De waarheid en niets dan de waarheid 

Liegende officieren worden rechter

Advocaten binden kat de bel aan.

Vrij Nederland, NRC Handelsblad, ANP

Officieren van justitie die de rechtsstaat met voeten treden worden zelden bestraft en krijgen menigmaal promotie tot rechter.

Vrij Nederland: “Officieren van justitie Michiel Zwinkels en Ger Oldekamp luisterden in het onderzoek naar de Hells Angels gesprekken af tussen advocaten en clií«nten en vernietigden deze niet. Ze hielden hun fout stil voor de rechter. Het Amsterdams hof verklaarde in 2007 het OM niet-ontvankelijk en de verdachte Hells Angels kwamen vrij. Oldekamp is inmiddels advocaat-generaal bij het Amsterdamse parket.

Officier van justitie Lex Mooy misleidde in 2002 de rechtbank. Hij zorgde ervoor dat een politie-infiltrant niet ter zitting verscheen en zweeg vervolgens over z’n eigen rol. De rechtbank verklaarde het OM niet-ontvankelijk. Mooy is nu raadsheer in Den Bosch.”

Voormalig fraudeofficier van justitie Henk de Graaff werd vicepresident van de Haagse rechtbank nadat hij in de Operatie Clickfonds volgens de rechter ‘schadelijk voor de strafrechtspleging in het algemeen’ had gehandeld. Officieren Bernadette Edelhauser en Marií«tte Renckens van de Schiedamse Parkmoord maakten promotie evenals Rolf de Groot en Annemieke Zwaneveld van de Iglo-drugszaak en Lex Mooy in een valsgeldzaak.

Wat vindt Harm Brouwer (foto), de baas van het Openbaar Ministerie. De advocaten die zich verzetten tegen dit handelen, zoals Jan Boone , bekritiseert hij. Net als Brouwer eerder journalisten kapittelde.

 • Reacties

 • Lolke | 29/08/09 om 11:30

  Wat vind u van dit stel heren rechters adv notarissen en deurwaarders, niemand haald mijn beloning van 100.000 euro.
  Zie http://www.dedoorzetter.nl link 103

 • Robin | 10/09/09 om 07:54

  L.S.

  Het is duidelijk wat van het Nederlandse stelsel van de wet aan verworden is, en wat “professionalisering” van het rechtssysteem wordt bedoelt.
  Het systeem deugt niet meer. De vertegenwoordigers daarvan beginnen te gelijken op de oud romeinse heersers in hun beroepsgroep.
  Ziek in het hoofd en handelen door de opgelopen (l)sexueel overdraagbare aandoeningen van het letterlijk en figuurlijk “naaien” van elkaar, en de maatschappij als geheel.
  Het wachten is op de eerste publieke afrekening, letterlijk, van de persoon van uit de rechten-beroepsgroep. Ook daarvan zijn al enkele voorbeelden geweest, die net niet hebben geresulteerd in een daadwerkelijke dood.
  De (maatschappelijk) vertegenwoordiger die dan denkt dusdanig “veel” wet- en rechtskennis te hebben dat hij / zij met zijn streken er wel mee wegkomt: is dan het voorbeeld dat dat niet zo is, en zal dan hoogst waarschijnlijk worden verheven als: “martelaar”.
  Een ding is duidelijk: als er iets niet meer deugt dan is het het Nederlandse rechtssysteem en kun je inderdaad in de toekomst beter maar lid worden van de Hells Angels. Dan weet je zeker dat je op je tellen moet letten als lid, bij de rechterlijk-beroepsgroepen heeft de gonoroe: onherstelbaar de hersenfuncties aangetast in leiderschap, met alle gevolgen van dien voor de goede in deze groep in de toekomst: meedoen of uitkauwt worden. Geenszins “beter, maatschappelijker, bijzonderder, dan: alle overige groepen zoals de Hells Angels”.
  Wakker worden Nederland.

 • Geus | 17/09/09 om 13:09

  Robin, jij zegt dat het systeem niet meer deugt. Ik ben eigenlijk meer benieuwt naar wanneer het wel gedeugt zou moeten hebben dan.

  Mensen doen hier alsof de corruptie iets is van afgelopen week ofzo. Dan gaan ze er over schreeuwen, dan zeggen ze: Wordt wakker.

  Nou, ik wil de journalist in ieder geval bedanken voor dit goede artikel, ook andere artikelen hier. Dat schiet natuurlijk weinig op, want van dankbaarheid van lezers kan je niet leven. Al weet een intellectueel natuurlijk ook wel, dat op lange termijn levens gered kunnen worden met dit soort artikelen, dat corruptie bemoeilijkt wordt en daar door verminderd en zo meer.

  Mijn belastingen gaan naar de gigantische topsalarissen van de beschreven officieren van Justici, niet naar de journalist die dit artikel schrijft. Tenzij die een uitkering heeft. Anders moet de journalist het absurde ongelofelijk hoge, onterechte, illegale, topsalaris van de rechters, officieren van justici en rechters betalen met belasting van een baantje bij een propaganda producent, die propaganda maakt voor zaken als rechtsstaat, referenda, democratie, Uruzgan. O, Fortuyn een week voor de verkiezingen neergeschoten, dan stemmen alsof er niets aan de hand is, 60% van de bepropageerde slaven voor de Rechters, advocaten, de hele leugenzooi der sofisten gaat “stemmen”, na dagelijkse propaganda voor sofistische politici, die zich na een kamerzetel geen moer aantrekken van eventuele beloftes in het propaganda verband genaamt “Campagne”. Cider noem ik het.

  Wakker worden? Nou, als ik slaap kan ik niet typen. Ik ben wakker, ik heb nog nooit een commentaar getypt toen ik sliep. Dromen is wat ik doe als ik slaap, ook niet altijd.

  Rare jongens die Democraten.

 • herodus | 29/10/09 om 03:18

  Ja Dát Klopt omdat de gehele wetgever een meinedige leugenaar ,genocidepleger,Kinder verkrachter,verkrachter,plunderaar,terrorist , en staatsterrorisme bedrijft en bedreven heeft!
  í‰n al sinds begin 1960 in handen van de Kinder verkrachtende , corrumperende , afpersende , chanterende israelietenclans!

  In 1987 Maakte Ik al Mee hoe een Bewezen Leugenaar officier door rechter francke te Haarlem , binnen twee Maanden tot rechter werd bevorderd!
  En omdat Ik de Leugen had Vast gesteld en Medegedeeld, door mr. francke( een jood) en hoofdinspecteur joop smeets werd verkracht ,in elkaar geslagen , in Mijn Mond gescheten,met de Dood bedreigd,met verbanning bedreigd!
  Daarna op instigatie van francke , toe Ik nog even Hoopte daar Aangifte van verkrachting en bedreigingen te Kunnen Doen , op het hoofdburo van politie te Haarlem , door een Autochtone hoofdagent bijvoorbaat met doodschieten en het bedenken van een bijpassende verklaring , werd bedreigd , Tja Dat was het einde van Alle Mogelijkheden!
  De liegende officier moest en zou beschermd worden , een wel mogelijk joods clanlid!!!

  Kijk Maar wat die verder nog met Je Kinderen doen!!!

  http://airvd.wordpress.com/2008/11/23/crimineel-pedonetwerk-in-nederland/

  [http://www.stopkinderpornonu.org/?p=1104&cpage=1#comment-654

  http://www.stopkinderpornonu.org/?p=3508#commen

 • Willem | 07/11/09 om 13:54

  En Hirsch Ballin zich maar afvragen waarom het aanzien van de rechterlijke macht in de publieke opinie zo is gedaald.

 • schiklgruber | 21/11/09 om 01:39

  Nou Willem nou noem Je een wel heel grote pervert op van die criminele clan , dát is juist een der slopers Onzer Natie,en van Kinderen nog meer!
  Een chronisch sloper van de staatsveiligheid ook , een saboteur van tig Onderzoeken en Aangiften en dictator achter de Democracy!

  Ik Zal Je maar niet uitleggen wat die honden doen als initiatieritueel voor dit nivo , dat zou Je waarschijnlijk vanwege de bizarheid niet Geloven!

 • Rabin Gangadin | 30/03/15 om 20:41

  Rechtsgeleerdheid moet uit de universiteit

  Vergelijk het “lot” van rechtenstudenten eens met het lot van degenen die zware exacte studies achter de rug hebben en daarna blij mogen zijn wanneer ze een baan als leraar in een exact vak op een school krijgen.
  De enige beroepsgroep in Nederland die zich niet druk hoeft te maken om het behoud van haar baan, zich niet hoeft te bekommeren om dreigende en beslissende functioneringsgesprekken etc. zijn de door de overheid aangestelde juridische functionarissen, zoals rechters, officieren van justitie en andere juridische stafmedewerkers. Zij worden na een doorlopen RAIO traject voor het leven benoemd en worden zoals misdaadverslaggever Peter R. de Vries publiekelijk verklaarde, bij iedere uitglijder niet ontslagen maar weggepromoveerd.
  Quote:
  “Of maak van de rechtswetenschap een echte wetenschap”

  In het juristenblad van februari 2004 maakte een zekere Prof. Dr. Van der Geest er als volgt gewag van: Maak van de rechtswetenschap een echte wetenschap. Hij accentueerde in zijn artikel dat een gebrek aan wetenschappelijkheid bij juridische functionarissen ten koste gaat van een pragmatische aanpak, zoals rechtspsycholoog Van Koppen al jaren loopt te verdedigen. Er zijn verschillende wetenschappers die hun twijfels hebben geuit ten aanzien van het wetenschappelijke gehalte van rechtsgeleerdheid. Na het februari 2004-nummer heeft de redactie van het toonaangevende juristenblad meerdere artikelen en essays gepubliceerd die hetzelfde thema bestreken en waarin meerdere, nieuwere gezichtspunten werden geopend.

  Etiketjes
  Politicoloog Dr. B. Rovers publiceerde hier reeds in 1999 een onderzoeksrapport over, getiteld justitiële selectiviteit waarin hij de arbitraire en onprofessionele werkwijze van justitie en politie aan de kaak stelde. Volgens Rovers zou de ellende beginnen bij het begin van de strafrechtketen, de politie wier bevindingen zonder slag of stoot worden overgenomen door justitie en later door de rechter. Men werkt liever met etiketjes dan met professionele meet- en onderzoeksinstrumenten. Het blad Parool dat het rapport recenseerde kopte met archetypische letters het volgende: “zwarte dief loopt meer risico dan blanke fraudeur “. Het Algemeen dagblad publiceerde in 2003 een artikel, getiteld: “Nederlandse rechters leggen allochtonen te snel een vrijheidsstraf op ‘. Deze laatste stelling is iets genuanceerder en uitgebreider toegelicht door de Nederlandse strafrechtonderzoekers Hilde Wermink, Jan de Keijser en Pauline Schuyt. In hun onderzoek, dat door externe peer reviewers is beoordeeld, wordt dit, voor zover bekend, voor het eerst benaderd en uitgediept op basis van directe observaties tijdens strafzittingen van de politierechter. Daders met een Nederlands uiterlijk die ook de Nederlandse taal spreken blijken de minste odds te hebben om veroordeeld te worden tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. In vergelijking met die groep zijn de odds om veroordeeld te worden tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor daders met een buitenlands uiterlijk die de Nederlandse taal spreken ruim vijf keer hoger. Voor daders met een buitenlands uiterlijk die ook nog eens de Nederlandse taal niet machtig zijn, zijn de odds om achter de tralies te verdwijnen maar liefst twintig keer hoger.

  Het nog dit jaar door de nationale ombudsman geïntroduceerde predicaat voor Nederland als zou het zich door een zesjescultuur laten vergenoegen, is voornamelijk van toepassing op het openbaar ministerie. Hoewel het in Nederland een lot uit de loterij is om de Staat ergens voor op een trefzekere manier aansprakelijk te kunnen stellen, blijft het OM uitglijders maken. Men leeft met de geruststellende wetenschap dat men het gelijk aan haar zijde heeft. Hierdoor zorgen politie en justitie ervoor dat zij op zijn minst in de basis “goed werk” hebben verricht, want daar worden ze hoofdzakelijk op afgerekend. Ondanks deze basale prestatie moet de burger het niet wagen justitie het verwijt van broddelwerk te maken. Het weekblad HP/De Tijd schreef in 2002 een artikel onder de titel: “Boven de Wet “, waarin burgers werden gewaarschuwd geen kritiek op rechters te hebben en hen te bejegenen met enige deferentie.

  Kenvakken
  Als ik hierover cynisch mag zijn dan sluit de zesjescultuur naadloos aan bij de studieachtergrond van juridische functionarissen. Ik citeer in dit verband de volgende personen en periodieken: Rechtspsycholoog Prof. Dr. P. van Koppen zei op televisie: “rechters zijn lui die vanaf dat ze eerstejaars student rechten waren, niet geraakt zijn met een spatje uit de kenvakken”. Kenvakken zijn volgens hem vakken als onderzoeksmethode, wetenschapsfilosofie etc. En inderdaad: vaak stellen rechters in moordzaken zich bijvoorbeeld helemaal afhankelijk van DNA-resultaten op, die ze zonder slag of stoot overnemen en er werktuiglijk een vonnis op loslaten. Neem als voorbeeld de Puttense moordzaak en de Schiedamse moordzaak . In allebei de gevallen was de DNA-techniek onjuist toegepast. De betrokken rechters hoefden weliswaar geen kennis te hebben van de biochemie maar enige kennis van de kenvakken zou de desbetreffende rechters heel wat publieke sensatie hebben doen besparen.

  Elsevier schreef in mei 2008: “alle jongens en meisjes die op de middelbare school voor hun vakken slechte cijfers behaalden, gingen later rechten studeren”. Op zich is dit niet eens een belediging, maar een impressionistische schildering van een bikkelharde waarheid. Het is toch van de zotte dat burgers iedere keer moeten meebetalen voor misstanden die juridische functionarissen begaan vanwege hun onprofessionele handel- en werkwijze? De titel meester loopt men zonder slag of stoot op na een studie van vier jaar, welke ook nog gevrijwaard is van wiskunde, statistiek, kwantitatieve- en kwalitatieve analyse etc. Als deze vakken bij de studie rechten zouden worden ingevoerd, zou deze faculteit dan ook meteen leeglopen want juist vanwege het ontbreken ervan gaan abituriënten van het VWO naar de rechten faculteit.

  Motiveringsplicht

  De wetgever heeft, in plaats van falende juridische functionarissen harder aan te pakken, het ontslagrecht tegen hen in werking te brengen, strengere selectiecriteria te hanteren bij de wervingsprocedure van officieren van justitie en rechters, enkel volstaan met de invoering van een motiveringsplicht.

  Helaas is het bij de regel gebleven terwijl rechters keihard doorgaan met, wat B. Rovers als voornoemd schreef in zijn onderzoekrapport: “… zich laten leiden door particuliere indrukken waarbij ze ook geen vooringenomenheid jegens de verdachte schuwen, vooral wanneer deze een etnische achtergrond heeft”. In het geruchtmakende essay “dubieuze zaken “van de tripartiete combinatie Crombag, Wagenaar en Koppen wordt met behulp van talloze casussen uitentreuren gedemonstreerd hoe amateuristisch, kort door de bocht en zelfs ondoordacht officieren van justitie en rechters tot hun fatale oordeel komen. Zij hebben er kennelijk ook geen erg in dat zij een foute inschatting hebben gemaakt indachtig hun onschendbare positie.

  Medelijden

  Als het gaat om waardering op grond van studieprestatie, dan heb ik oprecht medelijden met degenen die zware exacte studies achter de rug hebben en zoals gezegd daarna blij mogen zijn wanneer ze een baan als leraar in een exact vak op een school krijgen. Degenen die al vanaf de middelbare school er met het petje naar smeten, het met een pretpakket af konden, scoren het hoogst op de maatschappelijke ladder.

  Als ik juristen plaats in het rijtje van alfawetenschappers w.o. psychologen, pedagogen, culturele antropologen etc., dan moet er worden opgemerkt dat deze categorie zich niet bedient van platitudes en alledaagse sentimenten om een visie te etaleren. Hun tekstuele weergave getuigt van eruditie, een praktische toepassing van het geleerde. Juridische functionarissen echter komen tot een slotsom die op dezelfde wijze lijkt te zijn verkregen zoals bezoekers van een stamcafé menen te kunnen uitleggen hoe de profvoetballer het gemiste doelpunt had kunnen voorkomen.

  Als deze beroepsgroep het niet zo nauw neemt met de wetenschap, met de theoretische vakken die men in de praktijk zou moeten toepassen, dan is het zeker tijd om te gaan uitzoeken of een vak als rechten niet meer gecertificeerd zou moeten worden als een wetenschappelijk leertraject maar of het een optie is het buiten een universitair verband ergens onder te brengen.

  Oplossing

  Ik wil mij niet indelen bij de categorie ongenuanceerde kankeraars die met bananenschillen rondstrooien
  en hun bevrediging trachten te vinden in het gejoel van omstanders. Als we kritisch kijken naar de praktijk
  dan zijn het steeds wetenschappers geweest uit de exacte hoek die ten onrechte veroordeelden uit het
  gevang hebben weten te bevrijden. De meestertjes, allemaal pretpakkettenaars, stonden dit wonder in een staat van idiote verrukking aan te gapen, d.w.z. met een blik in de ogen alsof zij zich tijdens het stiekeme
  kontkrabben in een publieke ruimte op heterdaad betrapt waanden en door bedeesdheid niet meer wisten welke kant op te kijken. Ter vermijding van gezichtsverlies beriepen zij zich gauw op het cliché dat de rechter ook maar een mens is. Het wordt tijd dat er afgestapt wordt van het mens zijn omdat deze entiteit gerelateerd is aan persoonlijke antipathieën en – voorkeuren. Het feit dat rechters volgens de herinrichting van de wetgeving de wet zelf mogen interpreteren en er zoveel als mogelijk mee mogen improviseren is al voldoende reden om dit gevaarte te vervangen door een nieuw slag rechters, afkomstig uit het hoekje van de exacte studies. Te denken valt aan ingenieurs (bouwkunde, geodesie, civiele techniek, toegepaste wiskunde, landbouw sociologie, etc.). Verder aan rechtspsychologen, rechtsantropologen, rechtspedagogen, rechtssociologen, rechtsfilosofen en rechtseconomen. De zittende rechters zouden middels een soepele uitstroomregel verstandelijk gehandicapten in een sociale werkplaats kunnen gaan begeleiden en/of omgeschoold kunnen worden tot sanitaire- en kantinemedewerkers van de gerechtshoven. De faculteiten voor rechtenstudies zouden langzaamaan getransformeerd kunnen worden tot nachtclubs voor hardwerkende rechters met een exacte achtergrond.

  drs. ir. Rabin Gangadin , Ph.D, onderzoeker vrijheid van meningsuiting (2e promotieonderzoek). Tussen 14 februari 2004 en 22 november 2007 deed hij een promotieonderzoek op het gebied van het strafrecht bij Prof. Mr. A. Th. De Roos. Rabin Gangadin publiceerde literaire essays’, poëzie, proza en columns’ in zowel boek- als in tijdschriftvorm.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen