De Ombudsman wil de onderste steen boven 

Edwin de Roy van Zuydewijn en Jan Peter Balkenende

Berusten enkele boude beweringen uit onze interviews op waarheid? En mogen we de in beslag genomen tapes alstublieft terug?

Onze redacteur Ton Biesemaat heeft een serie artikelen over Edwin de Roy van Zuydewijn gepubliceerd op Leugens.nl, in het midden latend wat er waar van zou kunnen zijn.

Nu blijkt dat de meest vergaande beschuldiging, gepubliceerd in deel 9 van de Roy-tapes steeds waarschijnlijker op waarheid berust: De Roy is tegengewerkt door het Koningshuis in zijn loopbaan en daarbij heeft Felix Rhodius (foto) namens het Koningshuis meegedaan.

Immers, de Ombudsman heeft een sterk vermoeden dat De Roy inderdaad is tegengewerkt.

En er is dit jaar een hoofdstuk aan toegevoegd: premier Jan Peter Balkenende heeft zich intensief met de zaak bezig gehouden, en poogde de Ombudsman van verder onderzoek te weerhouden.

Ombudsman Alex Brenninkmeijer gaat Rhodius onder ede verhoren. De uitkomst daarvan wachten we in alle rust af. Een variatie: de leugen komt te paard, de waarheid volgt kruipend.

Resteert een voor ons niet onbelangrijke vraag: wil de recherche alstublieft de tapes netjes teruggeven aan Ton Biesemaat? Al jaren heeft de recherche in Amsterdam zich wederrechtelijk de tapes toegeí«igend.

 • Reacties

 • Henk | 29/11/09 om 16:21

  Biesemaat zijn tapes nog niet terug ? Niets aan de hand een recherchebureau dat bezig was VOOR Edwin te onderzoeken of hij geschaduwd werd, kreeg ook een inval van de politie en…. resultaat idem, zaken meegenomen, niet terugegeven, ondanks verschillende verzoeken daarvoor van de advocaat van het bureau. Inmiddels al weer 6 maanden geleden. Wat is het verschil met de STASI ?

 • Marcel Enkelaar | 02/12/09 om 00:57

  Hoofdredacteur Robbert Ammerlaan van Hollands Diep heeft ten behoeve van een biografie over prins Bernhard in een kleine 25 jaar onder meer 152 gesprekken met ZKH gevoerd die op tape zijn vastgelegd. PB zag uiteindelijk af van de biografie, de overstelpende hoeveelheid materiaal, waaronder honderden brieven en documenten uit het prinselijk archief en geluidsbanden die door ZKH waren ingesproken, werd overgedragen aan het Koninklijk Huisarchief.

  Hetzelfde gold voor de weerslag van interviews die Ammerlaan voerde met familieleden van Bernhard en Juliana, vertrouwelingen, politici, vrienden en bekenden. De berg aan informatie is voor niemand toegankelijk. Ook niet voor historicus Cees Fasseur, die ten behoeve van zijn boek over Juliana & Bernhard overigens meer archiefmateriaal niet kon raadplegen. Fasseur kreeg als enige toegang tot het Koninklijk Huisarchief, tot grote ergernis van historici en onderzoeksjournalisten die overgeleverd zijn aan Fasseurs persoonlijke selectie.

  Helaas heeft Robbert Ammerlaan een contract moeten ondertekenen, waardoor hij geen gebruik mag maken van het materiaal dat hij verzamelde ten behoeve van Bernhards (gesneuvelde) biografie.

  Twee weken na de dood van ZKH publiceerde de Volkskrant de weerslag van 9 lange gesprekken die hoofdredacteur Pieter Broertjes en Jan Tromp met de prins hadden gevoerd, buiten medeweten om van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), de premier en de koningin. Bernhard ging volledig akkoord met de eindversie, al staat er aantoonbare onjuistheden in het artikel, dat ook in boekvorm is verschenen. Welke selectie is toegepast met betrekking tot het vraaggesprek is volstrekt onduidelijk: Broertjes wil niets weten van openbaarmaking van het volledige materiaal.

 • Mengele | 15/12/09 om 14:40

  Voor wat betreft Prins Bernhard.

  Type eens in op Google:

  ‘Kim Lievens’

  Ga dan eens heel lang denken en zoeken.
  Maar het is echt iets voor kanjerjournalisten.

 • pegasus | 20/02/10 om 15:55

  Zo was er geen reactie op:
  Open brief aan Prof. Dr. J.P. Balkenende.

  Aan Zijne Excellentie de Eerste Minister
  Prof. Dr. J.P. Balkenende
  Ministerie van Algemene Zaken
  Postbus 20001
  2500 EA Den Haag.

  17 februari 2010.

  Excellentie,
  Beroepende op de Wet Openbaarheid van Bestuur en u aanspreken op de Algemene Wet Bestuursrecht,stel ik u de volgende vragen:

  1. Stamt het DNA van de Nederlandse Koninklijke familie af van de in Art.24 van vigerende Grondwet genoemde Willem I.(Willem van Oranje)?

  2. Heeft de huidige Koninklijke familie op grond van dit vereiste artikel,onder subsidiaire verwijzing naar Art.25 van de Grondwet, rechtmatig de troon en bijbehorende status verkregen?

  3. Vindt u het een Staatsrechtelijke Fraude of onbehoorlijk bestuur indien voor erfelijke troonopvolging geen DNA onderzoek plaats vindt?

  4. Uw inhoudelijke toelichting.

  Deze vragen zijn gebaseerd op de in onderstaande weblog geformuleerde titel DNA Koninging-Bloedverwanten zoals middels elektronisch verkeer gangbaar is.

  In afwachting van uw antwoord ,
  Hoogachtend,
  T. Couzy

  Op onderstaande weblog uit ik daarover mijn door velen gedeelde verontrusting. Deze brief wordt eveneens naar de kamer fracties en media gestuurd en op enkele websites geplaatst.

  http://jacobusderoma.blogspot.com/2010/02/hoe-staat-het-met-het-dna-van-de.html

 • joseph demeyer | 23/10/11 om 03:14

  Mijn leraar Geschiedenis, dhr. Schroeder, aan het Amsterdams Montessori Lyceum (jaren 60) was eerder prive leraar van de prinsesjes Beatrix en Irene (jaren 50). Hij vertelde ons dat hij zodanig toegang had tot het Koninklijk Huis Archief, en dat hij daarin ontdekte dat hun overgrootvader in een dronken woede aanval (zijn moeders russische DNA?) zijn eigen vader met een pook de hersens had ingeslagen…De volgende dag werd Willem II in een koetsje met open raam rond gereden, en een paar dagen later dood verklaard wegens acute longontsteking. Schroeder:”Jongens en meisjes, laat niet na iedereen hierover intelichten”…Vandaar!
  Trouwens, mijn eigen overgrootvader moest vaak in Terneuzen een koetsje organizeren voor twee anonieme heren die per -engels-jacht waren aangekomen; vervolgens in Brussel twee andere heren oppikten om dan gezamenlijk in Parijs het toepasselijk genoemde huis “Nations Unis” te bezoeken; koning Gorilla’s broer donderde daar dronken de trap af, en ook zijn troon kans….Plus ca change…etc etc.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen