Zogenaamd om te genezen 

Antibiotica voor dieren

Nu afgeraden middelen waren al lang verboden.

Gelezen: NRC

Mededeling van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD):

“Op aandringen van de Vakgroep Gezondheidszorg Pluimvee van de KNMvD en veterinair deskundigen stoppen dierenartsen met het voorschrijven van cefalosporinen, een groep van antibiotica, bij pluimvee. Aanleiding is de toenemende bezorgdheid over het voorkomen van Extended Spectrum Beta-lactamase (ESBL) dragende bacterií«n bij vleeskuikens”¦.

Het voorkomen van ESBL’s bij dieren vormt een risico voor de volksgezondheid. Cefalosporinen worden bij mensen met ernstige bacterií«le infecties gebruikt. Vaak wordt dit antibioticum bij mensen ingezet als laatste middel tegen multiresistente bacterií«n. Terughoudend gebruik bij dieren is daarom vereist.”

Maar het middel was al vijftien jaar verboden: als gevolg van veelvuldig gebruik van cefalosporine zijn bacterií«n op steeds grotere schaal resistent geworden tegen deze voor mensen belangrijke antibiotica.

Dat het al lang verboden was voor toepassing op pluimvee zegt Dik Mevius. Deze hoogleraar aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht is ook verbonden aan Centraal Instituut voor DierziekteControle (CIDC-Lelystad).

In 2008 al waarschuwde hij in zijn oratie al voor een onrustbarende toename van de resistentie: “In de darmflora van varkens, kippen of kalveren komt het voor dat meer dan 50% van de aanwezige bacteriestammen resistent is tegen een antibioticum. Soms is meer dan 50% multiresistent: de bacteriestammen zijn dan resistent tegen meerdere antibiotica.”

De oorzaak? Hebzucht in de intensieve veehouderij en de farmaceutische industrie: “Resistentie bij dieren is een gevoelig onderwerp omdat naast dier- en volksgezondheidsrisico’s ook grote economische belangen een rol spelen.

De farmaceutische industrie geeft kortingen aan dierenartsen die meer antibiotica afnemen. Het is voor de veehouder goedkoper dat de dierenarts antibiotica voorschrijft, dan dat de dierenarts het bedrijf intensief begeleidt in het oplossen van de gezondheidsproblemen op het bedrijf. Preventief antibiotica toedienen, is bovendien goedkoper dan het treffen van andere maatregelen om problemen te voorkomen.”

En de rol van de dierenartsen: “Minister van Landbouw Gerda Verburg wil in de strijd tegen het grootverbruik van antibiotica in de veehouderij, dierenartsen verbieden zélf medicijnen te verkopen. Doordat artsen hun eigen apotheek drijven zouden ze er baat bij hebben veel geneesmiddelen voor te schrijven die ze dan zelf kunnen verkopen.”

 • Reacties

 • wally groesbeek | 05/12/10 om 16:22

  Dit wordt niet alleen door dierenartsen gedaan maar ook door huisartsen, na jaren met wondroos getopt te hebben werd er door mijn huisarts ook maar op aan gedrongen om preventief maandelijks antibiotica te spuiten ,dit heb ik geweigerd ,een dermatallog heeft met simpelen middelen als een steunkous en ontsmettings middel mij van het probleem af geholpen waar ik hem nog steeds dankbaar voor ben.

 • antibioticasyndicaat | 11/08/11 om 22:10

  Beetje mosterd na de maaltijd natuurlijk.

  Ook een beetje idioot, om kippen het laatste antibioticum te blijven geven dat een doodziek mens nog te redden van een infectie of bloedvergiftiging met een door diezelfde vee-industrie multiresistent gemaakte bacterie als MRSA, ESBL.
  Snap je al met je simpele boerenverstand.

  Maar ja, geld he…
  Die 550 TON antibiotica elk jaar in de “intensieve veehouderij” levert een half miljardje omzet aan een AUV, MERCK, en nog wat van die gewetenloze drugsdealers.
  Met loopjongens en lobby tot in de 2e Kamer en de regering.

  Maar landbouw is tegenwoordig ook geen boerenbedrijf meer, maar giga agrobusiness: industrie.
  Misschien nog wel gevaarlijker dan chemische industrie.
  Daar klapt een keertje een Chemiepack, maar dan heb je het zo’n beetje gehad na het reinigen van het bluswater.

  Dank zij het antibioticasyndicaat, de CDA-landbouwcongsie en het Utrechtse veeartsenij old boys netwerk hebben we inmiddels een iets groter probleempje: Zo ongeveer elk jaar een nieuwe plaag waar geen antibioticum meer tegen opgewassen is.

  Door selectiedruk onder continue antibiotica totaal resistent gemuteerde bacteriën als ESBL en MRSA in die biologische tijdbommen die Bleker “megastallen” noemt.

  In de VS sterven al meer mensen aan MRSA dan aan HIV/Aids.
  Daar is Smits Maasstadziekenhuis peanuts bij.

  Daardoor zijn we inmiddels medisch teruggebombardeerd tot het stenen tijdperk van vóór Flemings penicilline in het begin van de vorige eeuw.

  Daar helpt geen antibioticareduceerclubje onder Merck-commissaris Werner meer iets aan, ben ik bang.
  En ook geen “brede maatschappelijke megastaldiscussie” onder beroepsmanipulator Alders.

 • Mora | 15/05/12 om 13:53

  Het ergste is nog dat de gezonde dieren het krijgen, zogenaamd preventief, is groeibevorderend. Ik geloof dat slechts 5 dierenartsen in dienst van de bovengenoemde firma’s goed zijn voor 80% van het veterinair antibioticagebruik, pak die dan aan zou je mogen veronderstellen.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen