Doe eens Afrika rijk maken 

Grote getallen liegen lekker

En dus vinden we het artikel niet meer in het archief van de krant

Gelezen: Wiskundemeisjes

“Wie dit niet weet én geen gevoel heeft voor grote getallen, gaat al snel de mist in. Laatst stond boven een recensie van een boek over ontwikkelingshulp in Afrika de kop “1.000.000.000.000.000.000 dollar hielpen niet.”

Dat bedrag is een triljoen (tel de achttien nullen maar na), en dat is zes nullen meer dan in de trillion die ongetwijfeld in de oorspronkelijke Engelstalige tekst stond.

Om te zien hoe ridicuul het bedrag met de achttien nullen is, kun je uitrekenen op hoeveel ontwikkelingshulp per persoon per jaar dit ongeveer neerkomt. Het geld ging volgens het artikel in zestig jaar naar Afrika, daar wonen iets minder dan een miljard mensen.

Deel het totaal van 1.000.000.000.000.000.000 door zestig en het aantal inwoners en de uitkomst is dat er per inwoner meer dan 18 miljoen dollar ontwikkelingshulp per jaar kwam. Het zou wel héél merkwaardig zijn als zo’n enorm bedrag per persoon niet had geholpen. In werkelijkheid kwam de ontwikkelingshulp per persoon op iets meer dan 18 dollar – het verschil van die zes nullen.”

Elegant van de wiskundemeisjes om niet vrouw en paarde te noemen van deze niet geringe telfout. Google gaf nog uitsluitsel:

“1.000.000.000.000.000.000 dollar hielpen niet. Marcia Luyten. artikel | Vrijdag 08-05-2009 | Sectie: Boeken | Pagina: B06 | Marcia Luyten …
archief.nrc.nl/index.php/2009/Mei/8/Boeken/B06/ ”

Het artikel is inmiddels niet meer vindbaar (op dit adres) in het digitale archief van NRC Handelsblad genomen.

Nog even de meisjes, om te onthouden:

“We hebben domweg geen gevoel voor grote getallen en vaak zet iemand ergens per ongeluk een paar nullen meer of minder neer. Tot overmaat van ramp is de Amerikaanse ”˜billion’ niet hetzelfde als onze ”˜biljoen’ (twaalf nullen), maar als onze ”˜miljard’ (negen nullen). Onze biljoen heet in Amerika een ”˜trillion’ en onze triljoen (achttien nullen) is dan weer een ”˜quintillion’.”

  • Reacties

  • JustineP | 28/06/09 om 13:30

    Voer voor journalisten (verschijnt november 2009): Hans van Maanen, Goochelen met getallen — cijfers en statistiek in krant en wetenschap.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen