Hoge Raad velt eindoordeel over: 

Nina Brink, World Online, ABN Amro, Goldman Sachs

Bedrijf, cheffin en banken voorgoed als bedriegers weggezet.

Gelezen: uitspraak Hoge Raad

De Vereniging van Effectenbezitters won de zaak, net als bij het Gerechtshof. De uitspraak van de Hoge Rad bevat nog twee extra zware oordelen: over de openingkoers op 17 maart 2000 is gelogen door ABN Amro, en de verkoopprijs van de aandelenverkoop door Nina Brink is onterecht niet vermeld in het prospectus van de beursgang van World Online

Uit het persbericht van de Hoge Raad:

Met de uitspraak van de Hoge Raad staat nu vast dat World Online, ABN AMRO en Goldman Sachs op de volgende punten onrechtmatig hebben gehandeld:

1. doordat in het prospectus misleidende informatie was opgenomen omtrent de loopbaan van de bestuursvoorzitter en de verwerving van Telitel als dochtermaatschappij;

2. doordat in het prospectus ten onrechte niet was vermeld dat de verkoop (bijna drie maanden voor de beursgang) door de bestuursvoorzitter van de aandelen in World Online die zij bezat via haar vennootschap Kalexer, had plaatsgevonden voor een koopprijs van $ 6,04 per aandeel;

3. doordat de bestuursvoorzitter door haar uitlatingen in de pers vlak voor de beursgang een
onjuiste indruk bij het publiek heeft gewekt over haar aandelenbezit in World Online.

Voorts hebben World Online, ABN AMRO en Goldman Sachs nagelaten dit onjuiste beeld te corrigeren;

4. doordat World Online in de periode vlak voor en na de beursgang een tiental persberichten over allianties met belangrijke bedrijven heeft uitgebracht, terwijl van deze aangekondigde allianties er vrijwel geen was die enige werkelijke substantie had;

5. ABN Amro en Goldman Sachs zijn daarbij tekortgeschoten in hun verplichting als lead managers om World Online zodanig te begeleiden en te instrueren dat deze niet een te rooskleurig beeld van haar onderneming schept.

6. ABN Amro heeft onrechtmatig heeft gehandeld doordat zij op 17 maart 2000 een misleidende, ruim boven de vastgestelde uitgifteprijs liggende, openingskoers van € 50,20 heeft bewerkstelligd.

 • Reacties

 • Marcel Enkelaar | 29/11/09 om 18:43

  Jurist Niels Lemmers van de Vereniging van Effectenbezitters zegt in de regionale pers (GPD) van zaterdag dat de VEB niet akkoord zal gaan met een paar miljoen euro schadevergoeding. Hij raamt de schade voor beleggers op 2,3 miljard euro.

  Mocht het voorstel van banken en World Online niet bevallen, dan wordt volgens Lemmers een nieuwe gang naar de rechter gemaakt. WOL, ABN Amro en Goldman Sachs zijn hoofdelijk aansprakeliujk verklaard.

 • P.J.T. Derks | 02/12/09 om 02:12

  Nina Vleeschdrager, Nina Drageur, Nina Brink, Nina Storms. Wat hebben die namen met elkaar te maken? Antwoord: het is allemaal dezelfde persoon. Haar huidige naam is dus Nina Storms. Hoe zij ook in de toekomst mag heten: zij is de échte winnaar van de soap World Online. Reden: zij heeft alle aansprakelijkheid weten af te wimpelen op andere instanties. Hoe rechtvaardig zullen de gedupeerden dit vinden?

 • P. Vertelman | 02/12/09 om 16:52

  ‘In 1999, the average Goldman IPO leapt 281 percent above its offering price, compared to the Wall Street average of 181 percent’. Geciteerd uit The Great American Bubble Machine van Taibbi.
  Eén van de manieren hoe Goldman Sachs aan haar omzet komt.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen