Te veel geld leidt tot slordigheid 

Noord-Holland en geld

Spaardebí¢cle onterecht als een incident bestempeld

Gelezen: Dossier Noord-Holland Leo Verhoef

De gedeputeerden van de provincie Noord-Holland inclusief gedeputeerde voor Financií«n Ton Hooijmaijers (VVD) traden af verliezen met spaargeld bij Icesave. Het rapport Triple-R: regels, rendement, risico
(ook samenvatting), gemaakt onder leiding van Joke Geldhof, werd hen noodlottig.

Commissaris van de Koningin Harry Borghouts (GroenLinks) mocht blijven.

Zelfstandig accountant Leo Verhoef waarschuwt al jaren voor onverstandig financieel beheer bij lokale en provinciale overheden. Ondermeer maken ze veel lagere overschotten uit financiering openbaar dan ze in werkelijkheid boeken. Hij haalde zijn gelijk gedeeltelijk in Noord-Holland, maar ook met een onderzoek van maart 2009.

Verhoefs reactie op het onderzoek in Noord-Holland: “Wat – heel opvallend – hieraan ontbreekt, is de constatering dat het toezichthoudend orgaan van de provincie, de volksvertegenwoordiging in de vorm van Provinciale Staten, al jarenlang volkomen gefaald heeft in zijn allereerste taak: toezicht houden! Des te opvallender omdat dit toezichthoudend orgaan al jaren tevoren herhaaldelijk gewaarschuwd was voor de enorme risico’s terzake vanwege de honderden miljoenen euro’s onnodige overschotten en beleggingen.

Provincie Noord-Holland incasseerde in de periode 1997-2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van ruim 490 miljoen euro. Hierdoor steeg uiteraard het saldo op de bankrekeningen dienovereenkomstig. Noord-Holland ontving dus 490 miljoen euro meer van de belastingbetalers dan de provincie werkelijk nodig had. Opvallend is dat het provinciebestuur het in de jaarrekeningen over die periode deed voorkomen of de provincie ‘slechts’ 111 miljoen euro had overgehouden.”

  • Reacties

  • P.J.T. Derks | 02/12/09 om 03:24

    Mogen de lokale en provinciale overheden dan echt niet spelen met het door de burgers teveel betaalde belastinggeld? En als het geld verspeeld is, dan verhogen die overheden toch gewoon hun belastingtarieven. Whats the problem?

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen