Rechter kapittelt minister Verburg

Zucht naar publiciteit van minister ging ten koste van de juiste informatie. Tros Radar gaat helemaal vrijuit.

Gelezen: Vonnis rechtbank Amsterdam, Friesch Dagblad

Zie ook:
Slachthuis slaat terug
Verburg fout, maar geen straf;

Minister van Landbouw Gerda Verburg uitte zich foutief over slachterij Friesland Vlees, zo is eerder vastgesteld en afgelopen week wederom door de rechter. Transportbedrijf Friesland Beef was het object en niet het slachtbedrijf.

“Dat de Minister haar mededeling niet heeft genuanceerd door duidelijk te maken dat de controle weliswaar bij de slachterij van Friesland Vlees zou plaatsvinden, maar dat de slachterij van Friesland Vlees zelf niet het onderwerp van onderzoek was, acht de rechtbank onzorgvuldig en in zoverre onrechtmatig.

Nuancering mocht van de Minister worden verwacht, nu aan haar uitlatingen, juist vanwege het gezag en de invloed die een minister nu eenmaal heeft, groot gewicht pleegt te worden toegekend.”

Ook laakt de rechter de aankondiging van een zware controlemaaatregel in een tv-uitzending. Daarmee scoort ze wel lekker, maar het effect van de controle zal daardoor ‘illusoir’ worden.

Maar ze krijgt geen straf en hoeft ook niet te rectificeren. De ondergang van de slachterij is niet haar aan te rekenen volgens de rechtbank Amsterdam

De uitzending van Tros Radar was daarentegen wel rechtmatig en zorgvuldig volgens de rechter: Radar maakte helder onderscheid tussen de slachterij en het transportbedrijf, heeft afdoende wederhoor toegepast.

Dat de slachterij ook in beeld kwam was logisch: “Het feit dat Friesland Beef de grootste opdrachtgever was van Friesland Vlees, de aanwezigheid van het grote naambord van Friesland Beef bij de ingang van de slachterij van Friesland Vlees en de aanwezigheid van een kantoortje van Friesland Beef op het terrein van de slachterij, leiden er onvermijdelijk toe dat er iets van hetgeen in de uitzending van Radar over Friesland Beef naar voren wordt gebracht op Friesland Vlees afstraalt.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen