Tragisch figuur? 

Trafigura

Wat een prachtig bedrijf is dit toch, met een schoon blazoen en al even fijnzinnige methoden in de omgang.

Gelezen: Volkskrant

Over de gifstort door oliehandel Trafigura met de Probo Koala is genoeg te vinden. Aan het imago van het bedrijf (details) lijkt weinig meer te repareren. Maar toch:

“Pr-medewerkers en advocaten van de Nederlands-Britse oliehandelaar Trafigura hebben de afgelopen twee jaar zware druk uitgeoefend op mediajournalisten, milieuorganisaties advocaten en internetencyclopedie Wikipedia om de berichtgeving over de stort van chemisch afval in Ivoorkust in 2006 ten gunste van het bedrijf om te buigen.”

Inmiddels wordt Trafigura vervolgd, beschuldigd van omkoping. De onderneming in Amstelveen is niet veroordeeld. In Ivoorkust is een schikking getroffen.

Jeroen Trommelen is één van de beste onderzoeksjournalisten in Nederland. Bloedstollend is zijn hierboven genoemde verhaal over de wijze waarop Trafigura probeert haar blazoen te zuiveren. Jeroen moet voortdurend met advocaten aan zijn zijde werken om te voorkomen dat hij juridisch wordt gemangeld in deze kwestie.

Wat feiten in zijn Volkskrantartikel:

 • Op News Night van de BBC is enorme druk uitgeoefend om berichtgeving over Trafigura te beí¯nvloeden. “De BBC, eiste de oliehandelaar verder, mocht géén vragen stellen over de afkoopsom van 152 miljoen euro die Trafigura in Ivoorkust heeft betaald.” (Nog twee fragmenten: van juni 2008 en september 2008)
 • Het artikel over de Probo Koala op de Nederlandse Wikipedia is veranderd, maar staat nu op slot.
 • Greenpeace is onder druk gezet voor redactionele aanpassingen van berichtgeving over Trafigura;
 • ANP verspreidde onder druk van Trafigura een ‘verbeterde herhaling’ van een artikel over de kwestie;
 • De advocaat van de slachtoffers, Leigh Day, moest beschuldigingen van zijn site verwijderen. (De website van is niet bereikbaar.)
 • Afrol News is aangepakt. Er is weinig over Trafigura te vinden;
 • “De Volkskrant ontving een reeks brieven van het in smaadzaken gespecialiseerde Londense advocatenbureau Carter-Ruck. Het verzoek de berichtgeving in de krant op diverse punten aan te passen, werd niet gehonoreerd.”

Voor de meelezende advocaten: In al deze gevallen stond Trafigura in haar recht. In alle gevallen is gelogen over dit bedrijf. Trafigura hoort geen ereplaats te krijgen op Leugens.nl. Trafigura is een keurig bedrijf dat zich altijd keurig heeft gedragen.

Hier de reactie van Trafigura bij de Volkskrant. Ten overvloede wellicht: volledig waar en juist.

 • Reacties

 • Henk Daalhuizen | 21/05/09 om 14:34

  De top van Trafigura bestaat uit oudmedewerkers van
  Marc Rich. Deze laatste moest langgeleden de VS
  ontvluchten wegens een veroordeling vanwege heulen
  met de vijand (Iran). Heeft destijds van Clinton tegen
  een forse betaling amnestie gekregen

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen