Rechter aan de verliezende hand 

Hans Westenberg

Blazoen rechtspraak in Nederland besmeurd.

Gelezen: Advocatie

Er is uitspreek gedaan in het hoger beroep van advocaat Hugo Smit tegen de vice-president van de Haagse Rechtbank, Hans Westenberg. Het ging om de volgende passage uit het boek ‘Topadvocatuur, in de keuken van de civiele rechtspraktijk’ van journalist Micha Kat.

“Er gaan opeens gekke dingen gebeuren, zoals rechters die uitvoerig met advocaten gaan bellen over de zaak. In de Chipshol-zaak is dat ook gebeurd met mr. Westenberg van de Haagse rechtbank.”

Het geheel van rechtszaken rond Chipshol heeft twijfels opgeroepen omtrent de geloofwaardigheid van de rechtspraak in Nederland. De twijfel in de zaak Westenberg/Smit is nu bevestigd door het hof.

Hugo Smit verloor de eerste zaak van rechter Westenberg die zijn rechterlijke onafhankelijkheid zag aangetast. Smit slaagde er volgens de rechtbank niet in om te bewijzen dat Westenberg hem als advocaat van Chipshol had gebeld.

Nu wel, want gedetailleerde getuigenverklaringen van zowel Smit als zijn toenmalige secretaresse wogen zwaarder. Het hof in het arrest: “De ontkenning van geí¯ntimeerde (ook als getuige) dat een gesprek als bedoeld heeft plaatsgevonden is onvoldoende om anders te oordelen.”

De tegenwerpingen van Westenberg (de ‘geíntimideerde’) worden volgens Advocatie (het vonnis is nog niet gepubliceerd weggeveegd door het. De toevoeging ‘ook als getuige’ impliceert dat Westenberg meineed gepleegd kan hebben volgens het hof.

Ook heeft Westenberg volgens het hof inhoudelijk telefonisch overleg gehad met een andere Chipshol-advocaat, Roland Gerritsen.

Westenberg beweert over nieuw bewijs te beschikken. Hij mag dat op 4 augustus nog inbrengen bij het hof. Wordt ook dat van tafel geveegd, dan resteert hem een gang naar de Hoge Raad.

Volgens tegenspeler Micha Kat moet er aangifte tegen Westenberg volgen. Dat zou Smit, voorheen werkzaam voor Simmons & Simmons, zelf moeten doen.

 • Reacties

 • Marten | 03/07/09 om 20:51

  Ik ben degene die 1981 door deze leugenaar anderhalf jaar zonder resultaat werd gegijzeld nadat hij zijn collega rechters bleef voorliegen over z.g. verdwenen miljoenen. Zijn uitspraak”maakt me niks want ik ben voor het leven benoemd.”Heeft mijn besluit gevormd dat ik niet zal rusten voor hij uit de rechterlijke macht is verwijderd.

 • LOLKE | 15/07/09 om 18:17

  Zie http://www.dedoorzetter.nl
  Beloning 100.000 euro link 100 en 103
  Een groot crimineel circuit

 • Vrouwe Justitia | 20/07/09 om 09:49

  Lolke, ik heb uw casus gelezen op de genoemde site: Ophoging van grond en conflict over conferen.

  U heeft volgens mij niet begrepen dat het de bedoeling was om u weg te pesten. In zo’n geval gaat het niet om waarheidsvinding, maar om wie het beste kan pesten.
  Ik maakte hetzelfde mee met mijn buurman, die mij weg wilde pesten en die alle mogelijke wapens in de strijd heeft gegooid: dagvaarden inzake 3 bomen op stam in mijn oprit, etc. In reconventie eiste ik dat hij z’n eigen bomen moest verwijderen. De rechter stelde mij in het gelijk. Via NRC Handelsblad onstond er een lastercampagne tegen mij dat ik hem zou hebben gedagvaard en dat ik zou hebben verloren. Hij had mij gedagvaard en vroeg een dwangsom van 250 euro per dag voor elke dag dat mijn 3 bomen op stam nog in mijn oprit stonden, en ik vorderde in reconventie verwijdering van zijn 20 bomen, precies zoals hij van mij eiste. Ik kreeg op dat punt gelijk van de rechtbank Maastricht. Nu heeft die zelfde buurman weer wat bedacht. Hij plaatste zonder mijn toestemming een taxushaag op de erfafscheiding. De rechter bepaalde in het tussenvonnis dat deze haag niet hoger mag worden dan 1.10 m, de hoogte van een klein muurtje dat hij eveneens zonder mijn toestemming op de erfafscheiding metselde.
  De pestende buurman houdt zich daar natuurlijk niet aan en ik belde z’n advocaat om deze te vragen of z’n client zich aan het vonnis zou houden en de haag zou snoeien. Zijn advocaat zei dat ik maar een dagvaarding moest sturen, want dat levert de advocaat ook weer inkomen op. De tuinman van de buurman zegt dat hij van de buurman de haag niet meer mag snoeien op 1.10 m omdat de buurvrouw nu een hoge haag daar wil.

  Uw advocaten hebben alleen maar belang bij declareren en zullen nooit uw partij kiezen als het het in strijd is met hun eigen belang. Advocatuur gaat niet over waarheidsvinding, maar om succesvol pesten van het slachtoffer. Des te onschuldiger u bent, des meer zullen ze u pesten, want dan beleven ze plezier aan hun gepest.

  Het handigste is dus om steeds de rechterlijke uitspraken te publiceren op uw site en daarbij dan uw lezing van de situatie, waarbij u bijvoorbeeld aangeeft wat de griffier in het vonnis heeft weggelaten om uw tegenpartij gelijk te geven.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen