Steeds vaker bewuste en onbewuste manipulatie 

Je weet niet wat je ziet

http://www.leugens.nl/wp-content/uploads/2009/06/20090628-herman-franke.jpgSlachtofferfoto’s dragen vaak bij aan een vertekend beeld van de werkelijkheid. *)

Omdat de uitvergroter welbewust mikte op het macaberste detail, is de foto erg onscherp. Toen de krant nog op de deurmat lag, zag ik er een abstract schilderij in. Misschien was het wel een herontdekte Rothko die vijf kolommen breed de voorpagina van NRC Handelsblad (22 juni) sierde.

In de tuinstoel zag ik pas wat het echt voorstelde. Een jonge mooie vrouw kijkt met een brekend oog langs de camera die haar sterven vastlegt. Uit haar andere, gesloten oog, haar mond en haar neus stroomt bloed.
Wat moet die foto daar? Waarom moet ik deze vrouw zien sterven? `Neda wordt gezicht van Iraans protest’, luidt de vijfkoloms kop. Zo maak je een nieuwsanalyse waar!

Op dezelfde voorpagina staat dat Obama het optreden van de Iraanse overheid in steeds scherpere bewoordingen veroordeelt. Je kijkt naar die stervende vrouw en denkt onwillekeurig: terecht! Zo word je als lezer gemanipuleerd waar je bijstaat.

Neda Salehi Agha Soltan heet ze volgens de NRC-correspondent. Ze is 27 jaar oud. In de Volkskrant meent columnist Bert Wagendorp dat ze nog maar 16 jaar oud en heet ze Neda Salehi.

Als haar leeftijd en naam al niet kloppen, wat moeten we dan van de rest geloven? Wie haar heeft doodgeschoten is onduidelijk. Het schijnt een niet-geuniformeerde man geweest te zijn, wellicht een Baseej-militielid. In dat geval zou de overheid verantwoordelijk zijn voor haar dood.

Maar wie zegt mij dat de kogel niet kwam uit het geweer van een gezagstrouwe islamfanaat of van een jaloerse minnaar? Zeker is dat ze nog amper dood was of in de Verenigde Staten liepen in Mousavi-groen geklede mensen al met grote foto’s van haar te demonstreren tegen het moordzuchtige Iraanse bewind en voor de Mousavi-aanhangers die voor freedom en democracy hun leven zouden wagen in de straten van Teheran.

Mousavi, die volgens de berichten een oud lid van het keiharde Khomeiny-bewind is, zou zelf het bloed van meer dan één meisje aan zijn handen hebben, maar die lastige nuance doet er kennelijk even niet toe, evenmin als de mogelijkheid dat de Iranií«rs wel degelijk in grote meerderheid op Ahmadinejad hebben gestemd.

Waarom zouden de Iranií«rs in Teheran de Khomeiny-leus (Allah is groot) van de daken schreeuwen als ze voor westerse vormen van democratie zouden zijn, wat in de media gesuggereerd wordt? Moeten we dat allemaal niet weten voordat een jonge dode vrouw tot ‘gezicht’ van ‘Iraans protest’ wordt verklaard?

Intussen besloot Bert Wagendorp, die ik zo vaak met instemming lees omdat hij nuchter blijft nadenken als iedereen geí«motioneerd aan de haal gaat met de feiten, zijn ziedende column met: ‘Ze schieten een meisje van 16 dood, het gewetenloze schorem.’

Hier wordt een slachtoffer misbruikt om het eigen politieke gelijk te halen. Medelijden wordt voorgewend om woede te kunnen uiten.

Al heel lang erger ik mij aan het misbruik van slachtoffers van terroristische aanslagen en oorlogsgeweld. Het hangt af van politieke belangen of hun leed in de media wordt uitvergroot, gepersonifieerd, geanonimiseerd, gebagatelliseerd of volkomen weggepoetst.

Zo is mij in de loop der jaren bijvoorbeeld opgevallen dat we na 9/11 en de aanslag in Madrid honderden pasfoto’s te zien kregen van slachtoffers, met vermelding van persoonlijke details, terwijl er geen serie foto’s werd afgedrukt van de onschuldige burgerslachtoffers in Tsjetsjenií«, Irak of de Gazastrook.

Het leed van de vluchtelingen in Kosovo, voorafgaande aan (of ter rechtvaardiging van?) de NAVO-bombardementen, werd breed uitgemeten, terwijl het leed van de 8000 vermoorde moslims na de val van Screbrenica maar mondjesmaat tot ons kwam.

Elke keer als een van onze jongens sneuvelt in Afghanistan krijgen wij een foto te zien, lezen wij een naam en zien wij het verdriet van zijn dierbaren. De Taliban-daders worden ‘laf’ genoemd en ‘barbaars’.

Nooit zien wij foto’s van onschuldige Afghaanse vrouwen en kinderen die aan stukken gereten zijn door onze ‘laffe’ bombardementen of beschietingen, laat staan dat we hun naam en persoonlijke details te weten komen.

De Taliban-gesneuvelden worden altijd beschreven in termen van een schadelijke diersoort terwijl het hier ook voor een groot deel om jonge mooie jongens gaat die geronseld werden en konden kiezen uit executie of inlijving bij het Taliban-leger.

Het is maar een willekeurige greep uit wat ik de afgelopen jaren noteerde. Op elke vergelijking valt ook wel af te dingen. Beelden van een onthoofding door Al Qaeda terroristen hebben uiteraard een andere context dan beelden van een verkrachting door Amerikaanse soldaten van een Iraakse gevangene.

Het is mij niet te doen om mijn eigen politieke stellingnames te rechtvaardigen. Het gaat mij er alleen maar om dat het invoelbaar maken van het leed van slachtoffers in politiek geladen conflicten, de meningsvorming sterk beí¯nvloedt, dat er stemming mee gemaakt wordt en dat er eventuele vergeldingsacties mee worden goedgekeurd of zelfs aangemoedigd.

Het is een belangrijk instrument in de politieke besluitvorming. Regeringen en hun `spindoctors’ weten dat. Ze hebben steeds betere middelen om de media-aandacht te vestigen op het slachtofferleed waarbij ze politiek belang hebben.

Ik zag al filmpjes op You Tube waarbij de demonstranten in Teheran de spandoeken leken te dragen die ik even daarvoor op filmpjes van demonstranten in Los Angeles had gezien, met foto’s van de arme Neda.

Wie afwisselend naar Al Jazeera en CNN kijkt ziet hoe verschillend het leed van slachtoffers wordt ingezet bij de analyse van conflicten. Van de druk die onbedoeld of willens en wetens op de massamedia wordt uitgeoefend om het ene leed wel en het andere niet uit te vergroten, hoort de redactie van een kwaliteitskrant zich steeds krachtiger bewust te zijn.

Als schrijver ben ik gewend me in te leven in personages, ook in onsympathieke personages, wanneer het verhaal dat ik wil vertellen dat nodig heeft. Elk politiek conflict is ook een verhaal waarvan alle slachtoffers erop moeten kunnen rekenen dat journalisten zich inleven in hun ellende, ook de onwelgevallige slachtoffers.

(Een licht ingekorte versie van bovenstaand stuk van de hand van Herman Franke stond donderdag 25 juni 2009 op de opiniepagina van NRC Handelsblad. De toegevoegde foto is het deel van de vóórpagina waar de schrijver op doelt)

 • Reacties

 • Arie Slob | 20/07/09 om 10:26

  Alle selectieve verontwaardiging dient veroordeeld te worden. Er zijn te veel voorbeelden van om ze te noemen.

 • Ton Nuiten | 03/08/09 om 12:44

  Een goed artikel! Wie herinnert zich niet de huilende jongedame destijds in de VN-veiligheidsraad? In tranen, gaf zij weer waar de strijdkrachten van (wijlen) Saddam Hí¼ssein zich schuldig aan maakten gedurende de bezetting van het kleine oliestaatje Kí¼wait; men zou er ziekenhuizen binnen zijn gedongen waarna men de baby’s uit de couveuses hadden gesleurd, en vervolgens op de grond gegooid hebben om die daarna te laten sterven. Naast de vermeende massavernietigingswapens waar Hí¼ssain de beschikking over gehad zou hebben en zijn (vermeende) banden met Al-Qaida, was dit de voornaamste reden voor de “Coalitie der Bereidwilligen”, Iraq binnen te vallen. En wat blijkt achteraf? De jongedame in kwestie was niemand minder dan de dochter van de ambassadeur van Kí¼wait die dit alles (op instigatie van anderen) vezonnen had! De man zelf deed er wat de couveuse-kinderen betreft, nog een schepje bovenop. En nu is bewezen dat het allemaal leugens zijn geweest! Het prgramma “NETWERK” van 19-12-2002 kwam met een uitzending die deels gewijd was aan Irak. Geí¯nterviewed werden Rada Naí¯m van de “Federatie van Iraakse Vrouwen.” Zij vertegenwoordigde het district Zuid-Oost van deze federatie. Zij vertelde dat het beeld wat het Westen bijvootbeeld over de emancipatie van de Iraakse vrouw had, volkomen onjuist was; andere vrouwen die eveneens geí¯nterviewed worden, vallen haar bij; de emancipatie was er vergevorderd. Naí¯m vertelde het NETWERK-team dat zij het verkeerde beeld over de Iraakse vrouw als zou die niet geí«mancipeerd zijn, in Nederland maar eens bij moest stellen. Ook de Irakees Mohammed Darweesh die reeds enige tijd Engels studeerde in Groot-Britanje, vertelde tijdens een interview: “Westerlingen hebben geen beeld van wat er zich in de Arabische wereld speelt.” Verder zei hij dat men geen beeld heeft van de Arabische identiteit. Op de vraag over de posters van Hí¼ssain of men die niet gedwongen was, op te hangen (zowel binnenshuis als daarbuiten), werd ook weer tegengesproken. Al deze vrouwen stonden openlijk achter Hí¼ssain! Maar werden zij hier nu toe gedwongen of niet? Deze mensen gaven openlijk blijk van hun vaderlandsliefde en van hun trouw aan Hússain als hun leider. Dit blijkt ook zo te zijn wanneer men een deel van de Iraakse bevolking op straat naar hun mening vraagt. Dan zegt de commentator: “Er is één onderwerp dat we niet bespreken met de vrouwen: ” zijn ze écht niet op de hoogte van de repressie van het regime? Uit voorzorg kiezen we ervoor, er maar niet naar te vragen.” De vraag is natuurlijk: waaróm niet? Zouden er dan misschien nog meer feiten naar buitengekomen zijn die het verwrongen beeld van wat we hier over de Iraakse leider hadden (en nog hebben) volkomen weerlegd zouden hebben? En toch, tóch werd er door de commentator gezegd dat het Iraakse volk eenzijdig voorgelicht werd door de Iraakse media! Zou de wáre reden niet kunnen zijn geweest dat Iraq onder Hí¼ssain op weg was, een goed ontwikkelde staat te worden? Een staat die echter een hindernis (en doorn in het oog) was voor de financií«le elite en hun Nieuwe Wereldorde? Lees bijvoorbeeld het goed gedocumenteerde boek van Robin de Ruiter “Het Joegoslavií«-tribunaal: De vermoorde onschuld van Slobodan Milosevií§; Wie vermoordde Milosevicí§ en … waarom?” en je krijgt een totaal ander beeld van de werkwijze van dit strafhof te zien! Het is immers niet voor niets dat Milosevií§ zichzelf wenste te verdedigen inplaats van gebruik te maken van een advocaat die hem door het strafhof toegekend was. En wat kregen wí­j van deze hele rechtsgang te zien? Enkele sobere fragmenten o.a. door hetzelfde NETWERK. Kennelijk heeft Hí¼ssain ook zélf met een dergelijk “onpartijdig strafhof ” te maken gehad vóórdat hij ter dood gebracht werd! En het is trouwens eveneens niet voor niets dat enkele van zijn advocaten vóór het proces vermoord werden. En wat echter óók opvalt is de ronduit mistige, wazige en nevelige verslaggeving die we te horen en te zien krijgen via de “onpartijdige” media. En dit is nu ook het geval met Iran. Kennelijk hebben de financií«le toezichthouders (topbankiers, top-industrieí«len etc. die eigenlijk overal de dienst uitmaken) in de gaten gekregen dat een nieuwe oorlog (voor dit moment althans) niet zo handig is vanwege de vele protest-demonstraties wereldwijd in het recente verleden! En wat is er dan beter dan de regering-Ahmadinejad in discrediet te brenegn door o.a. het publiceren van bovenstaande foto van de stervende Neda? En het brengen van oppervlakkige en nevelige verslaggeving over hoe verschrikkelijk die Ahmedinejad wel niet is! Nu is hiermede niet gezegd dat Ahmadinejad ook inderdaad een fijne vent is. Het is echter wél zo dat (en dat zagen we ook bij Hí¼ssain, Slobodan Melosovií§), dat er voortdurend gebruik gemaakt wordt van gruwelfoto’s (zoals die van Neda) om ons te overtuigen van de kwaadaardigheid van een bepaalde leider of regime. En bij een groot deel van de Nederlandse bevolking is hen dit ook gelukt. Het doel: om de publieke opinie (weer maar eens!) warm te stomen voor wéér een oorlog om een “tiran” ten val te brengen. Hí¼ssain en Milosevií§ waren een hindernis voor de elite die een “New Brave World” willen introduceren waarbij zij de dienst uit zullen gaan maken (in zoverre zij dit nú al niet doen) en waarin wij, de gewone bevolking, intussen gereduceerd zullen zijn tot niet meer dan werkbijen en slaven.

 • Geus | 17/09/09 om 16:06

  Ik ben geen werkbij. Ik commentarií«er hier voor me lol, niet om te “werken”.
  Maar om een redelijk commentaar te geven, het artikel is nogal uitgebreid, er worden 3 politieke voorbeelden gegeven om een propaganda geval met een foto te beschrijven. Bovendien wordt in het laatste commentaar ook nog eens de propaganda rond Srebrenica herhaalt, wordt desinformant en plagiarist Robin de Ruiter aangehaald, het is een complexe materie. AUB volgende keer een korter artikel.
  1. De oorlog bedreiging van de USA naar Iran gaat over de vervolging van de Shia door de Sunni en Wahibee moslim cult, voor de Rooms Katholiek Kerk. De huidige oorlog in Irak gaat ook over de vervolging van de Shia, de Jezuí¯eten zijn verbannen door de Shia uit Irak in 1969, wat eigenlijk de oorzaak van de gehele oorlog beschrijft.
  2. De moord op Slobodan Milosovic in de internationale Inquisitie Rechtbank in Den Haag, gaat over het opzettten van de Rooms Katholieke Staat Kroatií« met behulp van de NATO en de vernietiging van de Russisch Orthodoxe gemeenschap van Servií«, dankzij de hulp van de NATO. Nederland heeft geassisteerd in uitmoorden van de Moslims in Srebrenica, want die waren niet meer nodig. De Bosnische Servií«rs hadden tijdens de Tweede Wereld Oorlog de Rooms Katholieke Kroaten geholpen met de Inquisitie over de Serven, dat was gelukt in de jaren ’90, dus daarna worden de moslims opgeruimt. In Nederland wordt overigens hetzelfde georganiseerd, ik heb al verschillende Marokkanen gesproken die een militaire opleiding hadden, er zijn nu al 2 Burgemeesters met 2 paspoorten, Tilburg en Rotterdam, de turkse Maffia is ook Islam en heeft veel van de politie in handen.
  3. Je een complot theorist Herman Franke, Al Quaida bestaat niet. Ja, het bestaat wel, maar het is een produkt van propaganda en CIA. Voordat de USA Afganistan binnenviel, was de Sovjet Unie daar binnengevallen, waarbij de CIA de Mujaheddien ondersteunde tegen de Russen, dus Afganistan zat vol met CIA en Amerikaanse militairen, toen de Taliban daar opkwamen. Dat is logisch onmogelijk, want als er zoveel militair materií«el is, dan kunnen die Taliban gemakkelijk buiten gehouden worden, tenzij ze geholpen worden door de CIA. Diezelfde CIA heeft daarna de oorlog verklaard aan Afganistan, het is dus een inside job.
  4. Betreft Propaganda algemeen, Marinus van der Lubbe; Adolf Hitler was opgekomen in Beieren, het meest Rooms Katholieke gedeelte van Duitsland. Pruisen, wat historisch Protestant was, is geplunderd door de Russen en heeft lang als Oost Duitsland onder de Inquisitie hamer gelegen van Stalin SJ. De joden zijn door middel van propaganda vernietigd, dit waren destijds niet zozeer foto’s, als wel de Protocollen van de Geleerde Ouderen van Zion, Mein Kampf was niet door Hitler zelf geschreven. De foto is een onderdeel van een groter geheel, men wil een oorlog tussen USA en Iran om meer Amerikaanse Protestanten uit te moorden zoals op Omaha Beach en om te voorkomen dat de Shia wakker wordt.
  Tsja, de waarheid is nogal eenvoudig, ik hoop dat je niet teleurgesteld bent.

 • Geus | 17/09/09 om 16:18

  Ehr foutje, ik bedoel, de Moslims van Srebrenica hadden de Katholieken geholpen met uitmoorden van de Serven, Zigeuners en Joden.
  Als je engels kan lezen, er is een goede uitleg beschikbaar over Srebrenica op het Servische netwerk in de USA. Ik zal die pagina even opzoeken.
  http://www.srpska-mreza.com

 • Geus | 17/09/09 om 16:20

  De Serven die nog leven in Servií« zelf weten dit overigens niet, merkte ik onlangs. Servií« is op het moment volledig gehersenspoelt, net als Nederland.

 • Max | 28/12/09 om 08:17

  Zoals in elke oorlog is het eerste slachtoffer de vrije pers, met overheidspropaganda vermomd als nieuwsfeiten. De internationale pers … maakte de strijd om Srebrenica klinken als Stalingrad. In de pers worden ”˜oorlogsgraven’ als ”˜massagraven’ aangeduid. Het aantal 7,000-8,000 vermiste Bosnische moslims, aan het publiek gepresenteerd als de slachtoffers van een oorlogsmisdaad, is een van de grootste leugens en manipulaties.Onbloedig zal de inname van Srebrenica niet geweest zijn, maar de achtduizend lijken bleken net als de Iraakse massavernietigingswapens hardnekkig onvindbaar. In het hele Srebrenica gebied zijn in het totaal iets meer dan 2.000 lijken gevonden, duidelijk van Serviers en moslims, duidelijk ook bij gevechtshandelingen omgekomen….De Bosnische moslims[moordenaars van 1300 onschuldige Servische burgers rond Srebrenica] zijn overigens niet gedood in de enclave maar op hun vlucht naar Tuzla[Bosnie],.Generaal Philippe Morillon, verklaarde zijn overtuiging dat de aanval op Srebrenica was een directe reactie op de moordpartijen door Nasir Oric en zijn strijdkrachten in 1992 en 1993.Phillip Corwin, voormalig VN-coordinator voor civiele zaken in Bosnie in de jaren 1990, zei: Wat gebeurd er in Srebrenica was niet een grote slachting van moslims door de Servirs, maar eerder een reeks van zeer bloedige aanvallen en tegenaanvallen over een periode van drie jaar die op een crescendo in juli van 1995.Wat weinig mensen weten is dat de zgn zielige Bosnische mannen in Srebrenica voor een flink deel bestonden uit Al Qaida terroristen vanuit Pakistan,Iran tot Somalie samen met Albanese UCK strijders die werden opgejaagd door het Servische Leger,Ratko Mladic.Wat gebeurde er in Srebrenica is eenvoudig: de moslims vielen de Serviers, zodat de Serviers doodgeschoten hen, veel stierven in de strijd en sommige werden geexecuteerd..De gedachte achter politiek van Clinton was dat het succes van Islamistische strijders in de strijd tegen de SovjetUnie in Afghanistan in Europa gewoon herhaald kon worden.Niet alleen wapens uit Turkije en Iran arriveerden, maar ook geld (onder andere uit Saoedi/Arabie, Brunei, Maleisie) en moedjaheddien strijders. Wellicht is Mladic de eerste generaal geweest die in het moderne Europa heeft moeten strijden tegen het islamoterrorisme.. Bosnische burgeroorlog had kunnen voorkomen als Alija Izetbegovic geen illegale referendum over onafhankelijkheid had laten uitschrijven en hij koos voor oorlog.Volgens de Grondwet van Joegoslavie was een referendum alleen rechtsgelding indien de volkeren van alle republieken hun stem uitbrachten.Namen van oud bosniestrijders duiken op als verdachten of betrokkenen bij geplande aanslagen in Los Angeles, Brussel,Djerba,Bali,Manilla, Madrid.Het aantal Serviers in Sarajevo vermoord tijdens de oorlog door moslim leger, politie en criminelen, ten minste in de vele honderden en waarschijnlijk in de lage duizenden.
  Sarajevo, hoofdstad van Bosnie, vroeger multi/etnisch,vandaag de dag voor meer dan 90 procent bewoond door moslims[150000 Serviers zijn weg!].In 1970 publiceerde Alija Izetbegovic een islamitische verklaring waarin hij pleitte voor een moreel reveil van de islamitische samenleving; ondanks felle ontkenning van de auteur werd dit later door de autoriteiten geinterpreteerd als een pleidooi voor de invoering van de sharia, de islamitische wetten, in Bosnie Herzegowina. In 1983 kreeg hij daarvoor alsnog vijf jaar gevangenis.Het einddoel van Alija Izetbegovic in Bosnie was de dzamahirija, de islamitische staat.
  http://afvn.nl/2007_1/afpag20_23.htm http://www.afvn.nl/2007_2/afpag9.htm http://srebrenica-reality.blogspot.com/2008/01/canadese-vner-geen-genocide-in.html http://globalresearch.ca/articles/DCH109A.html

 • Max | 16/10/10 om 19:51

  Dit is wat de wereld over Bosnie/Srebrenica verzwegen wordt.Er wordt niet eens in de Geschiedenis verteld dat er een miljoen Servií«rs zijn vermoord door de Nazi’s en hun trawanten, de Balkan moslims. Het einddoel van Alija Izetbegovic in Bosnie was de dzamahirija, de islamitische staat.Srebrenica werd een centrum van terroristische jihad-activiteiten, onder leiding van de 28ste moslimdivisie, die onder aanvoering stond van Naser Oric en met de aanwezigheid van Arabische moedjaheddien.Bosnische mensen in Srebrenica hadden nog kunnen leven als ze niet al die jaren vanuit die zogenaamde safe-areas,dag en nacht Serven hadden vermoorden.Om dit te stoppen kwam Mladic met zijn leger om de verantwoordelijken voor de moordpartijen op te pakken.Deze actie heeft tot doel terroristen uit te schakelen en is niet gericht tegen burgers of VN/troepen, schreef Mladic tijdens de aanval op Srebrenica aan de Britse commandant Rupert Smith. Waar is je morele verontwaardiging over de zeer goed gedocumenteerde bewijzen van ruim 1300 Servische ongewapende burgers (ook kinderen, vrouwen, ouderen) afgeslacht met ijzeren staven, bijlen, messen, voorhamers, vlammenwerpers, veel onthoofdingen en van besnijdenis van Serviche inwoners,enz.,.., over een periode van drie jaar in Srebrenica en de omliggende dorpen door Bosnische moslim troepen en jihadstrijders onder bevel van Naser Oric?Over funniest home videos gesproken: in februari 1994 liet Nasr Oric trots een videoband zien van een uitgebrand Servische dorp en van onthoofde lichamen van Serviers aan John Pomfret van The Washington Post.Hier heb ik gewoon geen woorden meer voor, zulke monsters! En ja ik weet niet hoe jij reageert als je tegenover de moordenaars van je broertjes en zusjes en moeder staat?In een andere moslimenclave die enkele dagen later viel door dezelfde troepen, Zepa, was er geen sprake van ‘massamoord’. En waarom niet? Zulfo Tursanovic, de rechterhand van Oric is een zwaar gebouwde, besnorde moslim die voor de oorlog al te boek stond als crimineel. Onder Oric zou hij minstens 28 mensen hebben omgebracht. Hij was de man van het vuile werk – de martelingen, de verkrachtingen, de beestachtige moorden. Op kerstochtend, 7 januari 1993, vielen 3.000 islamitische strijders onder leiding van ‘Het Beest’ Naser Oric het dorp Kravica aan en doodden 114 mensen waaronder ook kinderen, vrouwen en ouderen. Niemand wordt gespaard. Ook honden en katten werden doodgeschoten terwijl alle huizen in het dorp, 700 in getal, werden geplunderd en in brand gestoken.Op 16 januari 1993 vielen ze de dorpen Cosici, Kostolomci en Kusici aan.Op die dag werden in totaal 48 personen gedood. Oric en zijn eenheden slachtten 87 personen af met behulp van messen, hooivorken, stompe voorwerpen, door kruisiging, castratie, in brand steken en marteling.Bij de aanval op Kravica, waaraan Oric persoonlijk deelnam, vielen 49 doden. Onder hen 28 burgers en 21 militairen die belast waren met de bewaking van het dorp. Niet alle militairen stierven in het harnas; sommigen werden gevangengenomen en in strijd met het oorlogsrecht afgemaakt.Iets verder, in dorp Jazestica,alle huizen brandden en ze telde nog negen lichamen. Van acht slachtoffers was de keel doorgesneden. Het negende slachtoffer was onthoofd. Zijn hoofd ontbrak, Oric het had meegenomen als trofee. Het hoofd dat Oric als trofee meenam, was dat van Angelko Mlagenevic.Ik had ons dorp verlaten toen de oorlog uitbrak”, zegt Ivanka, de jonge weduwe. ,,Ik was zwanger, en Angelko vond het beter dat ik in Belgrado was. Hij zou achterblijven om met zijn broer het ouderlijk huis te verdedigen.” De buren hebben me later verteld dat hij voor ons huis werd gemarteld en onthoofd. Daarna hebben ze met het hoofd van mijn man een potje gevoetbald.Nedeljko Radic, een 41-jarige Servií«r, werd tegen het hoofd geslagen met een ijzeren staaf. Daarna werden zijn tanden getrokken met een roestige tang, en urineerde een van de beulen in zijn mond.In Bleceva werd Kosana Zekic, een oude vrouw, in haar huis gekeeld. Twee andere bejaarden, Milan Zekic en Gojko Jovanovic, vonden eveneens de dood. In Gniona werden twee ziekelijke en deels invalide mannen, Lazar Simic en Radojko Milosevic, levend verbrand. In Brezani werden 19 mensen omgebracht. Eén van hen, de 55-jarige Vidoje Lazic, werd aan een kruis geslagen en daarna verbrand.Horror!!!!Naser Oric over de moord op de rechter van Srebrenica, Slobodan Ilic: “Ik klom op zijn borst. Hij had een baard en was harig als een dier. Hij keek me aan zonder een woord te zeggen. Ik pakte de bajonet en stak het meteen in een oog en dan draaide ik het heen en weer. Hij maakte geen enkel geluid. Daarna stak ik het mes in het andere oog ”¦ ik kon het niet geloven dat hij niet reageerde. Eerlijk gezegd werd ik toen voor de eerste keer bang; dus sneed zijn keel direct door.” De lijst is eindeloos.Nog op 24 juni beklaagt Mladic zich in een brief aan UNPROFOR-commandant Smith erover dat Dutchbat niets doet tegen nachtelijke uitvallen van moslimstrijders. Kennelijk is de brief een soort verkapt ultimatum, maar de situatie verandert niet.Mladic zet de aanval in op 6 juli.Iedereen met een beetje verstand van oorlogvoeren weet dat als je in ‘safe-area’s gewapend uitbreekt – als groep van gewapende moslimstrijders – uitbreekt – en zonder dat je de Nederlanders op de hoogte brengt – dat je dan als “moslim-strijder” en als “vijand” wordt aangemerkt en doodgeschoten kunt worden; op een mijn kunt lopen; en dat – als je je niet overgeeft – de Serven dan het morele argument en het oorlogsrecht hebben je als ‘aanvallende groep’ eventueel dood te schieten. Dat is in feite toch een logische zaak. Dat is oorlog. De Bosnische moslims zijn overigens niet gedood in de enclave maar op hun vlucht naar Tuzla (Bosnií«).Wat er gebeurde in Srebrenica is eenvoudig: de moslims vielen de Servií«rs aan, zodat de Servií«rs hen doodschoten. Veel stierven in de strijd en sommige werden geí«xecuteerd.Actie vraagt om reactie,je oogst wat je zaait.Oog om oog, tand om tand, al eeuwen!De internationale pers ”¦ maakte de strijd om Srebrenica klinken als Stalingrad.Wanneer is het doden van gewapende soldaten in een oorlog “genocide”?In de pers worden ”˜oorlogsgraven’ als ”˜massagraven’ aangeduid.Elke moslim die stierf in Srebrenica gedurende de hele oorlog,maar ook eerder , voor de burgeroorlog in Joegoslavie zelfs begonnen ,werd genoemd als gedood in juli van 1995?!Doelbewust halen zij de Holocaust en nazi’s tevoorschijn om Srebrenica te verbinden met genocide, Serven met nazi’s, en moslims als onschuldige slachtoffers.Lewis McKenzie schat het aantal omgekomen moslimstrijders op hooguit 2000. bron:Globe and Mail. De VN commissie ging het NIET om het aantal slachtoffers maar alleen om het aantal VERMISTEN!Waarom is forensisch bewijsmateriaal gebonden aan “Bloedbad van Srebrenica” beschuldigingen BEWAARD GEHEIM?!Het wordt hoog tijd dat vermoedelijke massagraven door een onpartijdige instantie worden onderzocht!!!!Srebrenica Planned in Washington en Sarajevo.Lafaard en en monster Naser Oric [ ook de top 18 leiders van de Bosnische eenheid ] was vertrokken uit het Srebrenica gebied voordat de Servische soldaten de stad bezetten. Niemand ontkent dat er individuele misdaden op de Servische zijde. Toch kan niemand geloofwaardig beweren dat deze misdaden waren een gevolg van de Servische leiders het beleid.De berichtgeving over de oorlog is zodanig gemanipuleerd dat in het Westen niet anders dan haat jegens de Serviers kon ontstaan .De vermoorde moslims van Srebrenica, waar de hele wereld om treurt, leiden de aandacht af van de talloze vergeten slachtoffers van deze wrede oorlog, met name de talloze Servische burgers (vrouwen en kinderen) die werden vermoord in de dorpen rondom Srebrenica, precies door de mannen (moslimsoldaten) die nu als “onschuldige slachtoffers”.In NL en de hele wereld zal nog grote behoefte onstaan aan helden als Karadzic, Milosevic en Mladic, mannen die zich niet door modoms onder de voet wilden laten lopen maar die durfden te vechten voor hun idealen en cultuur worden aangeduid.

 • Auth | 13/05/12 om 13:45

  Bij ons gaat het met de kerst net zo. Alleen zorgen mijn snzoochus en ik samen voor het diner voor 13 mensen. Wij willen juist niet dat anderen er zich mee bemoeien. Dit is ons delicious feestje.En dat uitproberen is zo leuk.We wisselen tips uit en dan pas besluiten we wat we definitief gaan eten.Ik maak in ieder geval de kerstboom van schuimpjes!!!fijne culinaire kerst

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen