Foutieve conclusie en geen wederhoor 

Volkskrant en Fontys Journalistiek

Ombudsman: “Het zou goed zijn als de redactie de eigen regels nog eens nakijkt en gaat naleven.”

Gelezen Ombudsman Volkskrant

De Volkskrant presenteerde een ‘Ranglijst hbo-opleidingen’ op 2 december 2009 uit de Keuzegids Hoger Onderwijs HBO:

Best scorend (schaal van 0-100):
1. Katholieke Pabo Zwolle (100)
2. Heerlen Zuyd, fysiotherapie (98)
3. Driebergen IVA, management autobranche (96)
Slechtst scorend:
1. InHolland, diverse studierichtingen zoals mondzorg, small business, management, economie & recht (mer) (36-38)
2. Hogeschool Utrecht, rechten (38)
3. Arnhem HAN, communicatie en Tilburg Fontys, journalistiek (beide 42)
zie verder: keuzegids.org

De Ombudsman: “Voor dat artikel was gesproken met de samensteller van de gids, die tevens inzage had gehad in de tekst. Wat hij niet ter inzage had gehad, was het ranglijstje van slechte opleidingen dat de redactie had gemaakt.

Een dag later bleek dat dit lijstje niet klopte. De keuzegids had een fout gemaakt bij de beoordeling van Fontys: de waardering uit het beroepsveld was verwisseld met die van een andere journalistenopleiding. In plaats van een hoge waardering uit het beroepsveld, kreeg de Tilburgse opleiding zo, ten onrechte, een lage score.

Tweede fout was dat de redactie te ver gaande conclusies uit de beroepengids heeft getrokken, conclusies die volgens de keuzegids feitelijk onjuist zijn. Fontys Journalistiek had niet als een van de allerzwakst beoordeelde opleidingen genoemd mogen worden.

Wat in de krant ontbrak, was een reactie van de genoemde zwakke onderwijsinstellingen, zoals Fontys. Volgens het Stijlboek van de redactie had dat wel gemoeten.

”˜Wederhoor is zonder meer geboden in geval van beschuldigingen of negatieve kwalificaties over personen, instellingen of bedrijven, zelfs als tevoren duidelijk is dat een antwoord alleen een ontkenning zal inhouden.’ Die regel is niet nageleefd.”

De betrokken verslaggeefster Ianthe Sahadat zei dat zij het druk had die dag. De Ombudsman is onverbiddelijk: “Ik begrijp dat dit een tijdrovende klus was, maar dat mag geen reden zijn geen wederhoor te plegen. Snelheid van nieuws, mag nooit ten koste gaan van zorgvuldigheid.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen