Vanwege visitekaartje 

Eric Kuijpers veroordeeld

De tweede stap van de neergang van de advocaat is een feit.


Over Eric Kuijpers heeft Leugens.nl een dossier. Kuijpers uitte zich vanaf het eerste moment dat we op een fatsoenlijke wijze contact tot stand trachten te brengen onwelvoeglijk

Advocatie meldt dat Herbert Cotterell, lid van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, de veroordeling van Kuijpers door het door het Hof van Discipline heeft gemeld. Het werd meegedeeld tijdens een forumdiscussie over de publieke verantwoordelijkheid van de advocaat.

De eigenaar van KDK Advocaten is tuchtrechtelijk veroordeeld voor zijn visitekaartje met daarop ‘Eerst schieten, dan praten’ en een afbeelding van Kuijpers met geweer, pistolen en messen. “Hij doet voorkomen dat je met geweld je recht kunt halen. Dat lijkt mij overduidelijk in strijd met artikel 46 van de Advocatenwet.”
Een gedeelte uit dat kaartje gebruikten we bij vele artikelen over Kuijpers als afbeelding:

Het is opvallend dat Kuijpers juist voor deze uiting – bedoeld als humor waarover te twisten valt – is veroordeeld, terwijl de staat van dienst die hij heeft opgebouwd in zijn beroepspraktijk wellicht (we moeten voorzichtig blijven) meer aanleiding biedt om eens onder de loep van de Raad te worden gebracht.

Op de website van de Raad van Discipline staat dat de publicatie van de uitspraken nog in voorbereiding is. De ingebruikname wordt verwacht in het voorjaar van 2009. Maar uitspraken worden dan, net als bij het Medisch Tuchtcollege, geanonimiseerd. Dat is jammer.

We worden nog teruggebeld over de zaak.

 • Reacties

 • jHON | 01/06/09 om 22:57

  Waanzinnig bericht (als het waar is) ?
  lees verder op het net dat hij al drie keer
  is veroordeeld.
  blijft zo iemand nog advokaat ???
  Ik wil deze advokaat voor mijn scheiding !!!

  Jhon

 • An | 03/06/09 om 18:44

  Rambo Kuijpers Part II
  Eerst schietenEen enkele waarschuwing. Dat is de maatregel die Eric ‘Rambo’ Kuijpers op 15 mei jongstleden opgelegd heeft gekregen van het Hof van Discipline voor het werven van klanten met een visitkaartje. Daarop een foto van de advocaat in toga, behangen met geweer en pistolen, en voorzien van de leus: Eerst schieten, dan praten. “Verweerder beeldt zichzelf af als een advcaat die geen respect heeft voor recht en rechtspleging en die, getuige ook het onderschrift, er niet voor terugdeinst geweld aan te wenden om zijn doel te bereiken. Het gebruik van deze commercií«le uitingen door verweerder is niet verenigbaar met de integriteit en waardigheid van het beroep van advocaat.”

  Website Geenstijl ‘debunkte’ vorige week het artikel Rambo Kuijpers tuchtrechtelijk veroordeeld op Advocatie, omdat een tegenstander van Kuipers het visitekaartje gestolen zou hebben en in de publiciteit zou hebben gebracht. Kuijpers (KDK advocaten) heeft echter met het visitekaartje geadverteerd op Marktplaats. Op 20 juni 2007 liet hij de advertentie verwijderen, na een gesprek met leden van de raad van toezicht in Den Haag.

  Kuijpers stelt in zijn verweer bij het Hof van Discipline desalniettemin dat zijn visitekaartje is uitgegeven in “besloten kring”, vergezeld van een disclaimer. Volgens het Hof van Discipline gaat dat verweer niet op, omdat “diegenen die het kaartje ontvangen niet een besloten kring vormen – onduidelijk is overigens wat de verweerder daaronder verstaat – , terwijl de ‘disclaimer’ (…) niet afdoet aan het oordeel van raad en hof dat de onderhavige uitingen onverenigbaar zijn met de kernwaarden van de advocatuur.”

  Het Hof van Discipline heeft zich afgevraagd of er geen sprake is van een grap, pastiche of parodie. Het hof oordeelt echter dat de uitingen “geschikt zijn om door het publiek ernstig te worden opgevat”. Het verweer van Kuijpers dat ook andere advocaten en advocatenkantoren zich in commercií«le uitingen bedienen van geweld – hij overlegde zeven voorbeelden – wordt door het hof verworpen: “Deze tonen inderdaad aan dat men zich anno 2008 of 2009 in commercií«le uitingen bedient van gewelddadige metaforen en beelden. Dit doet echter niet af aan de hiervoor omschreven norm, aan welke het hof de hier aan de orde zijnde commercií«le uitingen heeft getoetst.”

  Het Hof van Discipline bekrachtigt de beslissing van de Raad van Discipline. Kuijpers krijgt de maatregel van enkele waarschuwing opgelegd.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen