven in verzekeringen doet met Assurantie Kennis Beurs. De website maakt ook reclame voor Childright. Brochard ontwijkt de vragen: “Dit is een privéaccount. Zaken mbt ChildRight gaarne via hun kantoor. Gezien de uniform geplande aanpak gaan wij ,helaas voor u, niet meer in op individuele benadering en moet ik u verwijzen naar de website. ”

Chevalier gaat wel in op de inhoudelijke beschuldigingen: “Boze tongen beweren dat projecten niet bestonden, maar verschillende mensen hebben dit na kunnen trekken, de organisaties zelf hebben het bevestigd en ChildRight heeft met een aantal organisaties nog steeds een samenwerkingsverband. De politie kan dit natuurlijk vrij makkelijk natrekken.

Als bijvoorbeeld de Zwitserse organisatie Childsdream die de school in Laos voor ChildRight bouwde een bankrekening heeft in Zwitserland en vandaar uit fondsen stuurt naar hun projecten in Thailand en Laos, dan betekent t niet dat je mag concluderen dat het wel een persoonlijke rekening van de heer Chevalier zal zijn.”

In de uitzending van Netwerk van 2007 wordt gezegd dat ChildRight schulden heeft staan bij een ander bedrijf. Zo wordt het geld niet naar de kansloze kinderen gegaan, maar naar die lening. ChildRight zegt dat het geld vrijwel volledig naar kinderen gaat.

Ook staat er op de site dat het fonds gesteund wordt door de groten der aarde, vooraanstaande winnaars van de Nobelprijs: Nelson Mandela, Gorbatsjov, Bisschop Tutu en de Dalai Lama. Netwerk beweert na contact te hebben gehad met deze personen dat ze enige bemoeienis hebben ontkend. De namen staan nu nog steeds op de site.

Tenslotte is er nog geharrewar over Jacob Gelt Dekker die tot 2007 aan ChildRight verbonden als voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij zou 3,5 ton in ChildRight hebben gestoken. Ook zei hij tegen De Telegraaf Chevalier: “Hij is niet meer te traceren, niemand weet waar hij is.”

Dat laatste bleek onjuist. Chevalier beschuldigt op zijn beurt Gelt Dekker van forse leugens. Hem konden we niet bereiken voor wederhoor. Wordt (dus) vervolgd…

 • Reacties

 • Frits | 30/06/10 om 11:03

  PERSBERICHT
  30 juni 2010

  In de afgelopen maanden is het bestuur van ChildRight Fund geconfronteerd met een groot aantal
  persberichten en een televisie-uitzending met betrekking tot veronderstelde interne financií«le
  misstanden. In de geschreven pers zijn zelfs bedragen van miljoenen genoemd. De afgelopen periode
  heeft er een uitgebreid intern onderzoek plaatsgevonden dat zich vooral heeft gericht op de periode
  van oprichting (eind 2004) tot begin 2007. De eindconclusie van dit onderzoek maakt geen melding
  van financií«le misstanden in welke vorm dan ook. In de conclusie is nadrukkelijk vermeld dat
  miljoenen nimmer in de relatief kleine organisatie van ChildRight Fund zijn omgegaan wat betekent
  dat de negatieve uitlatingen waarschijnlijk door bepaalde personen worden geuit met als ultieme doel
  het ChildRight Fund te beschadigen.

  Omdat het bestuur van het ChildRight Fund optimale transparantie nastreeft heeft zij getracht te
  achterhalen op basis van welke feitelijkheden de negatieve berichtgeving is ontstaan. Helaas wordt er
  door betrokken partijen zoals de pers, het CBF en de politie geen aanvullende informatie verstrekt.
  Hierdoor blijkt het voor het bestuur van het ChildRight Fund onmogelijk om voldoende helderheid te
  verschaffen. Het ChildRight Fund ziet zich derhalve gedwongen andere stappen te ondernemen.

  Na ampel overleg heeft het bestuur besloten een verzoekschrift tot het houden van een voorlopig
  getuigenverhoor in te dienen. Omdat een dergelijk getuigenverhoor door een rechtbank wordt
  verzorgd, verzekert het bestuur van het ChildRight Fund zich van antwoorden op relevante vragen.
  Personen die de afgelopen periode negatieve uitlatingen hebben gedaan over het ChildRight Fund
  zullen tijdens een dergelijk voorlopig getuigenverhoor aan moeten geven waarop alle aantijgingen zijn
  gebaseerd. Informatie die het ChildRight Fund tot op heden moest ontberen.

  Hoewel het ChildRight Fund dagelijks actief is met het realiseren van haar doelstellingen heeft zij
  besloten toch diepgaand te onderzoeken waar deze ongefundeerde negatieve publiciteit vandaan
  komt en waar ze op gebaseerd is. Het ChildRight Fund is van mening dat de donateurs, de sponsors,
  haar vrijwilligers en de beide medewerksters recht hebben op de volledige waarheid en verschoont
  dienen te blijven van insinuaties en onwaarheden.

  Het is helder dat het ChildRight Fund via de geí«igende kanalen zoals haar website een ieder op de
  hoogte zal blijven houden van de ontwikkelingen. Op basis van de resultaten van het voorlopig
  getuigenverhoor zal het bestuur van het ChildRight Fund zich beraden op de verder te nemen
  stappen.

 • telegraaflezer | 08/07/16 om 09:47

  De Telegraaf en het Openbaar Ministerie vertellen een duidelijk en geloofwaardig verhaal.
  Ik geef niks meer aan goede doelen.

  Bron: Telegraaf 8 juli 2016
  Werkstraf geëist tegen ex-directeur goed doel

  AMSTERDAM – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden geëist tegen de voormalig directeur van de Stichting Childright Fund (CFR). De 61-jarige man wordt ervan verdacht bijna 115.000 euro van de stichting te hebben verduisterd. Dat geld was bedoeld voor arme kinderen in de derde wereld.

  Uit politieonderzoek blijkt dat in de tijd dat de man bij het goede doel werkte, slechts 17 procent van de donaties ook daadwerkelijk naar buitenlandse projecten ging. De man werkte tussen 2004 en 2006 bij de Stichting Childright Fund.

 • A.Mols | 03/06/18 om 22:43

  Chevalier was mijn opvolger als ontwikkelingswerker in Kameroen.Voor ons vertrek woonde hij ook enkele malen bij ons in huis.
  Ik kan u zeer opzienbarende zken vertellen over de Chevalier,de zevendedags adventist met boter op het hoofd.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen