Wat betekent het keurmerk voor bloemen echt? 

De Fair Trade bloemen mythe

Hoe onderscheiden bloemenkeurmerken de ene bloem, en de ene bloementeler, van de andere?

Gelezen/gezien: Keuringsdienst van Waarde, 11 februari 2010, persbericht NVAF

Fair Trade bloemen worden niet per definitie onder betere sociale en ecologische omstandigheden geteeld dan de bloemen die niet onder het Fair Trade label worden verkocht. Een bezoek door de ”˜Keuringsdienst’ aan twee bedrijven in Kenia, waarvan één niet en een wel verbonden aan het Fair Trade keurmerk maakte dit duidelijk.

Het niet-Fair Trade bedrijf, Lobelia Farm, voldeed voor ongeveer 80 procent aan de vereisten, maar kwam (dus) niet in aanmerking voor een keurmerk. De kwekerij liet zich open beoordelen. De producent onder het keurmerk hield de hekken gesloten voor de tv-ploeg.

De ”˜Keuringsdienst concludeert dat Fair Trade keurmerk en bij bloemen meer als een marketingstrategie wordt ingezet dan dat het een structurele verandering in de bloementeelt nastreeft. ”˜Het is anders dan bij Fair Trade producten zoals koffie en cacao.

“Hier krijgen de boeren daadwerkelijk een meerprijs voor hun product terwijl in de bloemenindustrie het geld naar grote bedrijven/kwekerijen gaat die vaak zowel Fair als niet-Fair bloemen aan de veilingen verkopen. Wat is dan het verschil?” vraagt Ellen Vloet van DahlTV (Keuringsdienst van Waarde).

Wassen neus

Er bestaan verschillende Fair Trade keurmerken voor bloemen en planten. Flair Flower and Plants (FFP) in eind 2005 ingevoerd als een internationaal consumentenlabel voor bloemen en planten die op een duurzame wijze zijn geteeld. Producent mogen het FFP-label voeren als ze voldoen aan internationale sociale eisen en Nederlandse milieunormen.

De stichting Nieuwe Vrije Agrarische Federatie (NVAF) heeft felle kritiek op de werkwijze van de FFP. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Fair Trade keurmerk van Max Havelaar, waar producenten wel een subsidie ontvangen, is dit bij de FFP volgens voorzitter Clemens Fischer van de NVAF niet het geval.

“De FFP kent geen premium systeem en geen subsidies voor kwekers. In principe worden FFP-producten voor marktconforme prijzen in de markt gezet. FFP-kwekers hebben een grotere markttoegang en in de praktijk blijkt dat ze zo gemiddeld een betere prijs voor hun product krijgen. Hierdoor worden de kosten voor certificering ruim terugverdiend”.

De FFP ontvangt subsidies van het Productschap Tuinbouw (PT), maar controleert deze het keurmerk? “Het is aan het keurmerk zelf om aan transparantie te maken. We steken er geld in om een breed verzoek uit de bloemensector te steunen”, aldus Geert Pinxsterhuis van het PT.

Het PT heeft over een periode van zes jaar tijd 1,1 miljoen euro aan collectief geld in het keurmerk gestopt. Volgens het PT gebeurt dit democratisch, conform het bestuurlijk proces.

De NVAF, een vaste criticaster van het PT, plaatst vraagtekens bij die subsidií«ring. De PT herverdeelt 80 miljoen euro per jaar van 37.000 verplicht aangesloten tuinders is voor allerlei collectieve zaken zoals de 160 tuinders verbonden aan het keurmerk. “Alle bedrijven betalen nu verplicht mee aan het keurmerk. Het is prima als bedrijven zich willen onderscheiden, maar niet met het geld van iedereen”.

“De FFP is werkzaam in veel Westerse landen, waar zoals in Nederland, al een goede CAO en strenge milieu-eisen gelden. Daardoor wekt de FFP, vaak onterecht, de suggestie dat bedrijven zonder keurmerk zich niet aan de sociale- en milieu-eisen houden”, aldus Tonnies.

  • Reacties

  • Cora Bot | 25/03/10 om 16:29

    Als slechts +/- 15 personen uit een sectorcommissie beslissen t.o.v. 37.000 heffingbetalers kan dat niet breed genoemd worden. Als het geld al toegekend is, worden pas de heffingbetalers ingelicht.

  • Dorothe Geven | 16/01/15 om 14:56

    Ik wil goed handelen voor het milieu,maar ik mis in dit artikel wat je als consument(een leek) het beste kunt doen om te voldoen aan strenge milieu-eisen als je bloemen wilt kopen. Graag reactie, bedankt vast!

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen