We willen het graag precies weten 

Loog Bos en/of Verhagen of geen van beiden?

Maxime VerhagenThomas Cool vindt dat de Eerste Kamer het moet uitzoeken

Maxime Verhagen was al klant op Leugens.nl, Wouter Bos maakte zijn entree met de Navo-brief over Uruzgan.

Bos blijft erbij die brief niet gezien te hebben. Maar hij verklaarde wel dat Verhagen collega-ministers erover had ingelicht. Daar zit nog licht tussen: als Bos niet loog noch Verhagen dan heeft Verhagen de brief wellicht doorgegeven, maar die kwam om welke reden dan ook niet onder ogen van Bos. Koenders gaf de brief niet door, fax haperde, brief woei weg, was bij Bos thuis verwisseld met een brief van de creche etc.

We willen graag weten hoe het zit. Dat geldt ook voor Thomas Cool aka Thomas Colignatus, die ondermeer de vlag hijst van het Sociaal-Liberaal Forum. Op 23 februari 2010 schreef hij op de pagina Forum een pleidooi voor onderzoek naar leugens:

“Oud-vicepremier Wouter Bos en demissionair minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen worden woordbreuk en onwaarheden verweten ten aanzien van de NAVO-brief. Beide politici zouden minister-president kunnen worden en een kabinet kunnen leiden. De verwijten vormen een splijtzwam voor de Nederlandse samenleving.

In de komende verkiezingsmaanden moeten gewone burgers bepalen of zij de uitleg van Bos of van Verhagen geloven. Dit is een taak die niet aan burgers gevraagd kan worden wanneer hen inzicht in de elementaire feiten wordt onthouden. Slechts waarheidsvinding door een betrouwbare bron kan de democratie van deze giftige twistappel verlossen.

De Tweede Kamer heeft in het debat van donderdag 18 februari getoond amper in staat te zijn de juiste vragen te stellen. Partijen verbonden hun eigen waarnemingen aan onmiddellijke politieke conclusies. Waarheid en transparantie waren het slachtoffer. Onduidelijkheid over de NAVO-brief bleef bestaan en ook de minister-president hoefde niet uit te leggen wat hij had gedaan om die onduidelijkheid weg te nemen.

De Eerste Kamer is bevoegd een enquíªte te houden en daarbij getuigen onder ede te verhoren. Ik verzoek de Eerste Kamer dat te doen:

  • Heeft NAVO-secretaris-generaal van de NAVO Rasmussen zelf besloten Nederland een ”˜request’ te sturen, of heeft hij dit gezien als een verzoek van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken?
  • Heeft minister Verhagen in zijn contact met Rasmussen al dan niet bewust ertoe bijgedragen of erop aangestuurd dat er een ”˜fait accompli’ tot stand kwam waarbij de NAVO een direct verzoek aan Nederland richtte?
  • Of heeft minister Bos gelijk dat hij en zijn smaldeel van niets wisten, zodanig dat Verhagen hier buiten zijn bevoegdheid trad?
  • Wat hebben minister Verhagen en minister Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking besproken?

  • Wat heeft premier Balkenende zelf aan waarheidsvinding gedaan om de onduidelijkheden over het ontstaan van de brief op te lossen? Heeft hij contact gehad met Rasmussen om de gang van zaken na te gaan?
  • Waarheidsvinding brengt duidelijkheid. Wanneer het zo zou zijn dat Bos en Verhagen elk gelijk blijken te hebben in hun vooralsnog tamelijk tegenstrijdige getuigenissen, dan zou sprake zijn van een bijzonder noodlot, maar blijft Nederland een heilloze splijtzwam bespaard.

Wanneer het zo zou zijn dat een van beiden zich heeft laten meeslepen, dan kunnen burgers zich daarover beraden. Wanneer het zo zou zijn dat beiden steken hebben laten vallen, dan zou het fijn zijn ook dat te weten.

Het zou een opluchting zijn wanneer niemand verplicht is tot blinde loyaliteit en wanneer de ene burger tegen de andere burger kan zeggen: ”˜Ik heb me in hem vergist.’“

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen