Voormalig rector slechtoffer 

NRC en het Erasmiaans gymnasium

Krant veroordeeld door Raad voor de Journalistiek

Gelezen: Uitspraak Raad voor de Journalistiek

Op vrijdag 11 juli 2009 verscheen in NRC Handelsblad het artikel onder de kop ‘Uittocht leraren Rotterdams gymnasium’, met als onderkop ‘Op het Erasmiaans Gymnasium ruzií«n leraren met het bestuur en met de rector’ van de hand van Japke-d. Bouma en Nicole Carlier.

Dit leidde tot een klacht tegen de krant en schrijvers bij de Raad voor de Journalistiek. Die is ingediend door ‘X’, maar in het vonnis staat dat het gaat om het ontslagen hoofd van de school. In het artikel staat daarvoor de naam ‘rector Margriet Berkhout’ (foto)

In het artikel staat: “Leraar Nederlands Dick van Vliet las een brief voor. “Er heeft zich op onze school de afgelopen jaren een conflict ontwikkeld tussen een flink deel van het personeel en de rector. Door gebrekkige communicatie is ons vertrouwen in haar ondermijnd.”

De Raad oordeelt: “Dit is echter niet juist en het artikel is derhalve op dit punt niet waarheidsgetrouw. Verweerders hadden zich ervan moeten en kunnen vergewissen of deze zin daadwerkelijk werd uitgesproken, omdat een verslaggeefster van verweerders bij de vergadering aanwezig was. Dit klemt te meer nu klaagster door het citaat wordt gediskwalificeerd en zij bovendien partij was in een conflict. Op dit punt is de klacht gegrond.”

En nog een fout: “…Klaagster is echter op geen enkele wijze hierover aan het woord gekomen. Verweerders hebben aldus onzorgvuldig jegens klaagster gehandeld en een eenzijdig beeld van de situatie geschetst. De klacht is op dit punt eveneens gegrond.”

Op 26 juli verscheen er wederom een artikel over de kwestie Japke-d. Bouma, onder de kop: ‘Altijd lastig, zo’n prestigieus gymnasium’. Met wederom kritiek op Berkhout, van docente Nederland Miriam Piters. Zij vertrok. “Als de sfeer beter was geweest, was ze misschien gebleven, zegt ze. Maar Berkhout trad intimiderend op, vond Piters…Volgens Piters mocht het mailsysteem van de school niet meer door de medezeggenschapsraad worden gebruikt voor agendapunten en stond het schoolplan ,,vol stijlfouten en schrijffouten”.

De Raad voor de Journalistiek vindt “…dit achtergrondartikel minder evenwichtig dan verweerders doen voorkomen.” Ze boden Berkhout wel wederhoor aan, maar onder grote tijdsdruk op vrijdagmiddag 25 juli. “Door het artikel al in de ochtendeditie van 26 juli te plaatsen hebben verweerders klaagster onvoldoende gelegenheid gegeven om te reageren. Zij hebben hiermee wederom het beginsel van wederhoor geschonden.”

De overige klachten zijn afgewezen.

(De artikelen maken duidelijk dat er bonje was met een ‘harde kern’ van leraren op het Erasmiaans. Ook Berkhouts voorganger Lex Wederdekker zegt daardoor ‘weggepest’ te zijn.)

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen