Volkskrant, RTL Nieuws en Elsevier: 

Drie onderzoeken naar lokale lasten

Met drie verschillende conclusies

Volkskrant, RTL Nieuws en Elsevier gebruikten cijfers van hetzelfde intituut Coelo, maar in de conclusies van hun onderzoeken zaten belangrijke verschillen.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht gingen de Volkskrant, RTL Nieuws en Elsevier te rade bij het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo van de Rijksuniversiteit Groningen.

Hun vraag: welke politieke partijen zorgen voor de hoogste gemeentelijke woonlasten? Hun antwoorden:

Volkskrant: de lasten liepen het minst op in gemeenten met de VVD in het bestuur; GroenLinks en D66 lieten de lasten het snelst stijgen.

Elsevier: geen zichtbaar verband tussen gemeenten met en zonder VVD in het bestuur; gemiddeld de laagste lokale lasten in gemeenten met de PvdA in het bestuur;

RTL Nieuws:
* In de 50 gemeenten waar de lasten het hoogst waren, was in 64 procent van de gevallen de PvdA de grootste partij.
* In de 50 goedkoopste gemeenten was de PvdA slechts in 16 procent van de gevallen de grootste partij.

Hoe zijn deze verschillen te verklaren?

Onderzoek van de Volkskrant:

Onderzoeksmedewerker Sybren Kooistra keek voor de Volkskrant naar de kosten voor rioolrechten, de reinigingsheffing en de onroerende zaak belasting (ozb) in 435 Nederlandse gemeenten van 2006 tot en met 2009. Hij schreef een partij invloed toe op het financií«le beleid als de betreffende partij deelnam aan het college van B en W. Hij hield geen rekening met het aantal zetels dat een partij bezat.

Onderzoek van Elsevier:

Elsevier kwam met een speciale aflevering van haar jaarlijkse onderzoek ”˜De beste gemeenten’. De onderzoekers keken naar de dienstverlening, het sociaal klimaat, de economische positie, de veiligheid, de woonlasten en het verschil in gemeentelijke woonlasten tussen 2006 en 2009. Anders dan in het Volkskrantonderzoek, schreef Elsevier alleen de partij die het grootste was bij de verkiezingen van 2006 én na de formatie in het college kwam, invloed toe.

Onderzoek van RTL Nieuws:

RTL Nieuws nam alleen de onroerendezaakbelasting (ozb), 78 procent van de lokale lasten volgens Elsevier. Dit resulteerde in een ranglijst van de gemeenten met de hoogste ozb-tarieven en de bijbehorende partijen met de meeste zetels in de gemeenteraad.

Tegengeluiden

GroenLinks en D66 reageerden ontstemd op het onderzoek van de Volkskrant. GroenLinks noemde de berichtgeving ”˜tendentieus’ en D66 ”˜verre van foutloos’.

Volgens GroenLinks zijn de gemeentelijke lasten in gemeenten waarin GroenLinks onderdeel van het stadsbestuur uitmaakt, gemiddeld lager dan gemeenten die worden bestuurd door een rechts college.

D66 stelt dat er geen aandacht wordt besteed aan de ”˜zeer nadrukkelijke aanwezigheid’ van PvdA, CDA en VVD in de colleges die de lasten ”˜zeer sterk’ hebben laten stijgen. Kleine verschillen worden volgens de partij opgeblazen in de verslaggeving. Bovendien neemt D66 naar eigen zeggen in ruim 15 procent van de gemeenten die de Volkskrant meeneemt als D66-gemeente, niet deel aan het college.

Leiden in lasten

Ook in Leiden was men niet blij. Elsevier presenteerde in een overzicht van de tien gemeenten met de hoogste woonlastenstijging tussen 2006 en 2009 (”˜duurste gemeenten’) Leiden bovenaan met een stijging van 14,8 procent. Elsevier verklaart dit met de (her)introductie van nieuwe heffingen.

Van den Berg, lijsttrekker van de PvdA in Leiden, stelt dat 2006 inderdaad een uitzondering was, omdat dat jaar de ozb gebruikers werd afgeschaft.

Ook in de Volkskrant was te lezen dat de burgers in Leiden de lasten het snelst zagen oplopen. Volgens Van den Berg geeft het onderzoek een vertekend beeld: “Als het onderzoek het jaar 2005 als uitgangspunt had genomen, dan zouden de lasten met 13 procent gedaald zijn.”

Stemadviezen

Elsevier raadt lezers aan om vooral op het geld te letten bij de partijcampagnes, met een kanttekening: zuinigheid treft wellicht de lokale clubs en voorzieningen als zwembaden.

Wie de lokale lasten als uitgangspunt wil nemen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010, kan tot een heel ander ”˜stemadvies’ komen naar gelang hij/zij de Volkskrant, Elsevier of RTL Nieuws volgt.

Welke kiezer kijkt er naar de methoden?

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen